Adunarea GeneralaAdunarea Generală 2021 - Noiembrie

Comisia specializată anunță demararea procedurii de depunerea actelor

În conformitate cu  Hotărârea  nr. 5/3  din 22 septembrie 2021 ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea Adunării Generale de dare de seamă și alegeri a CNOS” , a Hotărârii nr. 5/5 ,,Cu privire la crearea Comisiei specializate”  și,  în temeiul  prevederilor Statutului Comitetului Național Olimpic și Sportiv,   Capitolul 10, pp. 10.3.1 și 10. 3. 6,   Capitolul  12, pp. 12.6 și 12.6.1,  Comisia specializată pentru recepționarea, examinarea și validarea actelor depuse pentru funcția de Președinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova pentru perioada   2021-2024,  anunță demararea procedurii de depunerea actelor,  conform următorului  program:

  • Perioada: 23 septembrie – 22 octombrie 2021;
  • Program/zi : luni-vineri, orele 10:00-16:00;
  • Locația : Chișinău, str. A. Pușkin 11, Casa Olimpică.

 Persoanele,  propuse  pentru a candida la funcția de Președinte al Comitetului Național  Olimpic și Sportiv,  vor întruni cumulativ,  condiții minime în conformitate cu prevederile Capitolului 12, pp. 12.6.1și 12.6.2 din Statutul CNOS. Candidații la funcția de Președinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv vor depune, personal,  în zilele și orele de program menționate supra,  actele prevăzute de  pp. 14.6 – 14.9 din Regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării Generale (aprobat de  Adunarea Generală în data de 02.11.2016) .

     Pentru informații suplimentare – tel. 022 22- 31- 83 ; 022 22- 17- 03.

Regulamentul CNOS de organizare si desfasurare a Adunarii Generale Statut.CNOS-compressed
Back to top button