Adunarea GeneralaAdunarea Generală 2021 - NoiembrieNoutăți

Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri CNOS va avea loc pe 23 noiembrie 2021

Membrilor și Comisiilor CNOS

Comitetul Executiv CNOS   anunță, că la data de 23 noiembrie 2021, ora 11.00, în mun. Chișinău ( locația va fi stabilită ulterior în conformitate cu deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică) se convocă  Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri  a Comitetului Național Olimpic și Sportiv  din Republica Moldova (Hotărârea nr. 5/3 din 22 septembrie 2021).

     Solicităm,  respectuos, la acțiunile organizate pentru pregătire/reprezentare la Adunarea Generală să respectați prevederile p. 10.3.1 din Statutul CNOS și p. 4.1 din Regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării Generale.

     ,, Convocarea Adunării Generale de dare de seamă și alegeri se face cu 60 de zile înainte de desfășurarea acestea. Pentru categoria de membri persoane juridice, secretariatul CNOS solicită în scris acestora, cu 60 de zile înainte de data fixată pentru Adunarea Generală, să-și propună reprezentanți delegați la Adunarea Generală a CNOS prin scrisoare însoțită de procură și/sau proces verbal corespunzător, în caz de necesitate. Notificările de răspuns se vor face de către membrii respectivi în termen de minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru desfășurarea acestei Adunări Generale…”

     Ordinea de zi și localul desfășurării Adunării vor fi expediate ulterior conform p. 10.2.7 al Statutului CNOS.

Comitetul Executiv CNOS

Anunț p-ru AG din 23.11.2021

Back to top button