Noutăți

Notă informativă: Ședința Comitetului Executiv al CNOS din 22 septembrie 2021

DESCARCĂ ÎN FORMAT PDF

Membrilor CNOS

Notă informativă

Ședința Comitetului Executiv al CNOS din 22 septembrie 2021

Comitetul Executiv a stabilit în cadrul ședinței data petrecerii alegerilor în cadrul CNOS – 23 noiembrie 2021.

Membrii Comitetului Executiv au examinat 8 subiecte, printre care și analiza paticipării sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Reprezentanții Federațiilor Naționale, sportivii cărora au participat la Jocuri au fost de asemenea invitați la ședință.  În timpul discuțiilor, membrii Comitetului Executiv au adresat o întrebare fostului Secretar de Stat Ivan Gheorghiu, care a reprezentat Federația de Lupte, cu privire la cuantumul de finanțare a Federațiilor Naționale în anii preolimpici, informație care este închisă și nu a fost nici o dată prezentată public de către MECC.

Astfel, fostul Secretar de Stat a declarat că Federația de Lupte a beneficiat de 10 mln lei. Membrii CNOS, care reprezintă alte FN au anunțat sumele pe care le-au primit de la Stat în anul 2020: Federația de Atletism – 3 mln lei, Federația de Canoe – 1,2 mln. lei, Federația de Canotaj – 449 mii lei. Membrii Executivului și-au exprimat nedumerirea cu privire la lipsa ctiteriilor de distrubuire a fondurilor de finanțare către Federații, în situația în care multe din ele primesc sume derizorii sau chiar zero lei pentru calendarul anual.

În contextul învinuirilor la adresa CNOS din partea fostului Secretar de Stat, precum că  CNOS nu susține în mod adecvat FN, Comitetului Executiv amintește care a fost bugetul CNOS pentru anul 2020. Această informație a fost prezentată în cadrul Adunării Generale din 31 martie 2021. În 2020 CNOS nu a beneficiat de mijloace financiare din Bugetul de Stat, sursele de bază provenind de la Solidaritatea Olimpică și Comitetele Olimpice Europene în sumă totală de circa 11,9 mln lei, utilizarea acestora fiind prezentată în Raportul Comitetului Executiv și Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2020, distribuite tuturor membrilor CNOS. Membrii Executivului au decis să adreseze o solicitare în adresa MEC al RM pentru a obține informația cu privire la cuantumul finanțării FN în vederea unei analize profunde a rezultatelor sportive la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 și elaborării unui Program de Pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024.  

Astfel, bugetul CNOS într-un an preolimpic a fost comparabil cu bugetul Federației de Lupte, provenit doar din surse bugetare. De aceea, membrii Comitetului Executiv își exprimă regretul că fostul Secretar de Stat crează dezbinare și intrigi între FN.

Membrii Comitetului Executiv se arată consternați și cu privire la comportamentul lipsit de etică și acuzațiile nefondate, care se referă la pretinse ilegalități de organizare a Adunărilor Generale ale CNOS din 2020 și 2021. Cu referință la acest subiect, Vă aducem la cunoștință că următorii membri ai CNOS au atacat în instanțe judiciare instituția CNOS:

1. Dosar nr.10-222/2021
Instanța Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana
Judecător Pavliuc Ghenadie
 

Părțile

 

Procuror Șaban Marcel
Petiționar AO „Federația Sportivă Națională de Arte Marțiale Mixte din RM”, AO „Federația Sportivă Națională de Biatlon din RM”, AO „Uniunea Federațiilor de Gimnastică din RM”
Parte interesată CNOS
Descrierea cauzei AO „Federația Sportivă Națională de Arte Marțiale Mixte din Republica Moldova” a depus o plângere la organul de poliție, în legătură cu amânarea desfășurării Adunării Generale de dare de seamă şi alegeri pentru un alt termen după Jocurile Olimpice din Tokyo de către membrii organelor de conducere a CNOS.

Pe marginea plângerii date, s-a emis ordonanță de începere a urmăririi penale, adoptată de ofițerul superior de urmărire penală al SUP IP Centru al DP mun. Chișinău, Sergiu Gangan. La 31.11.2020, Procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, sediul Centru, Marcel Șaban a anulat ordonanța de începere a urmăririi penale, cu clasarea procesului penal, care a fost contestată la procurorul ierarhic superior.

Procurorul, adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct al Oficiului Centru, Veaceslav Toderiță a respins la data de 15.01.2021 plângerea AO „Federația Sportivă Națională de Arte Marțiale Mixte din Republica Moldova”, menținând ordonanța procurorului Marcel Șaban.

Astfel, la 01.02.2021 AO „Federația Sportivă Națională de Arte Marțiale Mixte din Republica Moldova” s-a adresat la judecătorul de instrucție cu o plângere în ordinea art.313 CPP

 

Finalitatea cauzei Prin Încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Pavliuc Ghenadie din 03.03.2021, plângerea petiționarului Pavel Pocatilov ce acționează în interesele AO „Federația Sportivă Națională de Arte Marțiale Mixte din Republica Moldova”, a fost respinsă ca neîntemeiată.

Încheierea din 03.03.2021 nu a fost contestată cu recurs.

Astfel, orice acuzație cu privire la ilegalitatea Adunării Generale din noiembrie 2020 sunt lipsite de temei și poartă caracter manipulator. Reiterăm, că Adunarea Generală din noiembrie 2020 a fost organizată în strictă coordonare cu recomandările CIO.

2. Dosar civil 2c-1884/21
Instanța Judecătoria Centru
Judecător Serafim Vasilache
 

Părțile litigiului

Reclamant AO FN de Arte Marțiale

AO FN de Biatlon

Pârât

 

Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova

Adunarea Generală

Comitetul Executiv

 

Obiectul acțiunii

Anularea rezultateleor Adunării Generale, prin poștă electronică, din 31.03.2021
 

Acțiuni realizate

La data de 29.06.2021 Reclamanții au depus cerere de chemare în judecată. Prin încheierea din 06.07.2021 nu s-a dat curs cererii de chemare în judecată. La data de 12.07.2021 s-a înaintate cerere întru înlăturarea neajunsurilor.

 

Ședința de judecată (de pregătire a cauzei) a fost stabilită pe 16.11.2021, ora 10:15 cu o durată de 30 min.

Din informația prezentată mai sus, au fost atacați în instanță: CNOS, Adunarea Generală și Comitetul Executiv. Atâta timp, cât nu a fost pronunțată o decizie a Judecătriei cu privire la dosarul dat, orice declarații la acest subiect sunt manipulatorii.

Comitetul Executiv a invitat la ședința din 22 septembrie 2021 Federația de Arte Marțiale Mixte, Federația de Biatlon și Uniunea Federațiilor de Gimnastică pentru a le oferi posibilitatea să se expună pe marginea subiectelor, dar reprezentanții Federațiilor menționate nu s-au prezentat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top button