Mascota Olimpică

Drăguşor – Mascota Olimpică a Moldovei

DRĂGUȘOR - mascota Echipei Olimpice a Republicii Moldova

La 10 iulie 2012 Comitetul Naţional Olimpic al Republicii Moldova a organizat ceremonia de prezentare a echipamentului olimpic şi de lansare a Mascotei Echipei Olimpice – Drăguşor.

Dragonul dacic,semnificând un simbol şi o tradiție istorică de milenii a poporului nostru, nu întâmplător a fost ales în calitate de prototip pentru elaborarea mascotei oficiale a Echipei Olimpice a Republicii Moldova.

Dragonul dacic, ca simbol vexilologic, având multiple variante, se încadrează printre drapelele care au făcut istoria lumii timp de peste 2 500 de ani din Asia și până în Anglia, fiind prezent şi în evul mediu (în epoca cruciadelor).

Originea steagului poate fi găsită, cu certitudine, la triburile dacice (dahilor, geţilor), preluat ulterior atât de aliaţi, cât şi de inamici, suferind unele transformări la nivelul executării capului şi cromaticii elementelor sale. Dragonul dacic a fost stindardul armatei dacilor, preluat de romani cu numele de „draco” începînd cu sec. II d.C. și era format prin îngemănarea a trei elemente: cap de lup, trup de șarpe și aripi. S-au păstrat numeroase reprezentări ale acestuia pe Columna lui Traian si pe Arcul de Triumf al împăratului Galerius.

Capul de lup, confecționat din metal (cupru, bronz, argint) avea gura deschisă prin care se întrevedeau dinții și limba. O coadă de balaur din material textil era prinsă de gîtul lupului. Capul de lup, fiind fixat pe vîrful unei hampe, lăsa aerul să treacă prin gură, producând sunete înfiorătoare în iureșul atacului. Dragonul dacic servea drept punct de reper pentru concentrarea trupelor, dar și pentru determinarea direcției vîntului pentru orientarea mai bună a tirului arcașilor. În general, menirea Dragonului dacic era să încurajeze, să mobilizeze oștenii, înspăimântând, în același timp, inamicul.

Mascota Echipei Olimpice a Republicii Moldova a fost inspirată din simbolistica profundă a Dragonului dacic și reprezintă personificarea lui adaptată la ziua de azi. Mascota este o jucărie nostimă, care poartă numele de Drăgușor, având, la fel ca și prototipul său, cap de lup și trup de șarpe. Trupul de șarpe este ornamentat în stilistica culturii Cucuteni-Tripolie din mileniul V î.e.n. – cu „spirala fugătoare” într-un ritm dinamic, ce sugerează o mişcare infinită. Aceste elemente sunt preluate de pe amfora antropomorfă cu capac, descoperită în s. Rădulenii Vechi, Floreşti. Drăgușor este ornat cu panglici (aripi) tricolore (în cromatica culorilor naţionale ale Republicii Moldova). Toate aceste detalii îi conferă Mascotei Echipei Olimpice o puternică identitate națională.

Asemenea Dragonului dacic din antichitate, Drăgușor vrea să consolideze și să fortifice spiritul de echipă al olimpicilor moldoveni, încurajându-i la performanțe înalte.

Drăgușor invită, în același timp, toți iubitorii sportului să fie alături de membrii Echipei Olimpice, demonstrându-le astfel, că se bucură de susținerea și adeziunea tuturor concetățenilor – de la mic la mare, pentru noi succese olimpice!

La ceremonia din iulie 2012 au participat Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti şi Vice-preşedintele Parlamentului Moldovei, Liliana Palihovici.

DRĂGUȘOR - mascota Echipei Olimpice a Republicii Moldova
Back to top button