Adunarea GeneralaAdunarea Generala 2020Noutăți
Trending

Adunarea Generală 2020 | Ordinea de zi

PROIECT

Comitetul Naţional Olimpic și Sportiv din Republica Moldova

Adunarea Generală Ordinară

13 Februarie 2020

ora 11:00

Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129
sediul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

 Extras din Hotărârea Comitetului Executiv al CNOS nr. 5/5 din 20.12.2019

 

ORDINEA DE ZI

  1. Raportul de activitate a Comitetului Executiv al CNOS pentru anul 2019.
  2. Raportul Comisiei de Cenzori a CNOS pentru anul 2019.
  3. Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul 2019.
  4. Cu privire la modificări în componența membrilor CNOS.
  5. Diverse
Back to top button