Noutăți

Prin Baku spre Rio 2016

Ultima ședință a Comitetului Executiv al Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNOS) a fost consacrată evenimentelor majore, programate pentru următorii doi ani.

Delegațiile sportive ale Republicii Moldova urmează să debuteze la prima ediție a Jocurilor Europene din orașul Baku 2015, competiția din capitala azeră constituind și un turneu de calificare pentru Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro 2016. Prin contribuția CNOS, Solidaritatea Olimpică a aprobat 23 de burse pentru sportivi și 20 de burse pentru antrenori la 13 probe olimpice. Al doilea an consecutiv din bugetul statului au fost obținute finanțe pentru competițiile organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic, ceea ce a permis desfășurarea cantonamentelor de pregătire și deplasarea la competiții de verificare și calificări, iar în ansamblu de a îmbunătăți nivelul  pregătirii sportivilor moldoveni pentru  Jocurile Europene. Totodată  a fost remarcat faptul, că finanțele oferite nici pe aproape nu au acoperit cerințele Federațiilor naționale pentru pregătire către Jocurile Europene. Nu a fost elaborat și aprobat de comun cu MTS un Program unic de pregătire. Din această cauză nu toți sportivii – candidați au beneficiat de condiții egale în pregătire către Jocurile Europene. Pornind de la faptul, că organul central de stat din domeniul culturii fizice și sportului până în prezent nu a elaborat un Program național unic de pregătire a sportivilor moldoveni către Jocurile Olimpice – 2016, este imposibil de a prezenta o informație amplă la acest capitol.

În anii precedenți pentru fiecare ciclu Olimpic erau elaborate Programe speciale,  aprobate de  către Guvernul Republicii Moldova. În conținutul acestor Programe erau stipulate cele mai importante capitole (articole), care contribuiau la îmbunătățirea pregătirii către Jocurile Olimpice. Până în prezent lipsește Programul național unic de pregătire către Jocurile Olimpice din 2016. Din această cauză etapele I și II de selectare a candidaților și pregătirea lor nu au fost transparente.

Membrii Comitetului Executiv au votat în unanimitate pentru convocarea în luna februarie 2015 a unei ședințe speciale (lărgite) cu prezența Ministerului Tineretului și Sportului, CNOS, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, altor organizații responsabile de pregătirea sportivilor către Jocurile Olimpice.

Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova a aprobat totodată lista documentelor necesare pentru jurnaliști și fotoreporterii – solicitanți ai acreditărilor la Jocurile Olimpice Rio 2016. A fost  aprobată componența comisiei pentru analizarea dosarelor depuse de către jurnaliști, în componența a 4 persoane: Nicolae       Piatac, Președinte al Comisiei, Prim Vice-președinte  CNOS, Larisa Popova, membru  al comisiei, Specialist Principal  CNOS, precum doi reprezentanți ai Asociației Presei Sportive (APSM). Comisia va analiza materialele depuse de către candidați pentru desemnarea a 3 fotoreporteri și 1 jurnalist, ce vor reprezenta oficial Republica Moldova la Jocurile Olimpice Rio 2016.

Lista documentelor necesare  pentru  solicitanții de acreditări:

1.Adresare oficială din partea organului respectiv de presă, semnat de către conducătorul Agenției de presă, ziarului, revistei de sport sau site-ului sportiv.

2.Vor fi anexate materiale sportive (pentru jurnaliști: știri, interviuri, reportaje, articole de opinie; pentru fotoreporteri: fotografii, publicații sau link-uri unde apar lucrările autorului), ce vizează participarea sportivilor moldoveni  la Jocurile Olimpice Soci 2014, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing 2014, participarea reprezentanților Republicii Moldova la Campionatele Europene sau Mondiale.

3.Fiecare solicitant va prezenta concepția reflectării Jocurilor Olimpice din 2016, numărul  aproximativ de materiale care vor fi realizate și publicate  în perioada desfășurării Jocurilor Olimpice 2016.

4.Scrisoare de garanție, prin care conducerea Agenției de presă, ziarului, revistei de sport sau site-ului sportiv își asumă obligația de asigurare financiară cu prilejul deplasării jurnalistului respectiv la Jocurile Olimpice 2016 (bilet avia tur-retur, cazare, diurnă ș.a.)

5.Numele de familie al jurnalistului sportiv, care solicită acreditarea, adresa, telefon, mail.

Termenul-limită  de prezentare al dosarului și a scrisorilor de garanție – 02 februarie 2015.

Cererile de acreditare vor fi trimise prin poştă la adresa CNOS:

Chișinău, str. Pușkin 11, sau direct prin mail, la adresa  sportwoman@olympic.md

Persoană de contact-Larisa Popova, specialist principal CNOS.

Tel- 022-22-88-20

Fax- 022-22-88-21

Comitetul Executiv al CNOS a aprobat hotărârea cu privire la desfășurarea  Adunării generale a CNOS de dare de seamă pentru ziua de  26 februarie 2015 în mun. Chișinău.

Back to top button