Adunarea GeneralaAdunarea Generală 2021 - Noiembrie

Comunicat | 19.11.2021

C O M U N I C A T

      În contextul organizării Adunării Generale de dare de seamă și alegeri la data de 23 noiembrie 2021 și bunei desfășurări a lucrărilor Adunării în cauză, Comitetul Național Olimpic și Sportiv emite următorul comunicat.

  1. Activitățile de convocare, organizare și procedurile propuse pentru ședința Adunării Generale au fost urmate în strictă concordanță cu prevederile Statutului CNOS, Regulamentului de Organizare și Desfășurare a Adunării Generale, hotărârilor Comitetului Executiv din 22.09.2021 și, respectiv din 11.11.2021.
  2. Convocarea Adunării Generale de dare de seamă și alegeri a fost decisă la ședința Comitetului Executiv din 22 .09.2021, în strică concordanță cu prevederile Capitolului 2 Adunarea Generală, p. 10.3.1 din Statutul CNOS. Avizul cu referință de convocare a fost făcut public pe pagina oficială a CNOS și expediat membrilor afiliați, membrilor CNOS.
  3. Conform prevederilor Capitolului 7 Membrii CNOS, p. 7.6-7.8 din Statutul CNOS, ale Articolului 4 Procedura de convocare a Adunării Generale de Alegeri și dare de seamă pp. 4.1-4.2 din Regulamentul de Organizare și desfășurare a Adunării Generale, membrii CNOS pot delega reprezentanții săi (persoane juridice – un singur reprezentant) pentru participare la lucrările Adunării Generale.
  4. Comitetul Executiv în ședința din 11.11.2021 a examinat și aprobat proiectul Ordinei de Zi a Adunării Generale, care a fost expediată membrilor afiliați și membrilor CNOS și publicată pe pagina oficială a CNOS la data de 12.11.2021.
  5. Urmând spiritul transparenței în activitate, CNOS a făcut public în data de 18 noiembrie 2021 Raportul de activitate al Comitetului Executiv pentru anul 2021, reieșind din volumul raportului și întru facilitarea examinării acestuia de către delegații Adunării Generale.
  6. CNOS consideră, că toate procedurile pentru organizarea Adunării Generale au fost strict urmate, în conformitate cu prevederile statutare. Urmează activități de ordin organizatoric (chiria localului, amplasarea delegaților, amenajarea atributicii corespunzătoare, etc.).
  7. CNOS anunță repetat că este consternat de demersurile insistente și pe alocuri denigratorii ale unor membri afiliați, care zilnic sau/și de nenumărate ori/ per zi parvin la Secretariat cu diverse cerințe ultimative și chiar amenințări referitor la prezentarea unei sau altei informații. Regretăm, că respectivele persoane, inclusiv, unul din candidați la funcția de Președinte al CNOS, fără a consulta Statutul și alte acte statutare conexe, recurg, nu pentru prima dată, la atare acțiuni. Membrii, semnatarii nenumăratelor scrisori refuză cu insistență să se prezinte la ședințele Comitetului Executiv pentru a-și prezenta propunerile și obiecțiile.
  8. Moto-urile pe care le utilizează unul din candidatii la funcția de Președinte al CNOS sunt Toleranță , Competitivitate și Fair-Play.  Facem repetat apel către autorii demersurilor neintemeiate, să se conformeze Spiritului Olimpic și să înceteze denigrările, insinuările și presiunile deplasate.

Back to top button