Adunarea GeneralaAdunarea Generala 2020

Adunarea Generală ordinară prin poșta electronică

Stimați membri ai CNOS din Republica Moldova,

În temeiul Hotărârii 3/1 din 22 septembrie 2020 a Comitetului Executiv al CNOS din Republica Moldova și anume:

“A modifica Hotărârea Nr. 2/2 a Comitetului Executiv al CNOS din Republica Moldova din 26 august 2020 și a amâna desfășurarea Adunării Generale a CNOS de dare de seamă și alegeri pentru un alt termen după Jocurile Olimpice din Tokyo, programate pentru 2021. Hotărârea dată urmează a fi aprobată de Adunarea Generală ordinară, organizată online sau prin poștă electronică”,

Vă propunem să participați la Adunarea Generală prin poșta electronică.

Vă rugăm să găsiți atașat următoarele acte:

  1. Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare prin poștă electronică. Ordinea de Zi a fost aprobată de Comitetul Executiv al CNOS la ședința din 16 octombrie 2020.
  2. Notă Informativă ce conține argumentele de aprobare a Hotărârii de amânare a Adunării generale de dare de seamă și alegeri după Jocurile Olimpice din Tokyo, care vor avea loc în iulie-august 2021.
  3. Regulament cu privire la organizarea Adunării Generale ordinare prin poștă electronică, aprobat de Comitetul Executiv al CNOS la ședința din 16 octombrie 2020.
  4. Formular de participare / Buletin de vot, aprobat de Comitetul Executiv al CNOS la ședința din 16 octombrie 2020.

*Click drepta pe buton pentru a salva pe dispozitiv.

1 Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinara prin poșta electronica

2. Regulament Adunarii Geneale online

3. Notă Informativă

4. Formular de participare/ buletin de vot

Vă rugăm să faceți cunoștință cu actele anexate.

Pentru a vă exprima votul, Vă rugăm să completați Formularul de participare / Buletinul de vot, să îl scanați și să îl expediați la următoarea adresa electronică: international@olympic.md pînă pe data de 21 octombrie 2020, orele 24.00.

Membrii CNOS, care doresc să depună formularul la Secretariatul CNOS, se pot prezenta personal pănă pe data de 21 octombrie 2020, orele 18.00, cu respectarea regulilor epidemiologice. Secretariatul CNOS îl va înregistra.

Back to top button