Noutăți
Trending

Primăverile lui Nicolae Piatac

Se spune că orice zi este o mică viaţă. 70 de ani, însă, sunt pentru omul perseverent şi muncitor un destin pe deplin realizat, o viaţă total împlinită.

Anume un asemenea om şi specialist este Nicolae Piatac, prim-vicepreşedinte al Comitetului Național Olimpic şi Sportiv (CNOS) din Republica Moldova, care la 12 martie curent a atins onorabila vârstă de 70 de ani. Un hotar cu semnificaţii deosebite, profunde.

Reperele părinteşti – călăuze fidele prin viaţă

Născut pe 12 martie 1950 la Grimăncăuţi, Briceni, într-o familie de ţărani, de vrednici gospodari – familie numeroasă cu 6 copii –, Nicolae a preluat de la părinţi calitatea cea mai importantă – dragostea faţă de muncă; poveţile lor înţelepte i s-au întipărit în memorie pentru totdeauna. De tânăr şi până acum, la coaptă maturitate, îl ajută să reziste numeroaselor încercări pe care viaţa i le-a scos şi i le scoate în faţă. „Să fii înţelept şi sârguincios, băiete, şi binevoitor cu cei din jur, mai ales cu oamenii în vârstă”, i-au spus tata şi mama.

Sfatul părinţilor a fost pentru Nicolae un îndemn inconfundabil, un reper de la care nu s-a abătut nici cu o iotă. L-a urmat întocmai. Şi pe când era copil şi elev al şcolii din sat, şi în perioada când învăţa la Tehnicumul Republican de Educaţie Fizică din Chişinău, şi la începutul carierei de muncă, când, după absolvire, a fost repartizat ca instructor la Asociaţia Sportivă Benevolă „Colhoznicul”. Şi mai târziu, când prin trudă şi abnegaţie a fost avansat în înalte posturi de conducere în sfera sportului.

De-a lungul anilor a deţinut funcţii de mare răspundere: instructor superior la ASB „Moldova” (1976-1983), antrenor superior la Comitetul de Stat pentru cultură fizică şi sport pe lângă Consiliul de Miniştri al RSSM (1983-1984), director-interimar al Şcolii Sportive Republicane a Măiestriei Sportive nr.2 (1984-1990), şef al Direcţiei federaţii sportive şi rezerve olimpice (1992-1994), director al Şcolii Sportive Republicane a Rezervelor Olimpice de Ciclism (1994-1997), şef al Direcţiei sport a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului (1997-1998), preşedinte al SA „Stadionul Republican” (1999-2001). Din 2001 până în prezent este director Marketing şi Sport, membru al Executivului CNOS, prim-vicepreşedinte al CNOS.

Sigur, simpla înşiruire a posturilor deţinute nu poate reliefa eforturile, căutările, soluţiile şi deciziile adoptate de N. Piatac, conducătorul şi specialistul. Ceea ce se poate afirma cu toată certitudinea este faptul că la temelia succeselor realizate la Jocurile Olimpice, la Campionatele Mondiale, la Campionatele Europene, la alte competiţii de anvergură de pe mapamond – de ciclişti, o serie de handbalişti, atleţi, luptători, boxeri ş.a. – se află, indiscutabil, o anumită parte şi a muncii depuse de Nicolae Piatac. Meritul lui a fost, în primul rând, în capacitatea de a consolida colectivele pe care le-a condus, de a le mobiliza la o activitate bine concepută şi judicios transpusă în fapt, de a le asigura sportivilor condiţii decente pentru a se antrena şi pentru a atinge obiectivele propuse. Pe scurt, de a fi trup şi suflet parte constitutivă a fenomenului sportiv, a familiei unite a atleţilor de la noi din republică. Aceste merite au fost recunoscute prin acordarea a mai multe distincţii de care s-a învrednicit de-a lungul timpului: Medaliile „Meritul Civic” (2001) şi „Meritul Olimpic” (2011), Ordinul Olimpic al Republicii Moldova, Ordinul „Gloria Muncii” (2012) ş.a.

50 de ani în serviciul societăţii şi al olimpismului

Nicolae Piatac a fost şi este, fără a exagera câtuşi de puţin, unul dintre strategii şi tacticienii sportului moldovenesc de performanţă, la fel cum a fost şi este sufletul şi mintea colectivelor pe care le-a condus în cei 50 de ani de activitate. El mai este şi omul care, alături de alţi specialişti asigură spatele frontului, ca să zicem aşa, ştiut fiind că performanţa sportivă depinde nu numai de evoluţia competitorilor, dar şi de prestaţia antrenorilor. Dar şi de priceperea conducătorilor care cu multă răbdare şi perseverenţă fac totul ca viitoarele confruntări de pe cele mai mari arene cu participarea sportivilor noştri să fie bine gândite şi pregătite, după o prealabilă analiză şi evaluare a valorii eventualilor adversari.

„Numai eforturile conjugate ale atleţilor, antrenorilor, preşedinţilor de federaţii, conducătorilor din sportul moldovenesc pot asigura succesul sportivilor noştri pe arenele internaţionale”, consideră N. Piatac.

Împlinirile şi bucuriile septuagenarului

Concluzionând, putem afirma că Nicolae Piatac este omul care trăieşte prin sport şi pentru sport. El are o motivaţie în plus să meargă, să persevereze mai departe – şi această motivaţie se numeşte marea familie olimpică, dar şi familia sa, una mai mică, însă la fel de unită, ca şi cea sportivă. Nepoţii, Victor şi Corina, îl „montează” la noi fapte, îi fac viaţa mai frumoasă, mai luminoasă, iar realizările lor îi servesc bunelului drept inepuizabilă sursă de energie în vederea atingerii unor noi obiective în activităţile sale. Iar umărul colegilor de la CNOS, alături de care munceşte de decenii întregi, constituie un suport de nădejde şi generator de încredere că aceste obiective vor fi neapărat cucerite.

Nicolae Piatac, acest impunător şi uriaş atlet, este un om de o deosebită bunătate sufletească şi de o cumsecădenie mai rar întâlnite, un prieten adevărat al sportivilor, antrenorilor, dar şi al celor din breasla jurnaliştilor. Toate aceste alese calităţi le păstrează intacte, peste ani, în ciuda dificultăţilor, obstacolelor şi durităţilor vieţii.

Asta contează cel mai mult! La mulţi ani, stimate Septuagenar! Şi toţi buni! Asta îţi urează prietenii, colegii, întreaga noastră familie olimpică!

Back to top button