Noutăți

Federaţia Sportului Universitar are un nou preşedinte

Arcadie Andronic, director general al Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, a devenit noul preşedinte al Federaţiei Sportului Universitar din Republica Moldova (FSUM). Adunarea de alegere  a avut loc la Casa de cultură a USM cu participarea reprezentanţilor tuturor institiţiilor de învățământ superior din Republica Moldova.La lucrările Adunării a prticipat academicianul  dl Grigore Belostecnic, rector al ASEM. Delegaţii au ales de asemenea noua componenţă a conducerii FSUM. Anatolie Popuşoi a fost reales în funcţia de prim-vicepreşedinte FSUM, iar Boris Boguş-vicepreşedinte. Alexandru Andronic a mulţumit delegaţilor pentru încrederea acordată şi s-a referit la principalele obiiective ale FSUM, în componenţa căreea evoluează circa 70 de procente din componenţa loturilor nbaţionale la probe olimpice. Noul preşedinte va pune accentul pe sporirea relaţiilor de colaborare cu alte federații sportive, va încerca să utilizeze la maximum resursele existente, să soluționeze problemele existente în domeniu și să sporească numărul studenților, profesorilor și instituțiilor implicate în activitatea sportivă de performanţă şi cea cu caracter de masă. FSUM este o asociaţie obştească, o federaţie sportivă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită în baza asocierii persoanelor juridice ale universităţilor, colegiilor şi cluburilor sportive studenţeşti in vederea realizării în comun a scopurilor stabilite. Președintele Federației este prima persoana, care reprezintă oficial Federaţia in relaţiile cu Federaţia Internaţională a Sportului Universitar şi cu Federaţia Europeană a Sportului Universitar, cu instanţele similare ale altor ţări, şi care stabileşte relaţii cu autoritatea centrală de specialitate, CNOS, cu alte instanţe şi organizaţii republicane.

 

Back to top button