Noutăți

Acreditare pentru Adunarea Generală festivă a CNOS

Stimați colegi!
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova va desfășura în ziua de 29 ianuarie 2016 Adunarea Generală festivă a CNOS cu următoarea ordine de zi:
1. Darea de seamă a activității CNOS pentru anul 2015.
2. Darea de seamă a comisiei de cenzori a CNOS pentru anul 2015;
3. Diverse.
Adunarea va începe la ora 16.00 în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, nr.77. Pentru buna asigurare a activității presei sportive la acest important eveniment, CNOS solicită acreditarea jurnaliștilor sportivi, dornici să realizeze reportaje, interviuri cu participanții la Adunare. În legătură cu numărul limitat de locuri în incinta sălii, vă rugăm respectuos să adresați prin adresa electronică solicitarea de acreditare pentru evenimentul din 29 ianuarie, indicând numele solicitantului, numărul de acreditări (inclusiv pentru cameraman, fotoreporter). Adresarea va fi expediată în cel mai scurt timp pe adresa ofițerului de presă al CNOS, Dlui Nicolae Buceațchi, buceatchi49@mail.ru
Telefon de contact: 069113935
Data limită de solicitare a acreditărilor – 27 ianuarie 2016

Cu respect,
Cristina Vasilianov
Secretar General

acreditarea-jurnalistilor_AG-CNOS
Back to top button