Comunicate de presă

Regulamentul Concursului de promovare a Jocurilor Olimpice de Tineret de la Nanjing 2014

Comitetul Naţional Olimpic (CNO) a dat start emoţiilor olimpice pentru Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing 2014. Deşi mai este timp până atunci, în realitate acesta se scurge foarte repede.

Astfel, Ana-Maria Stratou a elaborat regulamentul Concursului oficial de căutare a simbolului olimpic pentru echipa olimpică de tineret 2014.

Regulament:

Concurs „Campania de promovare a Jocurilor Olimpice pentru tineret Nanjing 2014″

1. Organizator: Comitetul Național Olimpic al Republicii Moldova
2. Perioada de desfășurare a Concursului: 16 decembrie, 2013 – 21 ianuarie, 2014
3. Scopul : promovarea Jocurilor Olimpice pentru tineret de la Nanjing 2014 și a Echipei Olimpice a Republicii Moldova;

4. Fondul de premii: tricouri, pixuri, mascote, diplome.

5. Condiții de participare

a) Participanții concursului pot fi elevii instituțiilor de învățământ mediu (preuniversitar) din Republica Moldova.

b) Participantul va posta propunerea sa de simbol și slogan în albumul Concursului de pe pagina Comitetul Olimpic al Republicii Moldova, prin indicarea numelui, prenumelui și a instituției de învățământ pe care o reprezintă.

c) Lucrarea va fi însoțită de un text de 100 cuvinte, în care autorul își va expune motivația.

d) Participantul la concurs acceptă cedarea totală a dreptului de autor. Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza total sau parțial elemente din lucrarea prezentată.

e) Participantul la Concurs este obligat să respecte toate regulile stabilite prin prezentul Regulament, în caz contrar, Organizatorul își rezervă dreptul să elimine lucrarea din Concurs.

6. Cerințe față de lucrare

a) Simbolul și sloganul trebuie să fie o lucrare creativă, simplă, proprie și originală.

b) Simbolul este un semn, obiect, imagine care reprezintă indirect participarea echipei Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Nanjing 2014.

Simbolul propus trebuie să întruchipeze spiritul olimpic, poate fi un element național adaptat la tema Jocurilor Olimpice de la Nanjing 2014 sau viceversa. Se permite utilizarea parțială a elementelor olimpice, precum: mascota și sloganul JO Nanjing 2014, mascota olimpică a RM.

c) Sloganul va fi mesajul de promovare și susținere a echipei RM participante la JO2014.

7. Evaluarea concursului
Evaluarea Concursului se va realiza în două etape:

În baza numărului de voturi acumulate pe pagina facebook a Comitetul Național Olimpic. Primele 14 lucrări care au acumulat cel mai mare număr de voturi vor participa la etapa finală. Juriul își rezervă dreptul să mai includă pentru etapa finală cel mult 3 lucrări suplimentare.
Lucrările câștigătoare sunt stabilite exclusiv prin decizia juriului.
8. Juriul este format din 5 persoane – reprezentanți din domeniul sportului, culturii și artei.
9. Aprobarea rezultatelor concursului
Juriul va valida rezultatele și va anunța cîștigătorii pe data de 15 ianuarie 2014.

10. Premierea câștigătorilor
Fiecare câştigător va fi contactat pe data de 17 ianuarie 2014 prin intermediul unui mesaj personal via Facebook pentru a i se comunica modalitatea de ridicare a premiilor. Numele câştigătorilor vor fi publicate pe pagina Comitetul Olimpic al Republicii Moldova de pe reţeaua socială Facebook.

11. Modificare, suspendare și anulare
Organizatorul își rezervă dreptul de a introduce modificări și/sau completări rezonabile în prezentul Regulament, care vor fi parte integrantă a acestuia. Asemenea modificări și/sau completări vor intra în vigoare la plasarea lor pe pagina facebook Comitetul Olimpic al Republicii Moldova.

In circumstanţe excepţionale, Organizatorul poate suspenda, anula și/sau extinde termenul Concursului, plasând un aviz despre acest lucru pe pagina facebook al Comitetul Olimpic al Republicii Moldova.

Back to top button