Noutăți

Criterii de selectare a reprezentanților mass-media acreditați pentru Tokyo 2020

Conform deciziei Comitetului Executiv al Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, din cadrul ședinței din 28 septembrie 2018, au fost aprobate următoarele criterii de selectare a reprezentanților mass-media acreditați pentru reflectarea evenimentelor din cadrul Jocurilor Olimpice Tokyo 2020:
1) Reprezentanții Mass-Media (jurnaliștii și fotografii) trebuie să prezinte dovezi că sunt desemnați responsabili de reflectarea evenimentelor sportive în cadrul unei instituții mass-media din Republica Moldova și că după absolvirea unei facultăți de jurnalism contribuie la promovarea sportului, valorilor olimpice;
2) Candidații vor prezenta:
– recomandare din partea unei sau a unor instituții mass-media, dar și recomandări a cel puțin 3 federații sportive care au fost reprezentate de sportivi la Jocurile Olimpice;
– informație anexată la dosar cu materialele proprii difuzate în mass-media în domeniul sportului, olimpismului (reviste, articole, cărți, reportaje video și radio, fotografii etc.);
– scrisoare de confirmare a faptului că instituția delegantă va suporta cheltuielile necesare pentru deplasarea, acomodare cât și desfășurarea activității sale jurnalistice în domeniul olimpismului pe parcursul anilor 2019-2020;
– declarație pe propria răspundere, în cazul în care acesta va suporta de sine stătător cheltuielile necesare pentru deplasare și acomodare, prin care își ia angajamentul de a participa la Jocurile Olimpice din Tokyo 2020 ca jurnalist acreditat din Republica Moldova;
3) Candidatul va elabora un plan de activități detaliat pentru anii 2019-2020 (pre/post eveniment) de promovare și mediatizare a Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, a lotului Republicii Moldova;
4) Candidații trebuie să participe la evenimentele desfășurate de CIO sau CNOS care au misiunea de promovare și desfășurare a Jocurilor Olimpice Tokyo 2020.
5) Fotografii, deasemenea, trebuie să dețină tehnica și utilajul necesar activității jurnalistice în perioada Jocurilor Olimpice.
Dosarul se depune până în data de 9 noiembrie 2018, ora 12:00, la Secretariat sau Secția Marketing și Relații Internaționale a Comitetului Național Olimpic și Sportiv (mun. Chișinău, strada Pușkin 11, telefon de contact (022) 22-14-77; 067-222-100).
În cazul în care dosarul nu va conține informația solicitată, acesta nu va fi propus comisiei spre aprobare. Comitetul Național Olimpic și Sportiv garantează confidențialitatea drepturilor cu privire la proprietatea intelectuală și datele cu caracter personal care se vor conține în dosare.
Perioada de examinare a dosarelor depuse va fi între 12-16 noiembrie 2018. Ele vor fi examinate în ordinea depunerii.
Din totalul de dosare depuse de către candidați vor fi selectate cele mai valoroase dosare.
Comitetul Executiv al Comitetului Național Olimpic și Sportiv va aproba componența reprezentanților mass-media care vor merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Back to top button