Comunicate de presă

Comunicat de presă

Pe data de 22 septembrie 2020 Comitetul Executiv a adoptat decizia de a amâna alegerile în cadrul CNOS, programate pentru 30 octombrie 2020.

Hotărârea dată a fost contestată de Federația Națională de Arte Marțiale și de dl Ivan Gheorghiu, Secretar de Stat în domeniul sportului, care a expediat demersuri membrilor CNOS, adresând diverse învinuiri false conducerii CNOS și dezinformând membrii CNOS.

Declarația acestora, precum că decizia Comitetului Executiv al CNOS „creează numeroase piedici pentru Mișcarea Olimpică din Republica Moldova„ este una populistă, lipsită de temei și provocatoare.

Atragem atenției Dvs faptul că Hotărârea Comitetului Executiv nr 3/1 pct.1 din 22 septembrie 2020 este următoarea:

  1. A modifica Hotărârea Nr.2/2 a Comitetului Executiv al CNOS din Republica Moldova din 26 august 2020 și a amâna desfășurarea Adunării Generale a CNOS de dare de seamă și alegeri pentru un alt termen după Jocurile Olimpice din Tokyo, programate pentru 2021. Hotărârea dată urmează a fi aprobată de Adunarea Generală ordinară, organizată online sau prin poștă electronică.

Astfel, în cadrul acestei Adunări Generale prin poștă electronică toți membrii vor avea posibilitatea să se expună asupra Hotărârii sus-menționate. De aceea, învinuirea înaintată de dl Ivan Gheorghiu și de Federația de Arte Marțiale, precum că decizia Comitetului Executiv ar încălca Statutul, nu este fondată.

Suntem surprinși de faptul, că dl Ivan Gheorghiu a ales să fie susținut oficial în demersul său de Federația Națională de Arte Marțiale, o Federație ne-olimpică, care își exprimă cu vehemență poziția cu privire la problemele legate de participarea delegației Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Or, amintim că în conformitate cu pct. 10.2.17 al Statutului CNOS, dar și a Chartei Olimpice, toate aspectele legate de participarea la Jocurile Olimpice se adoptă doar cu votul Federațiilor Sportive Naționale, parte a Programului Jocurilor Olimpice.

Vă amintim, de asemenea, că decizia Comitetului Executiv de a amâna alegerile s-a bazat pe câteva argumente:

  1. Statutul CNOS – art.10.3.1 – Adunarea Generală de alegeri se convoacă o dată la 4 ani, de regulă, în anul ulterior desfășurării unei ediții de vară a Jocurilor de vară.
  2. Situația epidemiologică nefavorabilă în țară.
  3. Scrisoarea Comitetului Internațional Olimpic adresată tuturor CNO din 23 aprilie 2020 referitoare la posibilitatea organizării alegerilor în cadrul CNO după încheierea Jocurilor Olimpice din Tokyo 2020, amânate de către CIO pentru luna august 2021.

Subliniem faptul, că ne aflăm în focar de pandemie, de aceea afirmația dlui Ivan Gheorghiu, în calitate de funcționar de Stat, precum că criza epidemiologică în Republica Moldova este folosită de CNOS „ca motiv” pentru adoptarea hotărârii de amânare a alegerilor CNOS este total lipsită de responsabilitate. Reiterăm, că în conformitate cu Hotărârea nr.33 din 28 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, pct. 9 “se admite organizarea întrunirilor/reuniunilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane…” Deci nu este „un motiv”, dar avem o situație gravă, confirmată de date statistice, dar și reguli stricte.

Ținem să vă oferim informații suplimentare și cu privire la recomandările CIO la acest subiect. Decizia Comitetului Executiv a fost aprobată în baza scrisorii CIO din 23 aprilie 2020, dar și  în urma consultărilor cu Departamentul Juridic al CIO, care ne-a expediat următorul mesaj pe data de 24 septembrie 2020:

Traducere mesaj CIO:

“Drept răspuns la cererea Dvs, ținem să vă confirmăm că, în ceia ce ne privește și precum este indicat în scrisoarea noastră circulară din 23 Aprilie 2020 adresată tuturor CNO, noi nu avem nici o obiecție cu condiția că această decizie va fi confirmată de Adunarea Generală a CNOS și că alegerile vor avea loc cât mai repede posibil după Jocurile din Tokyo (dar nu mai târziu de Decembrie 2021) .

În aceste circumstanțe extraordinare, există deja un număr semnificativ de CNO care au decis amânarea alegerilor, astfel optând pentru a doua opțiune din scrisoarea noastră din 23 Aprilie 2020 și această situație a fost total acceptată.

Așa cum noi înțelegem că, în situația în care sănătatea prevalează, poate fi complicat de organizat o Adunare Generală cu prezența fizică a membrilor în săptămânile ce urmează pentru a decide doar amânarea alegerilor în cadrul CNO-ului vostru, vă rugăm să țineți cont de faptul că noi suntem de asemenea flexibili să acceptăm ca această decizie/confirmare să fie obținută de Adunarea Generală prin o simplă confirmare din partea majorității membrilor votanți ai CNO prin intermediul unei ședințe online sau o Adunare Generală prin poșta electronică va fi suficientă.”

Dl Ivan Gheorghiu acuză Executivul CNOS că nu a luat în calcul practica internațională de activitate în condițiile pandemiei, prezentând drept exemplu două țări, care au organizat alegeri. În această ordine de idei, Vă informăm că mai multe CNO-uri din Belgia, Franța, Grecia, Israel, Iordan, etc au ales opțiunea de a amâna alegerile. La fel, mai multe Federații Internaționale au amânat alegerile sale pentru anul 2021. CIO a propus această opțiune tocmai pentru a asigura continuitatea unei pregătiri mai bune a sportivilor către Jocurile Olimpice.

De aceea, amenințările înaintate de dl Ivan Gheorghiu, Secretar de Stat în domeniul sportului, precum că „poate fi pusă în pericol participarea sportivilor Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Tokyo” nu reprezintă decât o imixtiune politică în mișcarea olimpică, exersându-se presiuni asupra Federațiilor Sportive prin diverse resurse administrative.

Considerăm că este inacceptabil pentru un funcționar de Stat, direct responsabil de distribuirea fondurilor publice către Federațiile Sportive, să folosească șantajul și să utilizeze funcția sa pentru a influența poziția membrilor CNOS.

În situația în care dl Ivan Gheorghiu este cu adevărat preocupat de pregătirea sportivilor noștri către Jocurile Olimpice din Tokyo, el ar putea să se angajeze plenar în acest demers în calitatea sa de Secretar de Stat în domeniul sportului, aceasta fiind o obligație ce îi revine în mod direct.

Regretăm că timp de aproape un an de zile de când este Secretar de Stat, dl Ivan Gheorghiu nu a inițiat nici o ședință de lucru cu participarea comună a reprezentanților CNOS și Federațiile Naționale olimpice. Reiterăm, că asemenea situație de lipsă totală de dialog dintre CNOS și organul de specialitate de Stat nu a existat niciodată.

Or, non-comunicarea nu poate înregistra progrese, oricare ar fi funcția pe care o ocupăm. Considerăm că acum este momentul oportun să conjugăm eforturile noastre pentru a asigura pregătirea atât de importantă a sportivilor noștri către Jocurile Olimpice din Tokyo 2020 și să renunțăm la dispute neproductive și distrugătoare.

Back to top button