Noutăți

Chestionar de evaluare – sportul în condiții de siguranță și fără violență

RO: AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” a semnat un Memorandum de înțelegere cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) pentru a promova drepturile copiilor din Republica Moldova de a practica sportul în condiții de siguranță și fără violență. În acest sens o evaluare rapidă a capacităților membrilor/ federațiilor/ organizațiilor CNOS în vederea protecției copilului va fi realizată în timpul apropiat.

Având în vedere rolul important pe care îl dețineți în ridicarea gradului de conștientizare a profesioniștilor din sport și a copiilor care practică activități sportive cu privire la riscurile violenței împotriva copiilor, Vă invităm să completați acest chestionar.

Toate răspunsurile sunt confidențiale. Completarea chestionarului durează 5-10 minute. În cazul în care întâmpinați dificultăți, nu ezitați să ne contactați la tel. 069389553, sau email: danielgoinic@gmail.com

Vom fi recunoscători pentru oferirea răspunsurilor până la 06 septembrie 2021.

Linkul către chestionar – https://forms.gle/aifZGFPvMfvBVzCEA

***
RU : Ассоциация по расширению прав и возможностей детей и семей „AVE Copiii”» подписала Меморандум о взаимопонимании с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Молдовы с целью продвижения прав детей в Республике Молдова заниматься спортом в безопасности и без насилия. В связи с этим в ближайшем будущем будет проведена быстрая оценка возможностей членов/ федераций/ организаций НОСК по защите ребенка.

Учитывая важную роль, которую вы играете в повышении осведомленности специалистов в области спорта и детей, занимающихся спортом, об опасности насилия в отношении детей, мы приглашаем вас заполнить эту анкету.

Все предоставленные вами ответы конфиденциальны. Заполнение анкеты занимает 5-10 минут. Если у вас возникнут трудности, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону. 069389553, или по электронной почте: danielgoinic@gmail.com

Будем особенно благодарны за ответы до 25.09.2021 года.

Back to top button