Noutăți

Ședința Comitetului Executiv al CNOS din 17 iulie 2017

Membrii Comitetului Executiv al CNOS s-au întrunit pe 17 iulie 2017 într-o ședință ordinară, în cadrul căreia a fost votat Proiectul de Hotărîre ”Cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova”. În urma examinării propunerilor membrilor Executivului, Adunarea Generală Ordinară a fost stabilită pentru data de 19 octombrie 2017. Pe lista ordinei de zi au mai figurat cîteva chestiuni, printre care nivelul de pregătire a Echipei Naționale către Festivalul Olimpic al Tineretului European. Șeful de Misiune la Festivalul din Gyor (Ungaria), vicepreședintele CNOS Victor Peicov, a comunicat membrilor Comitetului Executiv componența definitivă a lotului, detalii despre echipamentul sportiv, condițiile de cazare în Satul Olimpic, etc. În continuare, domnul Petru Gozun a prezentat o informație amplă cu privire la Jocurile Mondiale, care vor avea loc în Wroclaw (Polonia), în perioada 20-30 iulie 2017, la care vor participa și reprezentanții Republicii Moldova.

Back to top button