Lecții OlimpiceNoutăți

Sărbătoarea sportivă la Zăbriceni, raionul Edineț

Conducerea Comitetului Național Olimpic și Sportiv a efectuat o deplasare la Zăbriceni, raionul Edineț, în scopul participării la două evenimente importante pentru pedagogii sportivi din zona de nord a Moldovei.

Prin contribuția Direcției învățămînt și cultură Edineț, la Zăbriceni a fost organizat un seminat raional la tema utilizării inventarului sportiv nestandart în cadrul lecțiilor de educație fizica și activităților sportive extracurriculare.Locul desfășurării seminarului, Liceul teoretic „Valeriu Topală”, n-a fost ales întimplător. În aceasta instituție activeaza peste 30 de ani profesorul de educație fizica Vitalie Nistor, cunoscut în lumea sportului prin elaborarea și executarea inventarului  sportiv nestandard pentru lecțiile de educație fizică. Lecția demonstrativă cu participarea elevilor din clasele superioare a confirmat eficiența exercițiilor de aruncare a mingii, săriturilor în lungime, altor elemente din programul școlar, menite să contribuie la popularizarea sportului și practicării regulate a exercițiului fizic. Împreună cu președintele CNOS Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic, la lecțiile demonstrative au asistat Nicolae Ambrosi, director al Muzeului Olimpic,Vasile Onică, consultant în cadrul Ministerului Educației, Sava Panfil, conferențiar universitar la USEFS, Valeriu Filipov, doctor în pedagogie, profesor de educație fizică la Liceul Teoiretic “Alecu  Russo” din Cojusna, raionul Straseni.

Stafetele combinate cu participarea elevilor de la Liceul Teoretic “Valeriu Topală“ din Zăbriceni au confirmat adevărul, că eforturile pedagogului sportiv Vitalie Nistor n-au fost zădarnice. Copiii au indragit sportul, exercitiul fizic, fapt confirmat și de tensiunea înaltă a concursului demonstrativ din sala sportivă.

Nicolae Juravschi, președinte CNOS, dublu campion olimpic.

-Mă bucur foarte mult, că mai sînt oameni devotați, care cu forțe proprii elaborează și execută acest inventar sportiv, accesibil pentru toți doritorii. Este un adevărat exemplu de dăruire  de sine, care merită să fie preluat și de alți pedagogi sportivi, a remarcat președintele CNOS Nicolae Juravschi.

La finalul manifestarii a avut loc traditionala lectie olimpică, în cadrul căreea presedintele CNOS Nicolae Juravschi si Nicolae Ambrosi, director al Muzeului Olimpic, au prezentat momente importante din miscarea olimpică a Republicii Moldova. Președintele CNOS a  oferit  un set de materiale didactice conducerii Liceului din Zăbriceni.

Back to top button