Adunarea GeneralaAdunarea Generala 2020Noutăți

Rezultatele Adunării Generale ordinare prin poștă electronică [16-21 octombrie 2020]

Stimați membri ai CNOS,

Prin prezenta, Vă informăm despre rezultatele Adunării Generale ordinare prin poștă electronică, care s-a desfășurat în perioada 16 – 21 octombrie 2020.

Ședința Comisiei de validare și numărare a voturilor, constituită din 7 (șapte) membri ai CNOS, a avut loc la 22 octombrie 2020. Președinte a Comisiei de validare și numărare a voturilor a fost aleasă Doamna Zalina Petrivskaya, Secretar – Domnul Tudor Gorea.

Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat:

  • Au participat la Adunarea Generală ordinară prin poșta electronică 77 de membri din numărul total de 100 de membri cu drept de vot, ceea ce constituie mai mult de 2/3 din numărul total al membrilor CNOS, fapt ce confirma că Adunarea a fost deliberativă;
  • Din numărul total de 120 de voturi ai membrilor participanți la Adunarea Generală ordinară prin poștă electronică, 116 voturi au fost exprimate în susținerea amânării Adunării Generale de dare de seamă și alegeri. Împotrivă au fost exprimate 4 voturi. Abțineri – zero voturi.

Astfel, Adunarea Generală ordinară prin poștă electronică a decis amânarea desfășurării Adunării Generale de dare de seamă și alegeri pentru un alt termen după Jocurile Olimpice din Tokyo, dar nu mai târziu de 1 decembrie 2021.

Despre această decizie va fi informat Comitetul Internațional Olimpic.

Back to top button