Noutăți

Prima cercetare științifică – enciclopedică din domeniul sportului din RM

Recent Academia de Știință a Moldovei și Institutul de studii Enciclopedice a tipărit prima carte din colecția „Mica Enciclopedie” a ramurilor economiei naționale din Republica Moldova.

Ediția de față „Sport – mică enciclopedie” este  prima cercetare științifică – enciclopedică din domeniul sportului realizată de autorii Nicolai Ambrosi și Pavel Brădescu.

Enciclopedia include  noțiuni generale, fenomene, instituții, sportivi de performanță, personalități din sport și cultură fizică, specialiști-organizatori din domeniu.

Autorii adresează această lucrare unui public larg, celor pasionați de sport și sunt interesați de istoria sportului și Mișcării Olimpice, de terminologia sportivă în general.

 

Apariții editoriale 

MENS SANA IN CORPORE SANO

SAU DESPRE O ENCICLOPEDIE A SPORTULUI ȘI INTELIGENȚEI

Nicolae JURAVSCHI, președintele Comitetului Național Olimpic, președintele Asociației Naționale a Atleților Olimpici, dublu campion olimpic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Dacă admitem că și luptele gladiatorilor erau tot un gen de sport, e drept, unul sângeros, principiul „pâine și distracţii” a evoluat în timp într-atât încât sportul a devenit mult mai mult decât o distracţie – a ajuns parte integrantă a politicii fiecărui stat, o componentă importantă a vieţii cotidiene publice.

Parafrazând vechiul dicton „Când tunurile vorbesc, muzele tac”, afirmăm că sportul poate face să tacă și tunurile. E lucru știut, în Grecia antică intra în vigoare armistiţiul atunci când începeau Jocurile Olimpice. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în unele ţări europene, inclusiv în România, se desfășura campionatul intern de fotbal. Și nu era o blasfemie, cum ar putea gândi unii: frontul era departe, iar viaţa pașnică își urma cursul firesc.

Mai mult, fotbalul fiind sportul dominant de la începutul secolului trecut, în timpul războiului au avut loc cazuri antologice, ieșite din comun: ofiţerii germani organizau meciuri de fotbal între gardieni și deţinuţii dintr-un lagăr de concentrare, ba chiar între naţionala Germaniei și deţinuţi, spun unele cronici… Pe parcursul războiului sovieto-afghan (1979–1989), nu rare erau cazurile când militarii sovietici jucau fotbal… cu adversarii (mujahedinii).

Sportul este liantul, factorul principal de coeziune și solidaritate a naţiunilor de pe glob, chiar dacă acestea concurează, luptă pentru întâietate. Și nu poate fi comparat cu nimic sentimentul înălţător de care este copleșit un sportiv când este încununat pe podium, iar în cinstea lui și a ţării sale este intonat Imnul de Stat: sute de milioane de oameni îl privesc și îl admiră. Este gloria supremă pe care o poate obţine un muritor de rând…

Volumul Sport: mică enciclopedie (cu un volum total de 400 de pagini, ilustrat color), elaborat de dr. Nicolae Ambrosi și Pavel Brădescu, este rodul unei munci migăloase depuse de autori și redactori, constituie o radiografie succintă a celor mai importante evenimente de anvergură și a multor personalităţi de la transpunerea în viaţă a ideii magistrale a baronului Pierre de Coubertin (1863–1937) încoace. Lucrarea conţine sute de termeni sportivi, reflectă cele mai importante victorii înregistrate de zeci de somităţi din lumea sportului, cele mai cunoscute, dar și readuce în memoria publicului pe unii mari sportivi aproape daţi uitării. Această carte frumoasă, editată sub egida Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei, popularizează sportul, aduce în atenţia fanilor de toate probele sportive personalităţi marcante de pe pământul moldav, care au scris file memorabile în istoria sportului.

Firește, între copertele acestei mici enciclopedii ar fi meritat să încapă mult mai mulţi sportivi de valoare. Însă ne dăm bine seama că, fiind o lucrare de pionierat, începutul este anevoios. Dar credem că e un lucru remediabil la o eventuală reeditare. Oricum, nu putem decât să salutăm cu satisfacţie această apariţie editorială și să urăm întregii echipe de creaţie –într-un ceas bun, la mai mult și la mai mare!

E o lucrare plină de înțelepciune care justifică pe deplin faimosul dicton latin mens sana in corpore sano.

Back to top button