Noutăți

O VIAŢĂ INDISOLUBILĂ de SPORT şi COPII

“Intru în apa ochilor tăi

Ca într-un lac –

La scăldat.

Nu ştiu să înot,

dar mi-e dor

de un SUCCES adevărat!”

(apud Girel Barbu)

Indiscutabil şcoala şi familia sunt factori ce concură la asigurarea succesului şcolar al copilului. Părinţii îşi încredinţează inestimabila avere, COPILUL, celor care efectiv îşi lasă amprenta asupra vieţii elevilor prin educaţie şi cultură. Într-o conjunctură analogă am cunoscut-o pe doamna profesoară de educaţie fizică Zinaida Curoş, care, în virtutea specialităţii sale, urma să-i apropie pe elevii din clasa I „a”, Liceul Teoretic Român-Francez „Gh. Asachi” (anul 2006) de miracolul lumii sportive şi să-i îndrume spre practicarea anumitor ramuri şi probe sportive.

Am conştientizat în calitatea mea de părinte cât de important e pentru viitorul copilului meu profilul moral al profesorului de educaţie fizică, bucurându-mă să găsesc în persoana dnei Zinaida Curoş un dascăl cinstit, corect, obiectiv, dar, în acelaşi timp, înţelegător, gata oricând să manifeste ataşament faţă de copii şi de educaţia acestora.

Viaţa dnei Zinaida Curoş este indisolubil legată de sport şi de copii. Iar activitatea sa didactică de cca 40 de ani poate fi numită un act de mare responsabilitate. Or, în cadrul educaţiei permanente profesorul de educaţie fizică şi sport este angajat într-o muncă de mare delicateţe, acesta având rolul de îndrumător al tinerii generaţii. Lucrând cu elevi de la vârste mici, doamna profesoară Zinaida Curoş a etalat o bună cunoaştere a etapelor de creştere şi dezvoltare psiho-motorică a copiilor, dar şi abilităţi psihologice specifice vârstelor.

Astfel, la orele de sport prin racordarea metodelor didactice la principiile şi valorile umane, dna profesoară reuşeşte să încurajeze copiii în efectuarea exerciţiilor dificile, să nu fie distantă cu aere de superioritate, să nu fie discriminativă etc., atribute ce sunt cuprinse în codul deontologic al profesiei.

Astăzi aş vrea să-mi manifest recunoştinţa şi gratitudinea pentru orele de sport pe care le-a realizat distinsa doamnă de-a lungul anilor, pentru antrenamentele de înot pe care le-au avut şi mai continuă să le ia feciorii mei: Pavel, elev la ciclul gimnazial, iar Gheorghe – la ciclul primar, precum şi pentru lecţii de viaţă transmise cu multă dăruire şi discreţie.

Un profesor de sport, spre regret, mai rar îl vedem pe podiumul recunoştinţei, însă el, e cel şi gândul mă duce la dumneaei profesoara de educaţie fizică a copiilor mei, posibil şi a dvs., Zinaida Curoş,  ce învaţă elevii alfabetul respiraţiei corecte, adunarea succeselor în palmaresul personal, înmulţind încrederea în forţele proprii; el e cel care aprinde flacăra curajului în inimile puerile cuprinse de trac, altoind în curaj şi credinţă mugurii victoriei.

Pe lângă programul curricular, dna profesoară Z. Curoş timp îndelungat stă în mijlocul elevilor săi (sfârşit de săptămână, vacanţe, tabere, etc.), adunându-i în activităţi extraşcolare, influenţându-i instructiv-educativ, nu de la catedră şi din clasă, ci în inima naturii prin activităţi îndrăgite de copii, precum turismul, înotul …….. , precum şi prin vasta cultură generală şi de specialitate. Graţie profesionalismului, adaptabilităţii şi spiritului său organizatoric, dna profesoară de educaţie fizică şi sport polarizează elevii într-un mod evolutiv şi cu interes spre disciplină, ajutând la modelarea caracterului şi personalităţii lor, inspirându-le discipolilor încredere, satisfacţia efortului şi dorinţa de a reveni.

Pentru lecţiile predate, pentru bucuriile  aduse, pentru succesele înregistrate şi poveţele de viaţă, stimată doamnă Zinaida Curoş, vă aducem plecăciuni şi recunoştinţă, urându-vă ani plini de realizări profesionale şi familiale. Or, pentru viaţa dvs. indisolubil legată de sport şi de copii „Azi ţi se închină / Floare şi pom, pasăre şi om”.

Vivas, crescas, floreas, magistra!

Back to top button