Noutăți

Noi perspective în domeniul educației olimpice a tinerei generații

Marți, 20 aprilie, a avut loc semnarea Convenției – cadru între Comitetul Național Olimpic și Sportiv și Ministerul Educației al Republicii Moldova. Documentul prevede aprofundarea relațiilor de colaborare dintre cele două organizatii, angajate în  nobila misiune de  educare a tinerei generații.

Perpetuarea tradițiilor olimpice este posibilă doar prin educarea în spirit olimpic a tinerei generații. În acest sens, Ministrul Educației Dna Corina Fusu și Președintele CNOS Dl Nicolae Juravschi au semnat Convenția – cadru, prin care se stabilesc principiile generale care vor facilita colaborarea între mediul școlar și universitar cu Mișcarea olimpică în vederea promovării valorilor olimpismului. Acest document reprezintă o continuitate a Convenției-cadru, semnată de instituțiile menționate în octombrie 2012. Dintre manifestarile precedente, realizate in conformitate cu documentul respectiv, menționăm, în special, organizarea seminarelor cu profesorii de educație fizică, elaborarea ghidului pentru Lecții Olimpice „Flacăra Olimpică”, care este distribuit profesorilor de educație fizică s.a. La sfîrșitul anului 2013 Comitetul Național Olimpic și Sportiv a lansat inițiativa „Lecții Oimpice”, un proiect de succes, care continuă pănă în  prezent și își propune drept scop resuscitarea interesului din partea tinerilor pentru sport în general și pentru Mișcarea olimpică, în particular. Lecțiile Olimpice sunt organizate de CNOS în colaborare cu Academia Naţională Olimpică, Muzeul Olimpic și Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova cu participarea olimpicilor, profesorilor de educație fizică, antrenorilor și voluntarilor. Proiectul ”Lecţii Olimpice” a ajuns pînă acum în peste 60 de instituţii de învăţământ din ţară, reunind peste 11 000 de tineri. Unul din avantajele majore ale proiectului este implicarea tinerilor și motivarea voluntarilor Olimpici, care au contribuit la realizarea Lecțiilor Olimpice. Lecțiile Olimpice constituie o adevărată mișcare de mobilizare și de antrenare activă a tinerilor în viaţa sportivă, pentru că sportul este cel mai eficient și accesibil ”medicament” al sănătăţii noastre. Lecțiile Olimpice debutează tradițional cu filmul ”Odă Olimpicilor moldoveni”, care relatează despre participarea și reușitele sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice. Ghidul pentru Lecții Olimpice „Flacăra Olimpică” transmite un bogat mesaj despre istoria Jocurilor Olimpice și despre cei mai mari sportivi ai neamului ce ne-au dus faima departe în lume. Semnarea convenției-cadru va impulsiona conlucrarea între Comitetul Național Olimpic și Sportiv și Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Foto Kristina Buceațchi

Back to top button