Noutăți
Trending

Necrolog

Cu nemărginită durere în suflet trăim aceste clipe grele,cauzate de plecarea pe drumul cel fără de întoarcere al omului de excepție,pedagogului,istoricului și publicistului Leonid BUJOR.

La cele veșnice a trecut un vrednic protagonist al moralității, omeniei, cumsecădeniei și bunului simț, un intelectual și o personalitate de probitate și cu multă demnitate, a vieții publice din Republica Moldova, un veritabil patriot și promotor al valorilor românești.

A fost un organizator consacrat și un susținător sincer și onest al idealurilor olimpice, al fair-play-lui și al mișcării sportive în toate posturile pe care le-a deținut: lector al Catedrei de istorie a USM; Șef de Direcție al Ministerului Tineretului, Sportului și Turismului; Șef al Direcției Tineret și Sport, ulteritor Pretor al Sectorului Centru al Primăriei mun. Chișinău; Deputat in Parlamentul Republicii Moldova; Ministru al Educației și Director Executiv al Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova.
Noi cei care te-am avut alături, îți cunoaștem crezul ferm dintotdeauna: totul în viață se dă numai și numai prin muncă.

Ai fost OMUL, care ai demonstrat permanent, că distanța dintre vorbă și faptă este egală cu zero.

Adio, drag coleg si diatoms prieten.
Comitetul National Olimpic si Sportiv
Asociatia Nationala a Atletilor Olimpici
Academia Nationala Olimpica

Back to top button