Noutăți

[In memoriam] Efim JOSANU – personalitate marcantă a vieții culturale și sportive din Republica Moldova

În data de 28 ianuarie 2021, la vârsta de 73 de ani, s-a ridicat la ceruri primul președinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv, distinsul jurnalist Efim Josanu, membru al Uniunii Scriitorilor și Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Dumnealui va rămâne în memoria colectivă ca un veritabil intelectual, ancorat în întregime valorilor naționale și umane, calități care și-au lăsat profund amprenta în acea confruntare crâncenă cu forțele obscure ale perioadei de eliberare națională de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut…

Efim Josanu a văzut lumina zilei la 20 martie 1947, în satul Ciulucani, judeţul Orhei (azi Teleneşti). În 1965 a absolvit Şcoala medie de cultură generală din oraşul Teleneşti, iar în 1972 – Universitatea de Stat din Moldova, secţia de ziaristică a Facultăţii de Litere. A fost membru al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova începând din anul 1973 și al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova – din 2005.

Sportul ca vocație

Însă un loc aparte în inima protagonistului acestor rânduri l-a ocupat sportul. În perioada 1971-1976 este comentator sportiv la programele radio şi realizator de emisiuni cu tematică sportivă la TV, apoi şef de secţie sport în redacţia unită de informaţii Radio TV (1976-1986), redactor-şef al redacţiei cultură fizică şi sport a Radioteleviziunii Moldoveneşti (1988-1990). În anii 1990-1991, activează ca redactor-şef al redacţiei de actualităţi „Mesager”, manifestându-se drept o figură marcantă a Mișcării de emancipare națională.

Fiind o personalitate reprezentativă în domeniu, Efim Josanu a fost ales primul președinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova și a deținut această funcție în perioada 1991-2001, după care a devenit președinte de onoare al CNOS. Datorită activității rodnice desfășurate pe acest tărâm, se învrednicește de calitatea de membru al Biroului Comitetului de Sport al Consiliului Europei (Strasbourg 1999-2001) și membru al Comisiei Olimpice Europene (1998-2001). A activat în calitate de coordonator-sport la postul public Moldova 1, unde a deținut și funcția de director.

Distins prieten al valorilor olimpice

 Efim Josanu a fost un deschizător de drumuri. A dirijat cu multă pricepere primii pași ai forului național olimpic, tatonând cu grijă terenul și a contribuind la afirmarea instituției pe plan național și internațional. În mare parte grație talentului cu care Efim Josanu a fost înzestrat de Divinitate și calităților sale deosebite de comunicare, eminentul președinte al Comitetului Internațional Olimpic, Juan Antonio Samaranch, a dat curs invitației cronicarului nostru de a ne vizita de două ori țara într-o grea perioadă de afirmare națională.

Efim Josanu a fost un neîntrecut comentator, reporter, publicist, scriitor, om de televiziune. Comentariile, reportajele, tabletele, portretele, schițele, scenariile de film despre legendele sportului național și internațional, dar și despre cei mai buni fii ai neamului se impun prin consistență și spontaneitate, prin luciditate și expresivitate, prin prospețimea și dezinvoltura frazei: una mustoasă, sublimă, revelatoare, profundă.

Literatura în slujba sportului

 A debutat editorial în 1986 cu o carte de publicistică sportivă: „Entuziaşti ai sportului”. A fost autor şi realizator al documentarului „Vive le sport”, devenind laureat al Festivalului de filme documentare din Berlin (1991). În anul 2008, publică volumul „Cartea Jocurilor Olimpice”, ce conține ample informaţii despre toate ediţiile ale celui mai important eveniment sportiv de pe mapamond.

Fiecare comentariu al diverselor evenimente sportive naționale și internaționale, fiecare articol și fiecare monografie se constituiau în adevărate lecții de limbă română, care pentru a fi percepute în toată profunzimea lor trebuia să fie ascultate și citite cu mare luare aminte, având sub mână dicționarul de neologisme și metafore.

În anul 1996, Efim Josanu a fost distins cu Ordinul „Gloria Muncii”, iar în 2011 – cu Ordinul Olimpic. Prin lucrările sale și prin viața pe care a trăit-o din preaplinul inimii ce dăruiește a fost și rămâne în continuare o personalitate de referință în domeniul sportului național, al valorilor olimpice capabile să ghideze tânăra generație și să încălzească forul interior al celor care i-au cunoscut chipul de o luminozitate însuflețitoare.

Back to top button