Adunarea GeneralaAdunarea Generala 2020Noutăți

În atenția membrilor Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova | Adunarea Generala 2020

Comitetul Executiv al CNOS s-a întrunit în ședință la data de 26 august 2020 și a aprobat data de desfășurare a Adunării Generale de dare de seamă și alegeri a CNOS în ziua de 30 octombrie 2020 în mun. Chișinău. Hotărârea Comitetului Executiv al CNOS rămâne în vigoare în cazul situației epidemiologice favorabile în țară.

Pentru membrii cu drept de vot – persoane juridice: conform Statutului CNOS (p.10.3.1) acești membri vor desemna până la 30 septembrie 2020 reprezentantul delegat, care va participa la lucrările Adunării Generale de dare de seamă și alegeri a CNOS prin demers oficial, însoțit de procură sau proces-verbal, prin care se certifică faptul, că este împuternicit să reprezinte membrul afiliat corespunzător.

demers membrilor scanat
Back to top button