Comunicate de presăEvenimenteNoutăți

În atenţia membrilor CNOS din Republica Moldova

Notă informativă

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință faptul că Adunarea Generală de alegeri şi dare de seamă a Comitetului Național Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova va avea loc pe data de 2 noiembrie 2016 la orele 11:00. Înregistrarea delegaților va avea loc începând cu ora 10:00; locul de desfăşurare: hotelul „Radisson Blu Leogrand Hotel”, mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 77.

Totodată vă reamintim că în conformitate cu prevederile punctului 10.3.1 al statutului CNOS, membrii afiliaţi sunt obligaţi în termen de minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea Adunării Generale de alegeri şi dare de seamă să prezinte CNOS scrisori oficiale cu propunerea reprezentanţilor delegaţi la această Adunare Generală. Pe lîngă indicarea numelui, prenumelui  solicităm de asemenea și indicarea datelor din buletinul de identitate ale reprezentanţilor delegaţi cu drept de vot. Aceste scrisori vor fi însoţite de procuri, prin care se certifică faptul că delegatul respectiv este împuternicit să reprezinte membrul afiliat  şi/sau procesul verbal corespunzător în caz de necesitate.

Vă amintim că numărul reprezentaților delegați de membrii afiliați este stabilit de articolul 7.12 al Statutului CNOS.

În speranţa unei colaborări şi participări active din partea Dstră,

Cu consideraţie,

Preşedintele CNOS                                                 Nicolae JURAVSCHI

30.08.2016

Back to top button