Noutăți

Criterii de selectare a reprezentanților mass-media acreditați pentru Beijing 2022

Criterii de selectare a jurnaliștilor acreditați pentru desfășurarea activității jurnalistice în cadrul Jocurilor Olimpice Beijing 2022:

1) Reprezentanții mass-media (jurnaliștii și fotografii) trebuie să prezinte dovezi că sunt desemnați responsabili de reflectarea evenimentelor sportive în cadrul unei instituții mass-media din Republica Moldova și că după absolvirea unei facultăți de jurnalism contribuie la promovarea sportului, valorilor olimpice;
2) Candidații vor prezenta de asemenea recomandare din partea unei sau a unor instituții mass-media, dar și recomandare, în cazul membrilor Asociației Presei Sportive din Moldova, din partea acesteia;
3) Să prezinte informație anexată la dosar cu materialele proprii difuzate în mass-media în domeniul sportului sau olimpismului (reviste, articole, cărți, videouri, fotografii etc.);
4) Scrisoare de confirmare a faptului că instituția delegantă va suporta cheltuielile necesare pentru deplasarea și acomodarea acestuia cât și desfășurarea activității sale jurnalistice în domeniul olimpismului pe parcursul anilor 2020-2021;
5) Declarație pe propria răspundere, în cazul în care acesta va suporta de sine stătător cheltuielile necesare pentru deplasare și acomodare, prin care își ia angajamentul de a participa la Jocurile Olimpice din Beijing 2022 ca jurnalist acreditat din Republica Moldova;
6) Să elaboreze un plan de acțiuni detaliat pentru anii 2020-2022 (pre/post eveniment) de promovare și mediatizare a Jocurilor Olimpice Beijing 2022, dar și de prezentare a lotului Republicii Moldova care să conțină de exemplu: numărul de articole în ziare, numărul reportajelor, apariții televizate dar și multe alte acțiuni care au misiunea de a promova olimpismul, dar și a valorilor sale;
7) Candidații trebuie să participe la evenimentele CNOS sau CIO care au misiunea de organizare, promovare și desfășurare a Jocurilor Olimpice Beijing 2022.
8) Fotografii, respectând condițiile anterioare trebuie să și dețină tehnica și utilajul necesar activității jurnalistice.

Dosarul va fi depus la Secretariatul CNOS din RM, mun. Chișinău, strada Pușkin 11, telefon de contact (022) 22-14-77; 067-222-100) până în data de 15.12.2020.

În cazul în care la data examinării, dosarul nu va conține informația solicitată acesta nu va fi eligibil și deci nu va fi propus spre analiză comisiei de selecție, compusă din 5 persoane, inclusiv un reprezentant al APSM. De asemenea Comitetul Național Olimpic și Sportiv respectă și garantează confidențialitatea drepturilor cu privire la proprietatea intelectuală și datele cu caracter personal care se vor conține în dosare.

Back to top button