Comunicate de presăFără categorie

CNOS dezminte acuzațiile așa-numitei “Asociații a Sportivilor și Antrenorilor”

CNOS califică informația difuzată în mass media cu referință la activitatea sa, ca fiind falsă și conținând informații neverificate și minciunoase. Considerăm că scopul urmărit de autorii materialuui este de a defaima și denigra imaginea instituției, angajaților acesteia, sportivilor și antrenorilor moldoveni.

Or, caracterul fals al informațiilor, cât și anonimatul, după care se ascund inițiatorii acestui atac mediatic, nu vorbesc decât despre scopurile obscure și, probabil, meschine ale acestora.

Subliniem, că în ultima perioadă CNOS a fost ținta unor atacuri și învinuiri nejustificate din partea unor persoane rău-intenționate, iar de data aceasta și din partea unei organizațiii anonime. De altfel, conform informației parvenite de la Agenția Servicii Publice nici o asociație publică cu demunirea ”Asociație a sportivilor și antrenorilor” în Republica Moldova nu este înregistrată și, respectiv, nu există. La fel, nu cunoaștem cine sunt membrii așa-numitei ”Asociații a sportivilor și antrenorilor”, care au înaintat adresarea către autoritățile naționale și au omis să se identifice.

Respectăm dreptul fundamental la informare, care este inerent unei societăți democratice, dar în același timp, ne exprimăm regretul că au fost difuzate și preluate informații, care nu corespund adevărului, sunt calomnioase și aduc grave prejudicii imaginii CNOS și Mișcării Olimpice. La fel, regretăm că unele mijloace mass-media au neglijat unul dintre principiile esențiale ale presei libere, și anume, principiul verificării informației difuzate.

Reiterăm, că CNOS este o asociație obștească, care funcționează în temeiul Statutului propriu, elaborat în conformitate cu prevederile Cartei Olimpice a Comitetului Internațional Olimpic și legislației Republicii Moldova în vigoare și dispune de suficientă experiență și mijloace de soluționare a problemelor în mod transparent, onest și corect în cazurile când asemenea probleme apar în viața sportivă a țării.

Publicarea așa-numitei “adresări”, pe lângă faptul, că provine de la un grup de persoane anonime, conține o serie de calomnii și învinuiri false aduse la adresa CNOS și, respectiv, considerăm necesar de a introduce o anumită claritate.

În materialul sus-menționat se menționează (urmează citat):

 “comisioanele ilegale la primirea burselor olimpice, cumpărarea echipamentului sportiv la prețuri ridicate, soluționarea problemelor sportive prin scheme de mită, sustragerea fondurilor publice, vânzarea acreditărilor la competițiile internaționale, inclusiv la Jocurile Olimpice, afaceri de familie, standarde duble la utilizarea bugetului de stat și a fondurilor CIO”.

În acest sens, CNOS comunică, că Bursele Olimpice sunt acordate sportivilor moldoveni de către Programul Comitetului Internațional Olimpic ”Solidaritatea Olimpică” și nu de către CNOS. Bursele Olimpice sunt achitate sportivilor în temeiul contractelor tripartite, încheiate între CIO, CNOS și sportivii moldoveni, în conformitate cu prevederile contractuale.

La fel, CNOS comunică că a achiziționat echipamente sportive pentru membrii Lotului Național Olimpic și antrenorii acestora prin intermediul procedurilor transparente de achiziții publice, lucru care poate fi verificat prin consultarea paginii oficiale a instituției de Achiziții Publice. Pentru exemplificare, ultimele achiziții de echipament au fost efectuate la următoarele prețuri: costum sportiv (colecția anului 2019 Joma) – 771 lei (cu TVA inclus), încălțăminte sportivă – 650 lei (cu TVA inclus).

De asemenea, comunicăm că ne este greu să înțelegem și să interpretăm afirmația relativă  “soluționării problemelor sportive prin scheme de mită”. Vă informăm că sportivii sau antrenorii, de regulă, sunt membri ai unei Federații Naționale de profil, în cadrul căreia își realizează drepturile și își soluționează ”problemele sportive”. În acest sens, facem apel către sportivi și antrenori, dar și către autorii anonimi, în cazul în care dețin asemenea  informații să ne comunice și să se adreseze imediat către organele de drept competente, în scopul identificării schemelor de mită și a personelor culpabile de asemenea infracțiuni.

Referitor la acuzația de “sustragere a fondurilor publice” vă comunicăm că o apreciem  drept una calomnioasă, or CNOS raportează cu regularitate Autoritatea Publică Centrală despre utilizarea bugetelor alocate.

La fel de calomnioasă este și afirmația referitoare la “vânzarea acreditărilor”. CNOS asigură  distribuirea acreditărilor la evenimentele olimpice  în strictă conformitate cu procedurile CIO.

Din nou constatăm că autorii anonimi ai materialului publicat încearcă să manipuleze cu așa-zisele “afaceri de familie”. CNOS declară că, urmare a unor  petiții de asemenea anonime, în mai multe rânduri a fost subiect de examinare a organelor competente ale statului, urmare a cărora nu s-au stabilit încălcări.

Cu privire la afirmația despre “standarde duble la utilizarea bugetului de stat”, vă comunicăm că CNOS are un singur standard de distribuire a fondurilor de care dispune – meritele sportivilor și ale antrenorilor.

Afirmația precum că “în această organizație se gândesc mai mult la îmbogățire personală, decât la nevoile sportivilor și antrenorilor” reprezintă declarații ofensatoare și denigratoare la adresa conducerii și angajaților CNOS. Apropo, se menționează în continuare numele campionului european la lupte Victor Ciobanu. Apreciem înalt rezultatele remarcabile ale sportivului Victor Ciobanu la Campionatul European și la Jocurile Europene și vă informăm că grație eforturilor comune ale CNOS și ale antrenorului Mihai Cucu, suntem la etapa soluționării  problemei locative a sportivului Victor Ciobanu. De fapt, vă informăm că CNOS nu are asemenea obligații față de sportivi, dar, încearcă în măsura posibilităților să faciliteze soluționarea problemelor cotidiene ale sportivilor.

Cu privire la insinuările referitoare la înstrăinarea frauduloasă a lotului de teren din str. A. Mateevici, comunicăm că lotul înstrăinat a constituit proprietatea privată a CNOS. Terenul dat a fost înstrăinat în temeiul Deciziei Comitetului Executiv. Rezultatul tranzancției a fost raportat și aprobat de către Adunarea Generală a CNOS din 20 decembrie 2018. Referitor la prețul de înstrăinare și cel de piață, vă asigurăm că terenul a fost înstrăinat la cel mai bun preț de piață la momentul tranzacției și că la CNOS nu au parvenit oferte de 2 mln Euro, care de altfel, cu siguranță, nu ar fi fost trecute cu vederea.

De asemenea, vă comunicăm că valoarea de 200 000 de lei a fost atribuită pentru amenajarea și menținerea Muzeului Olimpic prin Decizia Comitetului Executiv și a urmărit scopul păstrării corespunzătoare a artributelor sportive în spațiul renovat al Casei Olimpice. Această sumă reprezintă o investiție mult prea mică pentru perpetuarea patrimoniului olimpic național.

Referitor la calitățile personale ale președintelui Nicolae Juravschi, nu considerăm necesar a le comenta, deoarece cei care îl cunosc pot să se expună la acest capitol.

Cu adevărat ne raliem la îndemnul autorilor anonimi ai așa-zisei “adresări” de a ajuta sportul moldovenesc, dar prin reflectarea corectă a situației din sport, atenționarea problemelor concrete și identificarea soluțiilor.

 

Back to top button