Comunicate de presăNoutăți

Comunicat de Presă | 23.10.2020

Comitetul Executiv al CNOS, în ședința sa din 22 septembrie 2020, a adoptat Hotărârea de a amâna desfășurarea Adunării Generale a CNOS de dare de seamă și alegeri pentru un alt termen după Jocurile Olimpice din Tokyo. Hotărârea dată specifica că aceasta trebuie să fie aprobată de Adunarea Generală ordinară, organizată online sau prin poștă electronică. În scopul realizării acestei Hotărâri, Comitetul Executiv al CNOS, în ședința sa din 16 octombrie 2020 a stabilit perioada desfășurării Adunării Generale ordinare prin poștă electronică:  16 – 21 octombrie 2020.

Ședința Comisiei de validare și numărare a voturilor a avut loc la 22 octombrie 2020.

Urmare a numărării voturilor participanților s-a constatat:

  • au participat la Adunarea Generală ordinară prin poștă electronică 77 membri, ceea ce constituie mai mult de 2/3 din numărul total de 100 membri ai CNOS cu drept de vot, fapt ce confirmă că Adunarea a fost deliberativă;
  • din numărul total de 120 voturi ai membrilor participanți la Adunarea Generală ordinară prin poștă electronică, 116 voturi au fost exprimate în susținerea amânării Adunării Generale de dare de seamă și alegeri;
  • împotrivă au fost exprimate 4 voturi, abțineri 0 (zero) voturi.

Astfel, Adunarea Generală Ordinară prin poștă electronică a decis amânarea desfășurării Adunării Generale de dare de seamă și alegeri pentru un alt termen după Jocurile Olimpice din Tokyo, dar nu mai târziu de 1 decembrie 2021.

Despre această decizie au fost informați Comitetul Internațional Olimpic, membrii CNOS din RM și Ministerul Educației, Culturii și Cerecetării.

Amintim că acțiunile CNOS sunt determinate de situația epidemiologică din țara noastră și de:

  • cerințele Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică;
  • prevederile art. 10.3.1 ale Statutului CNOS, care stipulează că „Adunarea Generală de alegeri și dare de seamă se convoacă o dată la patru ani, de regulă în anul ulterior desfășurării unei ediții de vară a Jocurilor Olimpice…”;
  • directiva Comitetului Internațional Olimpic din 23 aprilie 2020, adresată tuturor CNO (reconfirmată în scrisoarea către CNOS din RM din 24 octombrie 2020) despre posibilitatea desfășurării Adunării Generale de alegeri și dare de seamă după încheierea Jocurilor Olimpice din Tokyo, amânate pentru iulie – august 2021.

CNOS va depune în continuare eforturi considerabile pentru promovarea valorilor Olimpice, colaborarea eficientă în vederea pregătirii sportivilor moldoveni către Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara anului 2021 și pentru perfecționarea conlucrării cu Federațiile Naționale sportive, Agențiile Teritoriale Olimpice și Sportive.

Back to top button