Comunicate de presăTokyo 2020

COMUNICAT | Cu privire la utilizarea neautorizată a simbolurilor olimpice

În legătură cu interesul sporit pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024, CNOS al Republicii Moldova constată cu îngrijorare utilizarea neautorizată în scopuri comerciale a simbolurilor olimpice, încălcând-se astfel prevederile Cartei Olimpice.

CNOS al Republicii Moldova reamintește că, în conformitate cu Carta Olimpică, Jocurile Olimpice sunt proprietatea exclusivă a Comitetului Internațional Olimpic (CIO), care este titularul tuturor drepturilor și faptelor referitoare la acestea, în special și fără restricție, al tuturor drepturilor referitoare la organizarea, exploatarea, retransmiterea, înregistrarea, reprezentarea, reproducerea, accesul și difuzarea, indiferent de formă, mijloace sau mecanisme, prezente sau viitoare.

Simbolul olimpic, drapelul, deviza, imnul, identificările (inclusiv, dar fără a se limita, „Jocuri Olimpice” si „Jocurile Olimpiadei„), desemnările, emblemele (inclusiv ale Jocurilor Olimpice de la Paris 2024), flacăra si torțele olimpice sunt desemnate ca „proprietăti olimpice”. Ansamblul drepturilor asupra tuturor sau asupra fiecareia dintre proprietățile olimpice, precum și toate drepturile de utilizare în legatură cu acestea, sunt proprietatea exclusivă a CIO, inclusiv, dar fără a se limita, în ceea ce privește utilizarea lor în scopuri lucrative, comerciale sau publicitare.

CNOS al RM, care este responsabil pentru respectarea proprietății intelectuale a CIO,  solicită insistent respectarea drepturilor exclusive ale CIO asupra proprietăţii olimpice şi abţinerea de la utilizarea neautorizată a simbolurilor olimpice.

În cazul în care CNOS al RM va constata utilizarea neautorizată a drepturilor exclusive ale CIO de către agenţii economici, oricare ar fi forma utilizării acestora, CNOS îşi rezervă dreptul de a se adresa în instanţele de judecată în scopul reparării prejudiciului cauzat.

Back to top button