Adunarea GeneralaAdunarea Generală 2021 - NoiembrieNoutăți

Comunicat CNOS

Comisia specializată pentru recepționarea, examinarea și validarea dosarelor depuse pentru funcția de Președinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv, a examinat în ședința ordinară dosarele, depuse de candidații la funcția respectivă – Nicolae JURAVSCHI și Ivan GHEORGHIU. Membrii Comisiei au deliberat asupra actelor din dosarele candidaților, inclusiv propunerile parvenite din partea membrilor afiliați ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv. În conformitate cu prevederile Statutului și a Regulamentului de organizare a Adunării Generale de dare de seamă și alegeri, Comisia specializată a adoptat decizia  de a propune Comitetului Executiv validarea dosarelor candidaților la funcția de Președinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv – Nicolae JURAVSCHI și Ivan GHEORGHIU.

              Comisia specializată pentru recepționarea, examinarea și validarea dosarelor depuse la concursul pentru funcția de Președinte CNOS

D E C I Z I E

28 octombrie 2021

În temeiul prevederilor Hotărârii Comitetului Executiv CNOS

Nr. 5/4 din 22 septembrie 2021 și ale Regulamentului de activitate Comisia Specializată a examinat dosarele, depuse la concursul pentru funcția de Președinte CNOS, și adoptă următoarele.

Pentru concursul la funcția de Președinte al CNOS, la data finalizării termenului – 22 octombrie 2021, au fost depuse dosarele candidaților:

Nicolae JURAVSCHI
Ivan GHEORGHIU

Urmare, a examinării actelor depuse și a deliberărilor asupra veridicității acestora, Comisia specializată adoptă următoarea Decizie:

1. Se propune Comitetului Executiv al CNOS validarea dosarelor candidaților Nicolae JURAVSCHI și Ivan GHEORGHIU pentru a fi înregistrați în calitate de candidați la funcția de Președinte al CNOS pentru Adunarea Generală de darea de seamă și alegeri cu specificările expuse anterior.

2. Comisia propune Comitetului Executiv de a nu valida prezentările, parvenite pentru înaintarea candidaturii Ivan GHEORGHIU,  din partea Agențiilor Teritoriale Olimpice Criuleni și, respectiv Leova.

3. Comisia intervine către Comitetul Executiv cu solicitarea de a iniția investigații suplimentare privind statutul Federației de Gimnastică Ritmică, reieșind din dublarea materialelor prezentate la dosarul candidatului Ivan GHEORGHIU.

4. Decizia Comisiei specializate pentru recepționarea, examinarea și validarea dosarelor depuse pentru funcția de Președinte CNOS, se anunță public prin plasarea comunicatului de presă, pe pagina oficială a CNOS.

Back to top button