Noutăți
Trending

CNOS și ANAO celebrează Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace

Ziua Internațională a Sportului pentru  Dezvoltare și Pace a fost oficial proclamată de ONU în urma inițiativei lansate de Comitetul Internațional Olimpic, în calitate de observator permanent pe lîngă ONU în anul 2013.

Ziua Internațională a Sportului pentru  Dezvoltare și Pace oferă ocazia de a promova sportul și activitatea fizică în calitate de limbaj universal și catalizator al schimbării sociale pentru dezvoltare. Ziua Internațională a Sportului pentru  Dezvoltare și Pace este o platformă de luptă împotriva stigmatizării și discriminării sociale, contribuie la paritatea între bărbați și femei, la adoptarea unui comportament sănătos și  la edificarea păcii.

Pe data de 6 aprilie 2014, pentru prima data, în țara nostră, ca și în alte state membre ale ONU, a fost sărbătorită  oficial Ziua Internațională a Sportului pentru  Dezvoltare și Pace.

În acest an, în ziua de 6 aprilie, în incinta Casei Olimpice s-au adunat participanții la Jocurile Olimpice în cadrul Adunării Generale a Asociației Naționale a Atleților Olimpici.

În afară de chestiunile reflectate în ordinea de zi, atleții olimpici au pus în discuție diverse probleme cu privire la dezvoltarea și promovarea sportului în țară.

Atleții olimpici se implică activ în diverse activități desfășurate la nivel național și local de promovare a sportului, valorilor olimpice și modului sănătos de viață.

Back to top button