Noutăți

CIO condamnă rasismul în termeni duri

Comitetul Internațional Olimpic consideră nediscriminare unul dintre pilonii fundamentali ai Mișcării Olimpice, reflectată în Carta Olimpică – Principiul fundamental 6:

„Drepturile și libertățile prevăzute în Carta Olimpică vor fi asigurate fără discriminare de niciun fel, cum ar fi rasă, culoare, sex, orientare sexuală, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut”

Jocurile Olimpice sunt o demonstrație globală foarte puternică împotriva rasismului și a incluziunii. Ele sunt o sărbătoare a unității omenirii în toată diversitatea noastră. Sportivii din toate cele 206 Comitete Naționale Olimpice (CNO) și echipa olimpică a refugiaților din CIO se bucură de aceleași drepturi, respectându-se reciproc și cu aceleași reguli care se aplică tuturor fără niciun fel de discriminare. Toți acești sportivi trăiesc pașnic împreună în Satul Olimpic, împărtășindu-și gândurile și emoțiile.

Nediscriminarea se regăsește în “ADN-ul Jocurilor Olimpice și în CIO, ca organizație. Pierre de Coubertin, fondatorul Jocurilor Olimpice moderne, a spus: „Nu vom avea pace până când nu vor fi excluse prejudecățile care separă acum diferitele rase. Pentru a atinge acest scop, ce mijloace mai bune există decât să aducem periodic tinerii din toate țările pentru încercări amiabile de forță și agilitate musculară?”

Prin participarea la Jocurile Olimpice, sportivii sunt dovadă vie a respetării necondiționate a principiului de nediscriminare. Respectul reciproc dintre toți sportivii olimpice oferă un exemplu despre cum întreaga omenire ar putea trăi pașnic și respectuos. (cosr.ro)

Back to top button