Carta Olimpică

Carta Olimpica este codificarea Principiilor Fundamentale ale Olimpismului, Regulilor si Textelor de aplicare adoptate de catre Comitetul International Olimpic (C.I.O.). Ea guverneaza organizarea, actiunile si functionarea Miscarii Olimpice si fixeaza conditiile celebrarii Jocurilor Olimpice. In esenta, Carta Olimpica are trei obiective principale:

a) Carta Olimpica, ca document de baza de natura constitutionala, fixeaza si aminteste principiile fundamentale si valorile esentiale ale Olimpismului;

b) Carta Olimpica serveste in egala masura drept statut al Comitetului International Olimpic;

c) Mai mult, Carta Olimpica defineste drepturile si obligatiile reciproce ale celor trei parti constitutive principale ale Miscarii Olimpice: Comitetul International Olimpic, Federatiile Internationale si Comitetele Nationale Olimpice, precum si comitetele de organizare ale Jocurilor Olimpice, care trebuie toti sa se conformeze Cartei Olimpice.

Nota

In Carta Olimpica, genul masculin utilizat in legatura cu orice persoana fizica (de exemplu, substantive precum presedinte, vicepresedinte, director, membru, administrator, oficial, sef de misiune, participant, concurent, sportiv, judecator, arbitru, membru al juriului, atasat, candidat, personal, sau pronume precum el, ei sau lor) trebuie, cu exceptia unei dispozitii contrare, sa intelese ca incluzand genul feminin. Cu exceptia cazului in care este expres prevazut in scris, un an, in sensul Cartei Olimpice, semnifica un an civil, care incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie.

Preambul

Olimpismul modern a fost conceput de catre Pierre de Coubertain, la intiativa caruia, in iunie 1894, s-a reunit Congresul International Atletic de la Paris. La 23 iunie 1894 s-a constituit Comitetul International Olimpic (C.I.O.). Primele Jocuri Olimpice (Jocurile Olimpiadei) din epoca moderna au fost celebrate la Atena, in Grecia, in 1896. In 1914 a fost adoptat drapelul olimpic prezentat de Pierre de Coubertain la Congresul de la Paris. Acesta se compune din cinci inele intersectate care simbolizeaza uniunea celor cinci continente si intalnirea sportivilor din lumea intreaga la Jocurile Olimpice. Primele Jocuri Olimpice de iarna au fost celebrate la Chamonix, in Franta, in 1924.

Principii fundamentale ale Olimpismului

 1. Olimpismul este o filozofie a vietii, exaltand si combinand intr-un ansamblu echilibrat calitatile corpului, vointei si spiritului. Asociind sportul culturii si educatiei, Olimpismul se vrea creatorul unui stil de viata bazat pe bucuria aflata in efort, pe valoarea educativa a bunului exemplu si a respectului fata de principiile etice fundamentale universale.
 2. Scopul Olimpismului este de a pune sportul in slujba dezvoltarii armonioase a omului in vederea promovarii unei societati pasnice, preocupate de pastrarea demnitatii umane.
 3. Miscarea Olimpica este actiunea concertata, organizata, universala si permanenta, exercitata sub autoritatea suprema a C.I.O., a tuturor indivizilor si entitatilor inspirate de valorile Olimpismului. Ea se extinde pe cinci continente. Aceasta atinge punctul culminant cu ocazia reunirii sportivilor lumii la marele festival al sportului reprezentat de Jocurile Olimpice. Simbolul sau este constituit de cinci cercuri inlantuite.
 4. Practicarea sportului este un drept al omului. Orice individ trebuie sa aiba posibilitatea de a practica sportul fara nici un fel de discriminare si in spirit olimpic, care presupune intelegere reciproca, spirit de prietenie, solidaritate si fair-play. Organizarea, administrarea si gestionarea sportului trebuie sa fie controlate de catre organizatii sportive independente.
 5. Orice forma de discriminare fata de o tara sau o persoana, din considerente de rasa, religie, politica, sex sau altele, este incompatibila cu apartenenta la Miscarea Olimpica.
 6. Apartenenta la Miscarea Olimpica cere respectarea Cartei Olimpice si recunoasterea de catre C.I.O.

Capitolul 1 | Miscarea Olimpica si actiunea sa

I. Compunerea si organizarea generala a Miscarii Olimpice

 1. Sub autoritatea suprema a Comitetului International Olimpic, Miscarea Olimpica cuprinde organizatiile, sportivii si alte persoane care se supun Cartei Olimpice. Scopul Miscarii Olimpice este de a contribui la constructia unei lumi mai bune si pasnice, educand tineretul prin intermediul practicarii sportului in acord cu Olimpismul si valorile sale.
 2. Cele trei parti constitutive principale ale Miscarii Olimpice sunt Comitetul International Olimpic (C.I.O.), Federatiile Internationale (F.I.) si Comitetele Nationale Olimpice (C.N.O.). Orice persoana sau organizatie apartinand in orice fel Miscarii Olimpice este legata prin dispozitiile Cartei Olimpice si trebuie sa respecte deciziile C.I.O.
 3. In afara celor trei parti constitutive principale, Miscarea Olimpica include si comitetele de organizare a Jocurilor Olimpice (C.O.J.O.), asociatiile nationale, cluburile si persoanele apartinand F.I. si C.N.O., in special sportivii ale caror interese constituie un element fundamental al actiunii Miscarii Olimpice, precum si judecatorii, arbitrii, antrenorii si alti oficiali si tehnicieni ai sportului. Ea inglobeaza de asemenea alte organizatii si institutii recunoscute de catre C.I.O.

II. Misiunea si rolul C.I.O.

Misiunea C.I.O. este de a promova Olimpismul in intreaga lume si de a conduce Miscarea Olimpica. Rolul C.I.O. este:

 1. de a incuraja si sprijini promovarea eticii in sport, precum si educarea tineretului prin sport si a atasamentului fata de spiritul de fair-paly care trebuie sa domeansca in sport si pentru ca violenta sa fie interzisa;
 2. de a incuraja si sprijini organizarea, dezvoltarea si coordonarea sportului si a competitiilor sportive;
 3. de a asigura celebrarea in mod regulat a Jocurilor Olimpice;
 4. de a colabora cu organizatiile si autoritatile publice sau private competente in scopul punerii sportului in serviciul umanitatii si al promovarii, astfel, a pacii;
 5. de a actiona in scopul intaririi unitatii si a protejarii independentei Miscarii Olimpice;
 6. de a se opune oricarei forme de discriminare afectand Miscarea Olimpica;
 7. de a incuraja si sprijini promovarea femeilor in sport, la toate nivelurile si in toate structurile, in scopul punerii in aplicare a principiului egalitatii intre barbati si femei;
 8. de a conduce lupta impotriva dopajului in sport;
 9. de a incuraja si sprijini masurile menite sa protejeze sanatatea sportivilor;
 10. de a se opune utilizarii abuzive, politice sau comerciale, a sportului si a sportivilor;
 11. de a incuraja si sprijini eforturile organizatiilor sportive si ale autoritatilor publice pentru a asigura viitorul social si profesional al sportivilor;
 12. de a incuraja si sprijini dezvoltarea sportului pentru toti;
 13. de a incuraja si sprijini o apropiere responsabila fata de problemele mediului inconjurator, de a promova dezvolatarea durabila in sport si de a solicita organizarea Jocurilor Olimpice in consecinta;
 14. de a promova o mostenire pozitiva a Jocurilor Olimpice pentru orasele si tarile gazda;
 15. de a incuraja si sprijini initiativele care integreaza sportul culturii si educatiei;
 16. de a incuraja si de a sprijini activitatile Academiei Internationale Olimpice (A.I.O.) si ale altor institutii care se consacra educatiei olimpice.

Text de Aplicare pentru Regula 2

 1. Comisia Executiva C.I.O. poate acorda patronajul C.I.O., in termenii si conditiile pe care le considera potrivite, competitiilor internationale polisportive – la nivel regional, continental sau mondial – cu conditia ca acestea sa se deruleze cu respectarea Cartei Olimpica si sa fie organizate sub controlul C.N.O. sau al asociatiilor recunoscute de catre C.I.O., cu asistenta F.I. respective si conform regulilor lor tehnice.
 2. Comisia Executiva C.I.O. poate acorda patronajul C.I.O. altor manifestari, cu conditia ca acestea sa fie conforme scopului Miscarii Olimpice.

III. Recunoasterea de catre C.I.O.

 1. Conditia apartenentei la Miscarea Olimpica este recunoasterea de catre C.I.O.
 2. C.I.O. poate recunoaste cu titlu de C.N.O. organizatii sportive nationale a caror activitate este legata de misiunea si rolul sau. C.I.O. poate recunoaste de asemenea asociatii ale C.N.O.-urilor create la nivel continental sau mondial. Toate C.N.O.-urile si asociatiile C.N.O.-urilor vor trebui sa aiba, in masura in care este posibil, statut de persoana juridica. Ele vor trebui sa se conformeze Cartei Olimpice. Statutele lor sunt supuse aprobarii C.I.O.
 3. C.I.O. poate recunoaste F.I. si asociatii ale F.I.
 4. Recunoasterea unor asociatii ale F.I. sau ale C.N.O.-urilor nu afecteaza cu nimic dreptul fiecarei F.I. si al fiecarui C.N.O. de a trata direct cu C.I.O. si invers.
 5. C.I.O. poate recunoaste organizatii neguvernamentale in legatura cu sportul, care opereaza la nivel international si ale caror statute si activitati sunt conforme Cartei Olimpice.
 6. Recunoasterea acordata de C.I.O. poate fi provizorie sau definitiva. Recunoasterea provizorie, sau retragerea acesteia, este decisa de catre Comisia Executiva C.I.O. pentru o perioada determinata sau nedeterminata. Comisia Executiva C.I.O. poate stabili in ce conditii inceteaza recunoasterea provizorie. Recunoasterea definitiva, sau retragerea acesteia, se decide in cadrul Sesiunii. Toate detaliile procedurii de recunoastere sunt stabilite de catre Comisia Executiva C.I.O.

IV. Congresul Olimpic

Congresul Olimpic reuneste reprezentantii partilor constitutive ale Miscarii Olimpice pentru intervale determinate de catre C.I.O.; se convoaca de catre presedintele C.I.O.; rolul sau este consultativ.

Text de Aplicare pentru Regula 4

 1. Congresul Olimpic este convocat de catre presedinte, potrivit deciziei Sesiunii, si organizat de catre C.I.O. la locul si la data stabilite de catre Sesiune. Presedintele prezideaza Congresul si stabileste procedura.
 2. Membrii, presedintele de onoare, membrii onorifici si membrii de onoare ai C.I.O., precum si delegatii reprezentand F.I. si C.N.O.-urile asista la Congresul Olimpic; acesta poate reuni si reprezentanti ai organizatiilor recunoscute de catre C.I.O. In plus, asista la Congresul Olimpic sportivii si personalitatile invitate personal sau cu titlu de reprezentanti.
 3. Comisia Executiva C.I.O. stabileste ordinea de zi a Congresului Olimpic dupa consultarea F.I. si C.N.O.-urilor.

V. Solidaritatea Olimpica

Solidaritatea Olimpica are drept scop organizarea asistentei pentru C.N.O.-uri, in special pentru acelea care au cea mai mare nevoie. Asistenta capata forma unor programe elaborate in comun de C.I.O. si C.N.O.-uri, cu asistenta tehnica, daca este necesar, din partea FI.

Text de Aplicare pentru Regula 8

Obiectivele programelor adoptate de Solidaritatea Olimpica sunt de a contribui la:

 1. promovarea principiilor fundamentale ale Olimpismului;
 2. sprijinirea C.N.O.-urilor in pregatirea sportivilor si a echipelor lor in vederea participarii la Jocurile Olimpice;
 3. dezvoltarea cunostintelor tehnico-sportive ale sportivilor si antrenorilor;
 4. ameliorarea, cu ajutorul burselor, in cooperare cu C.N.O.-urile si F.I., a nivelului tehnic al sportivilor si antrenorilor;
 5. formarea de administratori sportivi;
 6. colaborarea cu organizatiile si entitatile care urmaresc aceste obiective, in special prin educatie olimpica si promovarea sportului;
 7. crearea, atunci cand este nevoie, de instalatii sportive simple, functionale si economice in cooperare cu organismele nationale sau internationale;
 8. sprijinea in vederea organizarii de competitii la nivel national, regional si continental, administrate sau patronate de C.N.O.-uri si ajutorarea C.N.O.-urilor la organizarea, pregatirea si participarea delegatiilor lor la Jocurile regionale si continentale;
 9. incurajarea guvernelor si organizatiilor internationale de a include sportul in ajutorul oficial pentru dezvoltare.
  Aceste programe sunt administrate de catre Comisia Solidaritatii Olimpice.

VI. Jocurile Olimpice

 1. Jocurile Olimpice sunt competitii intre sportivi, in probe individuale sau pe echipe, si nu intre tari. Acestea reunesc sportivii selectionati de catre C.N.O.-urile respective,
  ale caror inscrieri au fost acceptate de C.I.O. Sportivii concureaza sub conducerea tehnica a F.I. interesate.
 2. Jocurile Olimpice se compun din Jocurile Olimpiadei si Jocurile Olimpice de iarna. Numai sporturile care se practica pe zapada sau pe gheata sunt considerate sporturi de iarna.
 3. Competenta in ultima instanta cu privire la orice chestiune legata de Jocurile Olimpice apartine C.I.O.
 4. Cu toate acestea, regulile si termenele aplicabile tuturor procedurilor de arbitraj si de apel, si sub rezerva oricarei alte dispozitii a Codului Mondial Antidoping, nici o hotarare luata de catre C.I.O. cu privire la o editie a Jocurilor Olimpice, inclusiv, dar fara a se limita, la competitiile si consecintele lor, precum clasamente sau rezultate, nu poate fi contestata de nimeni dupa o perioada de trei ani, incepand din ziua ceremoniei de inchidere a acestor Jocuri.

Text de Aplicare pentru Regula 6

 1. O Olimpiada este perioada de patru ani civili consecutivi, care incepe cu intai ianuarie al primului an si se termina cu 31 decembrie al celui de-al patrulea an.
 2. Olimpiadele se numara incepand cu primele Jocuri Olimpice celebrate la Atena in 1896. A XXIX-a Olimpiada va incepe la 1 ianuarie 2008.
 3. Jocurile olimpice de iarna sunt numerotate in ordinea in care s-au desfasurat.

VII. Drepturile asupra Jocurilor Olimpice

 1. Jocurile Olimpice sunt proprietatea exclusiva a C.I.O., care este titularul tuturor drepturilor si faptelor referitoare la acestea, in special si fara restrictie, al tuturor drepturilor referitoare la organizarea, exploatarea, retransmiterea, inregistrarea, reprezentarea, reproducerea, accesul si difuzarea, indiferent de forma, mijloace sau mecanisme, prezente sau viitoare. C.I.O. va stabili conditiile de acces si de utilizare privitoare la faptele in legatura cu Jocurile Olimpice si cu competitiile si prestatiile sportive legate de Jocuri.
 2. Simbolul olimpic, drapelul, deviza, imnul, identificarile (inclusiv, dar fara a se limita, „Jocuri Olimpice” si „Jocurile Olimpiadei”), desemnarile, emblemele, flacara si tortele olimpice, asa cum sunt acestea definite la Regulile 8 – 14 de mai jos, vor fi, colectiv sau individual, desemnate ca „proprietati olimpice”. Ansamblul drepturilor asupra tuturor sau asupra fiecareia dintre proprietatile olimpice, precum si toate drepturile de utilizare in legatura cu acestea, sunt proprietatea exclusiva a C.I.O., inclusiv, dar fara a se limita, in ceea ce priveste utilizarea lor in scopuri lucrative, comerciale sau publicitare. C.I.O. poate ceda licenta in tot sau in parte asupra drepturilor sale, in termenii si conditiile stabilite de catre Comisia Executiva C.I.O.

VIII. Simbolul Olimpic

Simbolul Olimpic se compune din cinci cercuri inlantuite de dimensiuni egale (cercurile olimpice), utilizate singure, intr-una sau in cinci culori care sunt, de la stanga la dreapta, albastru, galben, negru, verde si rosu. Cercurile se inlantuie de la stanga la dreapta; cercurile albastru, negru si rosu se afla in partea de sus, cercurile galben si verde in partea de jos, conform reproducerii grafice de mai jos. Simbolul Olimpic exprima activitatea Miscarii Olimpice si reprezinta uniunea celor cinci continente si intalnirea sportivilor din lumea intreaga la Jocurile Olimpice.

IX. Drapelul olimpic

Drapelul Olimpic este pe fond alb, fara margine. In centru se afla Simbolul Olimpic in cele cinci culori ale sale.

X. Deviza Olimpica

Deviza Olimpica « Citius. Altius. Fortius » exprima aspiratiile Miscarii Olimpice.

XI. Emblemele Olimpice

O Emblema Olimpica este un desen integrat, care asociaza cercurile olimpice unui alt element distinctiv.

XII. Imnul Olimpic

Imnul Olimpic este opera muzicala denumita „Imn Olimpic”, compus de catre Spiros Samara.

XIII. Flacara Olimpica, Tortele Olimpice

 1. Flacara Olimpica este flacara care este aprinsa la Olimpia sub autoritatea C.I.O.
 2. O Torta Olimpica este o torta portabila sau replica sa, aprobata de catre C.I.O. si destinata aprinderii flacarii olimpice.

XIV. Desemnarile olimpice

O desemnare olimpica este o reprezentare vizuala sau sonora a unei asociatii, relatii sau a altei legaturi cu Jocurile Olimpice, Miscarea Olimpica sau una dintre partile sale constitutive.

Text de Aplicare pentru Regulile 7 – 14

1. Protectia juridica
1.1 C.I.O. poate lua orice masuri necesare in vederea protejarii juridice a drepturilor asupra Jocurilor Olimpice si asupra oricarei proprietati olimpice.
1.2 Fiecare C.N.O. raspunde fata de C.I.O. pentru respectarea, in tara sa, a Regulilor 7 – 14 si a TAR 7 – 14. Acesta va lua masuri pentru interzicerea oricarei utilizari a proprietatilor olimpice contrara acestor Reguli sau Textelor lor de aplicare. Se va stradui sa obtina, in beneficiul C.I.O., protejarea proprietatilor olimpice C.I.O.
1.3 Atunci cand dreptul intern sau depunerea unei marci sau orice alt act juridic acorda unui C.N.O. protectia juridica a simbolului olimpic sau a oricarei alte proprietati olimpice, acest C.N.O. nu-si poate exercita drepturile care decurg din aceasta decat in acord cu Carta Olimpica si instructiunile primite de la C.I.O.
1.4 Un C.N.O. poate solicita oricand asistenta C.I.O. pentru a obtine protectia juridica a oricarei proprietati olimpice si pentru reglarea oricarui diferend cu tertii care ar putea aparea in aceasta privinta.
2. Utilizarea proprietatilor olimpice de catre C.I.O. sau de catre tertii autorizati sau sub licenta C.I.O.
2.1 C.I.O. poate crea una sau mai multe embleme olimpice de care poate dispune dupa voie.
2.2 Simbolul olimpic, emblemele olimpice si orice alta proprietate olimpica a C.I.O. pot fi exploatate de catre C.I.O. sau de catre o persoana autorizata de catre C.I.O., in tara unui C.N.O., atata vreme cat conditiile care urmeaza sunt indeplinite intocmai:
2.2.1 pentru toate contractele de patronaj si de furnizor si pentru toate initiativele comerciale, altele decat cele la care se refera paragraful 2.2.2 de mai jos, aceasta exploatare un trebuie sa aduca nici un prejudiciu serios intereselor C.N.O.-ului respectiv, iar decizia va fi luata de catre C.I.O., dupa consultarea acestui C.N.O., care va primi o parte din produsul net provenind din respectiva exploatare;
2.2.2 pentru orice contract de licenta, C.N.O.-ul trebuie sa primeasca jumatate din toate veniturile nete ale unei astfel de exploatari, dupa deducerea tuturor taxelor si chetuielilor rezultate. C.N.O. va fi informat in avans cu privire la o astfel de exploatare.
2.3 C.I.O., dupa voie, poate autoriza radio-difuzatorii Jocurilor Olimpice sa utilizeze simbolul olimpic, emblemele olimpice sau alte proprietati olimpice ale C.I.O. si C.O.J.O. in scopul promovarii retransmisiilor Jocurilor Olimpice. Dispozitiile paragrafelor 2.2.1 si 2.2.2 ale acestui Text de aplicare un se aplica acestei autorizari.
3. Utilizarea simbolului, drapelului, devizei si imnului olimpic
3.1 Sub rezerva paragrafului 2.2 a acestui Text de aplicare, C.I.O. poate utiliza simbolul, drapelul, deviza si imnul olimpice la discretia sa.
3.2 C.N.O.-urile nu pot utiliza simbolul, drapelul, deviza si imnul olimpice decat in cadrul activitatilor lor nelucrative, in cazul in care aceasta utilizare contribuie la dezvoltarea Miscarii Olimpice si nu aduce atingere demnitatii sale si dupa ce C.N.O.-urile au primit acordul prealabil al Comisiei Executive C.I.O.
4. Crearea si utilizarea unei embleme olimpice de catre un C.N.O. sau un C.O.J.O.
4.1 O emblema olimpica poate fi creata de catre un C.N.O. sau de catre un C.O.J.O. cu aprobarea C.I.O.
4.2 C.I.O. poate aproba desenul unei embleme olimpice in cazul in care considera ca aceasta emblema se distinge de alte embleme olimpice.
4.3 Suprafata acoperita de simbolul olimpic inclus intr-o emblema olimpica nu va depasi o treime din suprafata totala a acestei embleme. Simbolul olimpic inclus intr-o emblema olimpica trebuie sa apara in totalitatea sa si nu poate fi modificata in nici un fel.
4.4 In plus fata de cele de mai sus, emblema olimpica a unui C.N.O. trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
4.4.1 emblema trebuie sa fie desenata astfel incat sa fie clar identificata ca avand legatura cu tara C.N.O.-ului respectiv;
4.4.2 elementul distinctiv al emblemei nu se poate limita numai la numele – sau la abrevierea respectivului nume – tarii C.N.O.-ului respectiv;
4.4.3 elementul distinctiv al emblemei nu trebuie sa faca referire la Jocurile Olimpice sau la o data sau manifestare speciala care i-ar conferi o limitare in timp;
4.4.4 elementul distinctiv al emblemei nu trebuie sa contina devize, desemnari sau alte expresii generice care dau impresia de caracter universal sau international.
4.5 In plus fata de dispozitiile continute la paragrafele 4.1, 4.2 si 4.3 de mai sus, emblema olimpica a unui C.O.J.O. trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
4.5.1 emblema trebuie sa fie desenata in asa fel incat sa fie clar identificata ca avand legatura cu Jocurile Olimpice organizate de catre C.O.J.O. respectiv;
4.5.2 elementul distinctiv al emblemei nu poate fi limitat numai la numele – sau la abrevierea respectivului nume – tarii C.O.J.O. respectiv;
4.5.3 elementul distinctiv al emblemei nu trebuie sa contina devize, desemnari sau alte expresii generice care dau impresia de caracter universal sau international.
4.6 Orice emblema olimpica care a fost aprobata de catre C.I.O. inainte de intrarea in vigoare a dispozitiilor precedente isi va pastra valabilitatea.
4.7 De fiecare data si oriunde este posibil, emblema olimpica a unui C.N.O. trebuie inregistrata, adica trebuie sa se bucure de protectie juridica in tara sa. C.N.O.-ul trebuie sa faca aceasta inregistrare in decurs de sase luni de la aprobarea acestei embleme de catre C.I.O. si sa furnizeze C.I.O. proba efectuarii inregistrarii. Aprobarea emblemelor olimpice de catre C.I.O. poate fi retrasa daca C.N.O.-urile respective nu iau toate masurile posibile pentru a-si proteja emblemele olimpice si pentru a informa C.I.O. cu privire la aceasta protectie. In acelasi fel, C.O.J.O. trebuie sa-si protejeze emblemele olimpice conform instructiunilor C.I.O. Nici o protectie obtinuta de catre C.N.O. si C.O.J.O. nu poate fi invocata impotriva C.I.O.
4.8 Utilizarea unei embleme olimpice in scopuri publicitare, comerciale sau lucrative, indiferent care ar fi acestea, trebuie sa fie conforma conditiilor fixate la paragrafele 4.9 si 4.10 de mai jos.
4.9 Orice C.N.O. sau C.O.J.O. care doreste sa-si utilizeze emblema olimpica in scopuri publicitare, comerciale sau lucrative, indiferent care sunt acestea, fie direct, fie prin intermediul tertilor, trebuie sa respecte acest Text de aplicare si sa-l faca respectat si de catre terti.
4.10 Toate contractele si intelegerile, inclusiv cele incheiate de catre un C.O.J.O., vor fi semnate si aprobate de catre C.N.O.-ul respective si vor respecta urmatoarele principii:
4.10.1 utilizarea emblemei olimpice a unui C.N.O. nu va fi valabila decat in tara respectivului C.N.O.; aceasta emblema, ca si toate celelalte simboluri, embleme, marci sau desemnari ale unui C.N.O., care fac referire la Olimpism, nu pot fi utilizate in scopuri publicitare, comerciale sau lucrative, indiferent care ar fi acestea, in tara unui alt C.N.O., fara acordul prealabil scris al acestui C.N.O.;
4.10.2 in toate cazurile, durata valabilitatii oricarui contract incheiat de catre un C.O.J.O. nu trebuie sa depaseasca 31 decembrie a anului Jocurilor Olimpice respective.
4.10.3 utilizarea unei embleme olimpice trebuie sa contribuie la dezvoltarea Miscarii Olimpice si sa nu aduca atingere demnitatii sale; asocierea sub orice forma intre o emblema olimpica si produse sau servicii este interzisa, iar aceasta asociere este incompatibila cu principiile fundamenatle ale olimpismului sau rolul C.I.O., asa cum este fixat de Carta Olimpica;
4.10.4 la solicitarea C.I.O., orice C.N.O. sau C.O.J.O. va furniza o copie a oricarui contract la care este parte.
5. Filatelie
C.I.O. incurajeaza, in colaborare cu C.N.O.-ul tarilor respective, utilizarea simbolului olimpic pe timbrele postale emise in legatura cu C.I.O. de catre autoritatea nationala competenta, sub rezerva conditiilor fixate de catre C.I.O.
6. Opere musicale
C.O.J.O. si C.N.O.-ul orasului sau tarii gazda se vor asigura ca procedura care are drept scop desemnarea C.I.O. in calitate de titular al drepturilor de autor al oaricarei opere muzicale comandate special cu ocazia Jocurilor Olimpice se deruleaza cu satisfacerea C.I.O.

Capitolul 2 | Comitetul International Olimpic (C.I.O.)

XV. Statut juridic

 1. C.I.O. este o organizatie internationala neguvernamentala, cu scop nelucrativ, cu durata nelimitata, sub forma unei asociati cu persoanalitate juridica, recunoscuta de Consiliului Federal Elvetian conform unui acord incheiat la 1 noimebrie 2000.
 2. Sediul sau este la Lausanne (Elvetia), capitala olimpica.
 3. Misiunea C.I.O. este de a indeplini misiunea, rolul si responsabilitatile pe care i le atribuie Carta Olimpica.
 4. Hotararile C.I.O. sunt definitive. Orice diferend sau interpretare nu poate fi solutionate decat de catre Comisia Executiva C.I.O. si, in anumite cazuri, prin arbitraj, in fata Tribunalului de Arbitraj al Sportului (T.A.S.).
 5. In scopul indeplinirii misiunii si rolului sau, C.I.O. poate constitui, dobandi sau controla, in orice fel, alte entitati juridice, precum fundatii sau societati.

XVI. Membri

1. Compunerea C.I.O. – eligibilitate, recrutare, alegere, primire si statutul membrilor C.I.O.
1.1 Membrii C.I.O. sunt persoane fizice. Numarul membrilor C.I.O. nu poate depasi 115,sub rezerva TAR 16. C.I.O. se compune din:
1.1.1. o majoritate a membrilor a caror calitate de membru nu este legata de o functie sau pozitie specifica, asa cum este aceasta definita de TAR 16.2.2.5; numarul lor nu poate depasi 70; nu poate avea mai mult de un singur membru care sa provina din aceeasi tara, asa cum se defineste si sub rezerva TAR 16;
1.1.2. sportivi activi, asa cum se defineste la TAR 16.2.2.2, al caror numar nu poate depasi 15;
1.1.3. presedinti sau persoane care ocupa o functie executiva sau de conducere la cel mai inalt nivel in cadrul unei F.I., a unor asociatii ale F.I. sau a altor organizatii recunoscute de catre C.I.O., al caror numar nu poate depasi 15;
1.1.4. presedinti sau persoane care ocupa o functie executiva sau de conducere la cel mai inalt nivel in cadrul C.N.O.-ului sau al unor asociatii mondiale sau continentale ale C.N.O.-urilor, al caror numar nu poate depasi 15; nu poate exista in cadrul C.I.O. mai mult de un singur membru care sa provina din aceeasi tara.
1.2 C.I.O. isi recruteaza si alege membrii dintre persoanele eligibile pe care le considera calificate, conform TAR 16.
1.3 C.I.O. admite noi membri in cadrul unei ceremonii in cursul careia acestia se angajeaza sa-si indeplineasca obligatiile, prestand urmatorul juramant:
„Avand onoarea de a face parte din Comitetul International Olimpic si declarandu-ma constient de responsabilitatile care imi incumba in aceasta calitate, ma angajez sa slujesc Miscarea Olimpica in masura tuturor posibilitatilor mele, sa respect si sa fac sa fie respectate toate dispozitiile Cartei Olimpice si deciziile Comitetului International Olimpic, pe care le consider ca fiind fara apel, sa ma conformez Codului de Etica, sa raman strain de orice influenta politica sau comerciala, ca si fata de orice considerente de rasa sau de religie, sa lupt impotriva oricarei forme de discriminare si sa promovez cu orice prilej interesele Comitetului International Olimpic si ale Miscarii Olimpice”.
1.4 Membrii C.I.O. reprezinta si sustin interesele C.I.O. si ale Miscarii Olimpice in tara lor si in organizatiile Miscarii Olimpice in serviciul carora se afla.
1.5 Membrii C.I.O. nu vor accepta din partea guvernelor, organizatiilor sau ale tertilor nici un mandat si nici o instructiune susceptibila a le ingradi libertatea de actiune si votul.
1.6 Membrii C.I.O. nu raspund personal de datoriile si obligatiile C.I.O.
1.7 Sub rezerva Regulii 16.3, fiecare membru C.I.O. este ales pentru o perioada de 8 ani si poate fi reales pentru una sau mai multe perioade succesive de 8 ani. Procedura de realegere se stabileste de catre Comisia Executiva C.I.O.
2. Obligatii
Fiecare membru C.I.O. are urmatoarele obligatii:
2.1 sa se conformeze Cartei Olimpice, Codului de Etica si altor reguli C.I.O.;
2.2 sa participe la Sesiuni;sa participe la lucrarile comisiilor C.I.O. in cadrul carora a fost numit;
2.3 sa contribuie la dezvoltarea si promovarea Miscarii Olimpice;
2.4 sa controleze, in tara sa si in cadrul organizatiei Miscarii Olimpice in serviciul careia se afla, aplicarea programelor C.I.O.;
2.5 sa informeze presedintele, la solicitarea acestuia, despre dezvoltarea si promovarea Miscarii Olimpice si asupra nevoilor acesteia in tara sa si in cadrul organizatiei Miscarii Olimpice in serviciul careia se afla;
2.6 sa informeze fara intarziere pe presedinte asupra tuturor evenimentelor susceptibile de a impiedica aplicarea Cartei Olimpice sau de a afecta in orice fel Miscarea Olimpica in tara sa sau in cadrul organizatiei Miscarii Olimpice in serviciul careia se afla;
2.7 sa indeplineasca celelalte indatoriri care ii sunt incredintate de presedinte;
3. Renuntare
Calitatea de mebru C.I.O. se pierde in urmatoarele cazuri:
3.1 Demisie
Orice membru C.I.O. poate renunta la calitatea sa de membru in orice moment, prezentandu-si demisia in scris presedintelui C.I.O. Inainte de a lua act de aceasta demisie, Comisia Executiva C.I.O. poate cere audierea membrului demisionar.
3.2 Nerealegerea
Orice membru C.I.O. isi pierde, fara alta formalitate, calitatea de membru, daca nu este reales confrom Regulei 16.1.7 si TAR 16.2.6 si, atunci cand este cazul, TAR 16.2.7.2.
3.3 Limita de varsta
Orice membru C.I.O. isi pierde calitatea de membru la finele anului civil in cursul caruia implineste varsta de 70 de ani, sub rezerva TAR 16.2.7.1.
3.4 Absenta de la sesiuni sau neparticiparea activa la lucrarile C.I.O.
Orice membru C.I.O. isi va pierde calitatea de membru, fara nici o alta declaratie din partea sa, daca, sub rezerva unui caz de forta majora, acest membru nu asista la Sesiuni sau nu ia parte activ la lucrarile C.I.O. doi ani consecutiv. Intr-un astfel de caz, pierderea calitatii de membru va fi constatata printr-o hotarare a Sesiunii, la propunerea Comisiei Executive C.I.O.
3.5 Schimbarea domiciliului sau centrului de interes principal.
Orice membru C.I.O. definit la Regula 16.1.1.1 isi va pierde calitatea de membru daca isi transfera domiciliul sau centrul principal de interes in alta tara decat cea care era a sa in momentul alegerii sale.
Intr-un astfel de caz, pierderea calitatii de membru va fi constata printr-o hotarare a Sesiunii, la propunerea Comisiei Executive C.I.O.
3.6 Membrul ales cu titlul de sportiv activ
Orice membru C.I.O. definit la Regula 16.1.1.2 isi pierde calitatea de membru din momentul in care nu mai este membru al Comisiei C.I.O. a Sportivilor.
3.7 Presedintii si persoanele care ocupa o functie executiva sau de conducere la cel mai inalt nivel in cadrul C.N.O.-ului, al asociatiilor mondiale sau continentale ale C.N.O.-urilor, ale F.I. sau ale asociatiilor F.I. sau ale altor organizatii recunoscute de catre C.I.O.
Orice membru C.I.O., asa cum se defineste la Regula 16.1.1.3 sau la Regula 16.1.1.4, isi pierde calitatea de membru din momentul in care inceteaza sa-si mai exercite functia pe care o detinea in momentul alegerii sale.
3.8 Excluderea
3.8.1 Un membru C.I.O. poate fi exclus prin decizia Sesiunii daca acest membru si-a incalcat juramantul sau daca Sesiunea considera ca a neglijat sau compromis, cu buna stiinta, interesele C.I.O. sau daca, in orice fel, se face nedemn.
3.8.2 Deciziile de excludere ale unui membru C.I.O. sunt luate cu majoritatea a doua treimi a membrilor prezenti la Sesiune, la propunerea Comisiei Executive. Membrul in cauza are dreptul sa fie audiat; dreptul la audiere reprezinta dreptul de a fi informat cu privire la acuzatiile care i se aduc si dreptul de a aparea persoanal sau de a prezenta o aparare scrisa.
3.8.3 Pana la decizia Sesiunii cu privire la propunerea de excludere, Comisia Executiva C.I.O. poate suspenda provizoriu membrul in cauza si sa-l priveze de toate sau de o parte din drepturile, prerogativele si functiile ce-i incumba in legatura cu calitatea de membru.
3.8.4 Un membru C.I.O. care a fost exclus un poate fi membru al unui C.N.O., al unei asociatii a C.N.O.-urilor sau al unui C.O.J.O.
4. Presedinte de onoare – membri onorifici – membri de onoare
4.1 La propunerea Comisiei Executive C.I.O., Sesiunea poate alege cu titlu de presedinte de onoare un membru C.I.O. care a adus servicii exceptionale in calitate de presedinte C.I.O. Presedintele de onoare are dreptul sa-si dea avizul.
4.2 Orice membru C.I.O. care iese dupa ce a servit C.I.O. cel putin zece ani si i-a adus servicii exceptionale poate, la propunerea Comisiei Executive C.I.O., sa fie ales membru onorific de catre Sesiune.
4.3 La propunerea Comisiei Executive C.I.O., Sesiunea poate alege, cu titlu de membru de onoare, inalte personalitati din afara C.I.O. care i-au adus servicii eminente.
4.4 Presedintele de onoare, membrii onorifici si membrii de onoare sunt alesi pe viata. Nu au dereptul de vot si un sunt eligibili pentru nici un post in cadrul C.I.O. Dispozitiile regulilor 16.1.1 – 1.5, 16.1.7, 16.2, 16.3 si TAR 16.1 si 16.2 nu le sunt aplicabile. Calitatea le poate fi retrasa prin hotararea Sesiunii.

Text de Aplicare pentru Regula 16

1. Eligibilitate
Orice persoana fizica in varsta de 18 ani sau mai mult este eligibila pentru titlul de membru C.I.O., daca:
1.1 candidatura acestei persoane este depusa conform paragrafului 2.1 care urmeaza;
1.2 aceasta persoana indeplineste conditiile stabilite la paragraful 2.2 care urmeaza;
1.3 aceasta candidatura a fost examinata si a facut obiectul unui raport al comisiei de candidaturi;
1.4 alegerea acestei persoane a fost propusa Sesiunii de catre Comisia Executiva C.I.O.
2. Procedura de alegere a membrilor C.I.O.
2.1 Depunerea candidaturilor in vederea alegerii la titlul de membru C.I.O.
Urmatoarele persoane si organizatii au dreptul sa-si depuna candidatura in vederea alegerii la titlul de membru C.I.O.: membrii C.I.O., F.I., asociatiile F.I., C.N.O.-urilor, asociatiile continentale sau mondiale ale C.N.O.-urilor si alte organizatii recunoscute de catre C.I.O.
2.2 Admiterea candidaturilor
Pentru a fi admise, toate candidaturile trebuie depuse in scris la presedinte si indeplinite urmatoarele conditii:
2.2.1 Orice persoana sau organizatie care isi depune candidatura in vederea alegerii la titlul de membru C.I.O. trebuie sa indice clar, pentru fiecare candidatura, daca candidatul este propus cu titlul de sportiv activ, conform paragrafului 2.2.2 care urmeaza, sau daca candidatura este legata de o functie pe care candidatul o exercita in cadrul uneia dintre organizatiile enuntate la paragrafele 2.2.3 sau 2.2.4 care urmeaza, sau daca candidatura priveste o persoana independenta, conform paragrafului 2.2.5 care urmeaza.
2.2.2 Daca candidatul este propus cu titlul de sportiv activ in sensul Regulei 16.1.1.2, acest candidat va trebui sa fi fost ales sau numit in Comisia C.I.O. a Sportivilor cel mai tarziu in timpul editiei Jocurilor Olimpiadei sau a Jocurilor Olimpice de iarna care urmeaza ultimelor Jocuri Olimpice la care candidatul a participat.
2.2.3 In cazul in care candidatura are legatura cu o functie in cadrul unei F.I. sau a unei asociatii a F.I., sau a unei organizatii recunoscute de catre C.I.O., conform Regulei 3.5, candidatul trebuie sa ocupe functia de presedinte sau sa fie o persoana care ocupa o functie executiva sau de conducere la cel mai inalt nivel.
2.2.4 Daca candidatura are legatura cu o functie in cadrul unui C.N.O. sau a unei asociatii mondiale sau continentale a C.N.O.-urilor, candidatul trebuie sa ocupe functia de presedinte sau sa fie o persoana care ocupa o functie executiva sau de conducere la cel mai inalt nivel.
2.2.5 Orice alta propunere de candidatura tebuie sa se refere la o persoana independenta resortisanta a unei tari in care aceasta persoana isi are domiciliul sau centrul principal de interes si in care exista un C.N.O.
2.3 Comisia pentru candidaturi
2.3.1 Comisia pentru candidaturi este compusa din sapte membri, dintre care trei membri alesi de catre Comisia C.I.O. de Etica, trei membri de catre Sesiune si un membru de catre Comisia Sportivilor. Membrii comisiei pentru candidaturi sunt alesi pentru patru ani; acestia sunt reeligibili.
2.3.2 Misiunea comisiei pentru candidaturi este de a examina fiecare candidatura conform paragrafului 2.4.2 care urmeaza si sa prezinte C.I.O. un raport scris.
2.3.3 Comisia pentru candidaturi isi desemneaza un presedinte.
2.4 Examinarea candidaturilor de catre comisia pentru candidaturi
2.4.1 La primirea unei candidaturi, presedintele o transmite presedintelui comisiei pentru candidaturi. Cu exceptia unor imprejurari exceptionale, orice candidatura, primita de catre presedintele comisiei pentru candidaturi cel mai tarziu cu sase luni inainte de data deschiderii Sesiunii cea mai apropiata, trebuie analizata astfel incat Comisia Executiva C.I.O. sa poata prezenta o propunere acestei Sesiuni.
2.4.2 Comisia pentru candidaturi culege toate informatiile utile despre candidat, mai ales cu privire la situatia sa profesionala si materiala, precum si despre cariera si activitatile sale sportive; comisia poate solicita candidatului sa furnizeze referinte de la personalitati de la care aceasta poate afla informatii; comisia poate invita candidatii la o intrevedere.
2.4.3 Comisia verifica eligibilitatea, originea si admisibilitatea tuturor candidaturilor si, daca este necesar, calitatea de sportiv activ a candidatului sau functia la care se refera candidatura.
2.4.4 Comisia pentru candidaturi prezinta Comisiei Executive C.I.O. un raport scris cu privire la eligibilitatea, originea si admisibilitatea tuturor candidaturilor si in care indica motivele pentru care ea considera ca un candidat poseda sau nu calitatile cerute pentru a fi ales mebru C.I.O.

2.5 Procedura in fata Comisiei Executive C.I.O.
2.5.1 Comisia Executiva C.I.O. este singura competenta sa propuna o candidatura Sesiunii. In cazul in care decide sa propuna candidatura, Comisia Executiva C.I.O. prezinta Sesiunii, cel mai tarziu cu o luna inaintea deschiderii acesteia, o propunere scrisa la care este anexat raportul comisiei pentru candidaturi. Comisia Executiva C.I.O. poate audia un candidat. Ea poate propune mai multe candidaturi pentru alegerea unui singur membru.
2.5.2 Procedura de examinare a candidaturilor propuse pentru titlul de sportivi activi in aplicarea paragrafelor 2.2.1 si 2.2.2 de mai sus poate fi accelerata si va putea deroga de la termenele prevazute la paragrafele 2.4.1 si 2.5.1 de mai sus, in masura in care este necesar, pentru a permite alegerea rapida, pentru titlul de membru C.I.O., a sportivilor activi nou alesi in Comisia C.I.O. a Sportivilor.
2.6 Procedura in fata Sesiunii
2.6.1 Sesiunea este singura competenta sa aleaga pe orice membru C.I.O.
2.6.2 Presedintele comisiei pentru candidaturi are dreptul sa comunice Sesiunii avizul numitei comisii.
2.6.3 Toate candidaturile propuse de catre Comisia Executiva C.I.O. pentru alegerea la titlul de membru C.I.O. sunt supuse votului Sesiunii; votul acesteia este secret; hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate.
2.7 Dispozitii tranzitorii
Drepturile dobandite de catre membrii C.I.O. a caror alegere a intrat in vigoare inainte de data inchiderii celei de-a o sutazecea Sesiuni (11 decembrie 1999) se mentin dupa cum urmeaza:
2.7.1 Orice membru C.I.O. a carui alegere a intrat in vigoare inainte de data inchiderii celei de-a o sutazecea Sesiuni (11 decembrie 1999) trebuie sa se retraga inainte de sfarsitul anului civil in cursul caruia implineste varsta de 80 de ani, cu exceptia cazului in care a fost ales inainte de 1966. Daca un membru implineste aceasta limita de varsta in cursul mandatului de presedinte, vicepresedinte sau membru al Comisiei Executive C.I.O., retragerea sa va intra in vigoare la inchiderea urmatoarei Sesiuni.
2.7.2 In ciuda paragrafului 2.7.1 de mai sus, membrii C.I.O. a caror alegere a intrat in vigoare inainte de data inchiderii celei de-a o sutazecea Sesiuni (11 decembrie 1999) si nu au atins limita de varsta conform paragrafului 2.7.1 de mai sus, vor fi realesi de catre Sesiune, o treime in 2007, o treime in 2008 si o treime in 2009, in conditiile stabilite la paragraful 2.6 de mai sus. Repartizarea s-a facut prin tragere la sorti in cursul celei de-a o sutaunsprezecea Sesiuni.
2.7.3 Limita de un membru resortisant din fiecare tara, stabilita de Regula 16.1.1.1, in ultima fraza, nu se aplica membrilor C.I.O. a caror alegere a intrat in vigoare inainte de data inchiderii celei de-a o sutazecea Sesiuni (11 decembrie 1999).
2.7.4 Pana la 31 decembrie 2007 numarul membrilor C.I.O. un poate depasi 130.
3. Registrul membrilor
Comisia Executiva C.I.O. tine un registru cu toti membrii C.I.O., presedintele de onoare, membrii onorifici si membrii de onoare. Registrul precizeaza originea candidaturii fiecarui membru si indica daca candidatura membrului a fost prezentata cu titlu de sportiv activ sau este legata de o alta functie sau a fost prezentata cu titlu de persoana independenta.
4. Presedintele de onoare – membrii onorifici – membrii de onoare
4.1 Presedintele de onoare este invitat sa asiste la Jocurile Olimpice, la Congresele Olimpice, la Sesiunile si la reuniunile Comisiei Executive C.I.O., sau i se rezerva un loc alaturi de presedinte. Are dreptul de a-si da avizul.
4.2 Membrii onorifici sunt invitati sa asiste la Jocurile Olimpice, la Congresele Olimpice si la Sesiuni, sau le este rezervat un loc fiecaruia dintre ei; ei isi dau avizul atunci cand le este solicitat de catre presedinte.
4.3 Membrii de onoare sunt invitati sa asiste la Jocurile Olimpice si la Congresele Olimpice, sau le este rezervat un loc fiecaruia dintre ei. Presedintele poate de asemenea sa-i invite sa asiste la alte reuniuni sau manifestari C.I.O.

XVII. Organizare

Atributiile C.I.O se exercita de catre organele sale, adica:

 1. Sesiunea,
 2. Comisia Executiva,
 3. Presedintele.

XVIII. Sesiunea

1. Sesiunea este adunarea generala a membrilor C.I.O. Este organul suprem al C.I.O. Hotararile sale sunt definitive. Sesiunea ordinara are loc o data pe an. Sesiunile extraordinare pot fi convocate de catre presedinte sau la solicitarea scrisa a cel putin o treime din membri.
2. Sesiunea are urmatoarele puteri:
2.1 sa adopte sau sa modifice Carta Olimpica;
2.2 sa ii aleaga pe membrii C.I.O., pe presedintele de onoare, membrii onorifici si membrii de onoare;
2.3 sa aleaga presedintele, vicepresedintii si pe ceilalti membrii ai Comisiei Executive;
2.4 sa aleaga orasul gazda al Jocurilor Olimpice;
2.5 sa stabileasca orasul in care se desfasoara Sesiunea extraordinara, presedintele care detine autoritatea de a stabili orasul in care are loc Sesiunea extraordinara;
2.6 sa aprobe raportul si bilanturile anuale ale C.I.O.;
2.7 sa-i numeasca pe revizorii C.I.O.
2.8 sa decida acordarea sau retragerea de catre C.I.O. a recunoasterii definitive a unui C.N.O., a asociatiilor C.N.O.-urilor, a F.I., a asociatiilor F.I. si a altor organizatii;
2.9 sa-i excluda pe membrii C.I.O. si sa le retraga statutul presedintelui de onoare, membrilor onorifici si membrilor de onoare;
2.10 sa rezolve si sa decida asupra tuturor altor chestiuni care ii sunt atribuite de catre lege sau de catre Carta Olimpica.
3. Quorumul necesar unei sesiuni este jumatate din numarul membrilor C.I.O., plus unu. Hotararile C.I.O. sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate; in acelasi timp, se cere o majoritate de doua treimi a membrilor C.I.O. prezenti la Sesiune pentru orice modificare a principiilor fundamentale ale Olimpismului sau a Regulilor Cartei Olimpice.
4. Fiecare membru dispune de un vot. Absentele si buletinele albe sau nule un sunt luate in considerare la numararea majoritatii cerute. Votul prin procura un este admis. Votul este secret in cazul in care Carta Olimpica prevede astfel sau daca presedintele sedintei decide astfel sau la solicitarea a cel putin un sfert dintre membrii prezenti. In caz de egalitate, presedintele sedintei decide.
5. Dispozitiile Regulilor 18.3 si 18.4 sunt aplicabile alegerilor, indiferent daca este vorba despre alegerea persoanelor sau a oraselor gazda. Cu toate acestea, atunci cand nu exista sau cand nu raman decat doi candidati, candidatul care obtine cel mai mare numar de voturi este declarat ales.
6. Sesiunea isi poate delega puterile Comisiei Executive C.I.O.

Text de Aplicare pentru Regula 18

1. Comisia Executiva C.I.O. raspunde de organizarea si pregatirea tuturor sesiunilor, inclusiv a tuturor chestiunilor financiare ocazionate de desfasurarea acestora.
2. Data sesiunii ordinare va fi transmisa membrilor C.I.O. cu cel purin sase luni inainte de deschiderea Sesiunii respective. Sesiunea este formal convocata cu cel putin treizeci de zile inainte de desfasurarea sa, daca este o sesiune ordinara si cu cel putin zece zile inainte de desfasurarea sa, daca este o Sesiune extraordinara, prin ordin al presedintelui, insotit de ordinea de zi care prezinta chestiunile care vor fi tratate in timpul acestei adunari.
3. Presedintele sau, in cazul absentei sau incapacitatii sale, vicepresedintele prezent si cel mai vechi in aceasta functie sau, in cazul absentei sau incapacitatii sale, membrul Comisiei Execurtive C.I.O. prezent cel mai vechi in aceasta functie, prezideaza Sesiunea.
4. Orice hotarare a Sesiunii, inclusiv hotararile de modificare a Cartei Olimpice, intra in vigoare imediat, daca un se decide altfel de catre Sesiune. O chestiune care un figureaza pe ordinea de zi a Sesiunii poate fi luata in discutie daca o treime dintre membrii solicita sau daca presedintele sedintei autorizeaza acest lucru.
5. Orice membru C.I.O. trebuie sa se abtina sa ia parte la vot in urmatoarele situatii:
5.1 atunci cand votul se refera la alegerea unui oras gazda al Jocurilor Olimpice la care candideaza un oras dintr-o tara al carei resortisant este candidatul;
5.2 atunci cand votul se refera la alegerea locului unei sesiuni, al unui Congres olimpic sau al oricarei alte reuniuni sau manifestari pentru care un oras sau orice alta colectivitate publica a tarii al carei resortisant este candidatul;
5.3 atunci cand votul se refera la alegerea, in calitate de membru C.I.O., a unui candidat resortisant al aceleiasi tari ca membrul respectiv;
5.4 atunci cand votul se refera la alegerea, in orice post al Comisiei Executive C.I.O. sau in orice alta functie, a unui candidat resortisant al aceleiasi tari ca si acest membru;
5.5 atunci cand votul se refera la orice alta chestiune care priveste tara sau C.N.O.-ul al carui resortisant este. In cazul in care exista dubii, presedintele sedintei decide cu privire la participarea la vot a membrului in cauza.
6. Presedintele stabileste regulamentul in cazul tuturor alegerilor, cu exceptia alegerii presedintelui, pentru care regulamentul este stabilit de catre Comisia Executiva C.I.O.
7. Orice chestiune procedurala cu privire la Sesiuni si la alageri, care nu este prevazuta de Carta Olimpica, este rezolvata de catre presedinte.
8. In caz de urgenta, o rezolutie poate fi supusa votului membrilor C.I.O., de catre presedinte sau de catre Comisia Executiva C.I.O., prin corespondenta, telefax sau curier electronic.
9. Procesele verbale ale tuturor reuniunilor si ale altor dezbateri ale sesiunii sunt intocmite sub autoritatea presedintelui.

XIX. Comisia Executiva C.I.O.

1. Compunere

Comisia Executiva C.I.O. se compune din presedinte, patru vicepresedinti si zece alti membri. Alegerea acestor membri se va reflecta in componenta Sesiunii. In timpul alegerilor, Sesiunea va veghea la respectarea principiului enuntat mai sus.
1. Alegerea, durata mandatului, reinnoirea si vacanta
1.1 Toti membrii Comisiei Executive C.I.O. sunt alesi de catre Sesiune, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate.
1.2 Durata mandatelor vicepresedintilor si a celorlalti zece membri ai Comisiei Executive C.I.O. este de patru ani. Un membru poate sa exercite maxim doua mandate consecutive in Comisia Executiva C.I.O., indiferent de functia pentru care a fost ales.
1.3 In cazul in care un membru a exercitat doua mandate consecutive, conform Regulei 19.2.2 de mai sus, el poate fi reales membru in Comisia Executiva dupa un interval de cel putin doi ani. Aceasta dispozitie nu se aplica alegerii in postul de presedinte, pentru care nu exista perioada de asteptare.
1.4 In cazul vacantei oricarui post, cu exceptia celui de presedinte, Sesiunea urmatoare alege un membru pentru acest post. Acest membru este ales pentru un mandat de patru ani.
1.5 Toti membrii Comisiei Executive C.I.O. isi incep sau isi reinnoiesc mandatul la sfarsitul Sesiunii care i-a ales. Mandatul lor se termina la sfarsitul Sesiunii ordinare care are loc in timpul anului in cursul caruia acest mandat expira.
1.6 In sensul prezentei Reguli, un an inseamna perioada dintre doua Sesiuni ordinare consecutive.

2. Puteri si functii

Comisia Executiva C.I.O. isi asuma responsabilitatea generala a administrarii C.I.O. si gestionarea afacerilor acestuia. Aceasta indeplineste in special urmatoarele functii:
2.1 vegheaza la respectarea Cartei Olimpice;
2.2 aproba toate dispozitiile de guvernare interna in legatura cu organizarea sa;
2.3 intocmeste un raport anual privind bilantul anual pe care il prezinta Sesiunii in acelasi timp cu raportul de revizuire;
2.4 prezinta Sesiunii un raport cu privire la orice propunere de modificare a Regulilor sau a Textelor de aplicare;
2.5 prezinta Sesiunii numele persoanelor pe care le recomanda pentru alegerea in cadrul C.I.O.;
2.6 stabileste si supervizeaza procedura de admitere si de selectie a candidaturilor pentru organizarea Jocurilor Olimpice;
2.7 stabileste ordinea de zi a Sesiunilor;
2.8 la propunerea presedintelui, numeste – sau concediaza – pe directorul general. Presedintele hotaraste cu privire la retribuirea sa si poate impune sanctiuni;
2.9 se ocupa de pastrarea proceselor verbale, a rapoartelor si a altor arhive ale C.I.O., potrivit legii, inclusiv a proceselor verbale ale tuturor Sesiunilor, ale Comisiei Executive si ale altor comisii sau grupuri de lucru;
2.10 ia toate hotararile si stabileste reglementarile C.I.O., care sunt legal obligatorii, in forma pe care o considera cea mai potrivita, precum coduri, regulamente, norme, directive, ghiduri, manuale, instructiuni, conditii si alte hotarari, inclusiv, in special, dar fara sa se limiteze, toate dispozitiile necesare pentru buna aplicare a Cartei Olimpice si organizarea Jocurilor Olimpice;
2.11 organizeaza reuniunile periodice cu F.I. si C.N.O.-urile, cel putin o data la doi ani. Aceste reuniuni sunt prezidate de catre presedintele C.I.O., care stabileste procedura si ordinea de zi, dupa consultarea organelor in cauza;
2.12 creaza si confera distinctii onorifice C.I.O.;
2.13 isi exercita toate competentele si isi indeplineste toate functiile care nu sunt atribuite, de lege sau de Carta Olimpica, Sesiunii sau presedintelui.

3. Delegarea puterilor

Comisia Executiva C.I.O. poate delega puteri unuia sau mai multora dintre membrii sai, comisiilor C.I.O., membrilor administratiei C.I.O., altor entitati sau tertilor.

Text de Aplicare pentru Regula 19

1. Presedintele raspunde de organizarea si pregatirea tuturor reuniunilor Comisiei Executive C.I.O. In acest scop, isi poate delega toate sau o parte din puteri directorului general.
2. Comisia Executiva C.I.O. se reuneste la convocarea presedintelui sau la solicitarea majoritatii membrilor sai, comunicata cu cel putin zece zile inainte de desfasurarea sa. Convocarea trebuie sa indice chestiunile care vor fi discutate in timpul reuniunii.
3. Presedintele sau, in cazul absentei sau incapacitatii sale, vicepresedintele prezent cel mai vechi in aceasta functie sau, in cazul absentei sau incapacitatii acestuia din urma, membrul Comisiei Executive cel mai vechi in aceasta functie, prezideaza sedinta Comisiei Executive C.I.O.
4. Qorumul cerut pentru reunirea Comisiei Executive C.I.O. este 8.
5. Deciziile Comisiei Executive C.I.O. sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate.
6. Fiecare membru dispune de un vot. Absentele sau voturile albe sau nule un sunt luate in considerare la numararea majoritatii cerute. Votul prin procura un este admis. Votul este secret in cazul in care Carta Olimpica o cere, sau daca presedintele sedintei decide astfel, sau daca cel putin un sfert dintre membrii prezenti o cer. In caz de egalitate, decide presedintele sedintei.
7. Un membru al Comisiei Executive C.I.O. trebuie sa se abtina sa ia parte la vot in circumstantele enumerate la TAR 18.5. Daca exista dubii, presedintele sedintei decide asupra participarii la vot a membrului in cauza.
8. Orice chestiune procedurala cu privire la reuniunile Comisiei Executive C.I.O. si care nu este tratata in Carta Olimpica, este transata de catre presedinte.
9. Comisia Executiva C.I.O. isi poate tine reuniunile sub forma de teleconferinte sau de videoconferinte.
10. In caz de urgenta, presedintele poate supune atentiei membrilor Comisiei Executive C.I.O. o rezolutie sau o hotarare prin votul prin corespondenta, telefax sau curier electronic.
11. Procesele verbale ale tuturor reuniunilor si ale altor dezbateri se intocmesc sub autoritatea presedintelui.
XX. Presedintele
1. Sesiunea alege, prin vot secret, un presedinte, dintre membrii sai, pentru un mandat de opt ani, reinnoibil o singura data pentru patru ani.
2. Presedintele reprezinta C.I.O. si ii conduce toate activitatile.
3. Presedintele poate actiona sau lua decizii in numele C.I.O., atunci cand circumstantele nu permit Sesiunii sau Comisiei Executive C.I.O. sa o faca. Asemenea actiuni sau decizii trebuie rapid supuse ratificarii organului competent.
4. Daca presedintele este incapabil sa-si indeplineasca indatoririle ce-i revin, vicepresedintele cel mai vechi in aceasta functie il inlocuieste pana cand presedintele isi regaseste capacitatea sau, daca se afla intr-un caz de incapacitate permanenta, pana la alegerea unui nou presedinte cu ocazia urmatoarei Sesiuni. Noul presedinte este ales pentru un mandat de opt ani, reinnoibil o singura data pentru patru ani.

Text de Aplicare pentru Regula 20

1. Candidaturile pentru alegerea presedintelui sunt prezentate cu trei luni inainte de data deschiderii Sesiunii la care trebuie sa aiba loc alegerile. Cu toate acestea, acest termen poate fi modificat printr-o hotarare a Comisiei Executive C.I.O. daca, dupa parerea sa, circumstantele justifica o asemenea modificare.
2. Sub rezerva celor prevazute la Regula 20.3, presedintele este ales de catre Sesiunea care se reuneste in cursul celui de-al doilea an al Olimpiadei.

XXI. Comisiile C.I.O.

Comisiile C.I.O. pot fi create in scopul consilierii Sesiunii, Comisiei Executive sau a presedintelui, dupa caz. Presedintele stabileste comisiile permanente sau alte comisii institutionale sau ad hoc si grupele de lucru de fiecare data cand acest lucru este necesar. Cu exceptia unei dispozitii contrare exprese prevazuta in Carta Olimpica sau in reglementarile speciale stabilite de Comisia Executiva C.I.O., presedintele le stabileste misiunea, le desemneaza membri si decide dizolvarea lor atunci cand considera ca si-au indeplinit mandatul. Nici o reuniune de comisie sau grup de lucru nu poate avea loc fara acordul prealabil al presedintelui, decat atunci cand, in mod expres, nu se prevede altfel in Carta Olimpica sau in alte reglementari speciale stabilite de Comisia Executiva C.I.O. Presedintele este membru de drept al tuturor comisiilor si grupurilor de lucru si le va prezida atunci cand asista la reuniunile lor.

Text de Aplicare pentru Regula 21

1. Comisia sportivilor

Se va constitui o comisie C.I.O. a sportivilor a carei majoritate va fi formata din sportivi alesi de catre sportivii participanti la Jocurile Olimpice. Alegerile vor avea loc cu ocazia Jocurilor Olimpiadei si a Jocurilor Olimpice de iarna, conform regulamentului stabilit de catre Comisia Executiva C.I.O., cu consultarea comisiei sportivilor, si transmisa F.I. si C.N.O. cel mai tarziu un an inaintea Jocurilor Olimpice in cursul carora vor avea loc alegerile.
Toate reglementarile si procedurile Comisiei C.I.O. a Sportivilor vor fi adoptate de catre Comisia Executiva C.I.O. dupa consultarea Comisiei C.I.O. a Sportivilor.

2. Comisia de etica

Comisia C.I.O. de Etica se constituie conform Regulei 22 si TAR 22.

3. Comisia pentru candidaturi

In scopul examinarii tuturor candidaturilor pentru alegerea membrilor C.I.O., se va constitui o comisie C.I.O. pentru candidaturi, conform TAR 16.2.3.
Toate reglementarile si procedurile Comisiei C.I.O. pentru candidaturi vor fi adoptate de catre Comisia Executiva C.I.O., dupa consultarea comisiei C.I.O. pentru candidaturi.

4. Comisia Solidaritatii Olimpice

Comisia Solidaritatii Olimpice se constituie in scopul indeplinirii sarcinilor care i-au fost atribuite conform Regulei 5 si a TAR 5.

5. Comisiile de evaluare a oraselor candidate

In scopul examinarii candidaturilor oraselor candidate la organizarea Jocurilor Olimpiadei si ale Jocurilor Olimpice de iarna, presedintele stabileste doua comisii de evaluare ale oraselor candidate conform TAR 34.2.2.

6. Comisiile de coordonare a Jocurilor Olimpice

Pentru a contribui la imbunatatirea organizarii Jocurilor Olimpice si a cooperari dintre C.I.O., C.O.J.O., F.I. si C.N.O., presedintele stabileste comisii de coordonare conform Regulei 38 si TAR 38.

7. Comisia medicala

7.1 Presedintele constituie o comisie medicala a carei misiune va include urmatoarele functii:
7.1.1 sa aplice Codul Mondial Antidoping si toate celelalte reguli antidoping ale C.I.O., in special cu ocazia Jocurilor Olimpice;
7.1.2 sa elaboreze directive cu privire la ingrijirea medicala si la sanatatea sportivilor.
7.2. Membrii comisiei medicale un vor exercita nici o functie medicala, indiferent care ar fi
aceasta, in cadrul delegatiei C.N.O. pe durata Jocurilor Olimpice si nici un vor participa la discutii cu privire la nerespectarea Codului Mondial Antidoping de catre membrii delegatiilor lor nationale.

8 Procedura

Fiecare comisie C.I.O. este prezidata de un membru C.I.O. Comisiile se pot reuni prin teleconferinta sau prin videoconferinta.

XXII. Comisia C.I.O. de Etica

Comisia C.I.O. de Etica este insarcinata sa defineasca si sa aduca la zi cadrul principiilor etice, incluzand Codul de Etica fondat pe valorile si principiile aparate de Carta Olimpica, din care Codul face parte integranta. In plus, ancheteaza plangerile in legatura cu necunoasterea acestor principii de etica, inclusiv cazurile de incalcare a Codului de Etica si propune Comisiei Executive C.I.O., eventual, sanctiuni.

Text de Aplicare pentru Regula 22

1. Compunerea si organizarea Comisiei C.I.O. de Etica sunt prevazute prin statutul sau.
2. Orice modificare a Codului de Etica, a statutului Comisiei C.I.O. de Etica si a oricarui alt regulament si text de aplicare emanand de la Comisia C.I.O. de Etica este supusa aprobarii Comisiei Executive C.I.O.

XXIII. Masuri si sanctiuni

In cazul incalcarii Cartei Olimpice, a Codului Mondial Antidoping sau a oricarei alte reglementari, dupa caz, masurile sau sanctiunile care pot fi luate de catre Sesiune, Comisia Executiva sau comisia disciplinara la care face referire Regula 23.2.4 de mai jos, sunt:
1. In cadrul Miscarii Olimpice
1.1 Cu privire la membrii, presedintele de onoare, membrii onorifici, membrii de onoare C.I.O.:
a) blamul, pronuntat de catre Comisia Executiva C.I.O.;
b) suspendarea, pe o perioada determinata, pronuntata de catre Comisia Executiva C.I.O. Suspendarea se poate extinde asupra tuturor sau a unei parti din drepturile, prerogativele si functiile legate de calitatea de membru.
Sanctiunile mentionate mai sus pot fi cumulate. Pot fi impuse membrilor, presedintelui de onoare, membrilor onorifici sau membrilor de onoare ai C.I.O. care, prin comportamentul lor, aduc atingere intereselor C.I.O., si aceasta independent de o incalcare speciala a Cartei Olimpice sau a unei alte dispozitii.

1.2 Cu privire la F.I.:
a) retragerea din programul Jocurilor Olimpice:
– a unui sport (Sesiunea);
– a unei discipline (Comisia Executiva C.I.O.);
– a unei probe (Comisia Executiva C.I.O.);
b) retragerea recunoasterii provizorii (Comisia Executiva C.I.O.);
c) retragerea recunoasterii definitive (Sesiunea)
1.3 Cu privire la asociatiile F.I.:
a) retragerea recunoasterii provizorii (Comisia Executiva C.I.O.);
b) retragerea recunoasterii definitive (Sesiunea)
1.4 Cu privire la C.N.O.-uri:
a) suspendarea (Comisia Executiva C.I.O.); intr-o astfel de ipoteza, Comisia Executiva C.I.O. stabileste pentru fiecare caz consecintele pentru C.N.O.-uri si sportivii lor;
b) retragerea recunoasterii provizorii (Comisia Executiva C.I.O.);
c) retragerea recunoasterii definitive (Sesiunea); intr-un astfel de caz, C.N.O. pierde toate drepturile care ii sunt acordate conform Cartei Olimpice;
d) retragerea dreptului de a organiza o Sesiune sau un Congres Olimpic (Sesiunea).

1.5 Cu privire la asociatiile C.N.O.-urilor:
a) retragerea recunoasterii provizorii (Comisia Executiva C.I.O.);
b) retragerea recunoasterii definitive (Sesiunea)
1.6 Cu privire la un oras gazda, la un C.O.J.O. sau la un C.N.O.: retragerea dreptului de a organiza Jocuri Olimpice (Sesiunea).
1.7 Cu privire la un oras solicitant sau candidat si un C.N.O.: retragerea dreptului de a fi solicitant sau candidat la organizarea Jocurilor Olimpice (Comisia Executiva C.I.O.).
1.8 Cu privire la alte asociatii si organizatii recunoscute:
a) retragerea recunoasterii provizorii (Comisia Executiva C.I.O.);
b) retragerea recunoasterii defini

Back to top button