Noutăți

Anatolie Balan reales în fucția de președinte FARM

Antrenorii și specialiștii fruntași din orașele și raioanele republicii s-au reunit la Chișinău cu prilejul evenimentelor de bilanț ale Federației de Atletism a Republicii Moldova. În deschiderea manifestării a fost programată Conferința științifică cu participarea invitaților din Romînia și Ucraina. Delegații au asistat la un Master class cu participarea tinerilor atleți, organizat cu spriginul Programului IAAF Kids Athletics. A urmat Adunarea Generală de dare de seamă și electivă a FARM, în cadrul căreea Anatolie Balan a fost  reales cu unanimitate de voturi în funcția de președinte al Federației  de Atletism a Republicii Moldova. La finalul lucrărilor Adunării Generale conducerea FARM a acordat premii celor mai buni sportivi și antrenori, topul fiind condus de Zalina Marghiev, Serghei Marghiev și antrenorul performerilor Soslan Marghiev. La lucrările Adunării Generale a participat Nicolae Piatac, prim-vicepreședinte al Comitetului Națioinal Olimpic și Sportiv.

Nicolae Buceatchi
foto Kristina Buceațchi

Back to top button