NoutățiOlympic Fest 2017

Agenţia Olimpică Străşeni – Raport „Ziua Olimpică” 2017

Pe data de 20 mai 2017 în cadrul Liceului Teoretic „Alecu Russo” Cojuşna, şi 21 mai 2017 – în cadrul r-lui Străşeni sat. Pănăşeşti, a fost marcată „Ziua Olimpică”, sărbătoare desfăşurată cu scopul de a promova olimpismul, sportul şi valorile olimpice – excelenţă, prietenie şi respect, printre elevi, tineret şi adulţi.

Ziua sportivă a fost desfăşurată cu genericul „Suntem olimpici, suntem învingători”. Programul zilei a cuprins o varietate de concursuri sportive şi cultural-artistice, care au implicat participanţi din diferite categorii de vârstă:

  • copii (7-14 ani) – 406 participanţi;
  • tineret (15-24 ani) – 220 participanţi;
  • adulţi (25-60 ani) – 68 participanţi;

În calitate de invitaţi, ne-au onorat cu prezenţa maeştrii în sport – Răzmeriţă Iurie, Paladi Mihai, Oprea Igor, Caduc Petru. Jereghi Sergiu – primar de Cojuşna, Crăciun Igori – vice-primar, Nicolae Ambrosi – doctor în economie, director de curs în evoluţia mişcării olimpice. Vera Schilaru, Natalia Zarea – specialişti din direcţia raională în sport, Donoaga Daniela – director Liceului Teoretic „Alecu Russo”.

Spectacolul artistico-sportiv a fost organizat şi dirijat de profesorul de educaţie fizică, doctor în pedagogie – Valeriu Filipov. Programul activităţii a inclus competiţii sportive la minifotbal, tragerea eston, baschet, volei, starturi vesele, care au o tangenţă directă cu sportul şi mişcarea olimpică, totodată, contribuie la consolidarea calităţilor motrice ale participanţilor.

Una din activităţile didactice care a captivat în mod deosebit participanţii „Zilei Olimpice”, a fost concursul „Sportul şi literatura”, în cadrul căruia aceştia şi-au valorificat imaginaţia, ingeniozitatea şi complexitatea vocabularului pentru a reda esenţa sportului şi a olimpismului. Concursul „Sportul şi arta” a evidenţiat participanţii care au reuşit să redea prin pictură şi poezie valorile olimpice şi rolul incontestabil al sportului în viaţa cotidiană, printre care au fost Pulbere Mihaela, Tomev Ana-Maria ş.a.

Activitatea extracurriculară „Sportul şi Arta 2017” a implicat participanţi la nivelul întregului raion şi a vizat competenţe, precum:

  1. Desemnarea celor mai bune lucrări ale tineretului;
  2. Starturi vesele;

La competiţii de atletism sau evidenţiat campioana r-lui la olimpiada de educaţie fizică Vrîncianu Alexandra, Ţopa Marin, Vasilaşcu Tatiana.

Activităţile desfăşurate în premieră au inclus „Concursul tinerilor pictori”, în cadrul căruia au devenit învingători discipolii şcolii de arte din satul Cojuşna, conduse de profesorii V. şi T. Hubenco; concursul „Starturi Vesele” şi Cros „Cursa olimpică” care a implicat majoritatea participanţilor, majorând spiritul de echipă şi ambiţiile acestora. Prin urmare, învingătoare la majoritatea probelor a devenit echipa clasei a XII-a a Liceului Teoretic „Alecu Russo”.

Învingătorii au fost decoraţi cu medalii, diplome, cupe, au primit dulciuri şi tricouri personalizate cu sigla olimpică.

În calitate de parteneri, care au asigurat premierea învingătorilor, au fost consiliul raional Străşeni, primăria Cojuşna, ÎI „V.Filipov” Sala de Forţă şi CNAS din Moldova. Trebuie de menţionat şi rolul ATO Străşeni în organizarea şi desfăşurarea „Zilei Olimpice”, precum şi a altor tipuri de activităţi educativ-instructive în scopul motivării elevilor de a practica sportul şi exerciţiile fizice pentru a-şi fortifica sănătatea.

Desfăşurarea anuală a „Zilei Olimpice” a devenit deja o tradiţie pentru elevii şi toţi ceilalţi locuitori ai satului Cojuşna şi raionului Străşeni, fiind o sărbătoare care le inspiră importanţa practicării sportului şi respectării unui mod de viaţă sănătos şi care, în acelaşi timp, promovează cu succes valorile olimpice.

Valeriu Filipov, Director ATO Străşeni,
profesor de educaţie fizică, grad didactic
superior, doctor în pedagogie

Ziua sportivului 2017 Cojușna
ZIUA SPORTIVULUI 2017 Pănășești

Back to top button