Adunarea GeneralaNoutăți

Adunarea Generală Ordinară 2023 | În atenția membrilor CNOS

În temeiul prevederilor Statutului CNOS Capitolul 10.2 Adunarea Generală pp. 10.2.5, 10.2.6 și 10.2.7;  ale Capitolul 11 Comitetul Executiv CNOS, p. 11.3.8 Comitetul Executiv CNOS,

H O T Ă R Â Ș T E:

  1. Se convoacă Adunarea Generală ordinară a CNOS în data de 29 noiembrie 2023, ora 11:00, pe adresa: mun. Chișinău, str Alexei Mateevici 60, USM, aula „Regina Maria”.

Rugăm, să confirmați prezența, inclusiv persoana care va fi împuternicită pentru participare, dacă eventual intervin modificări, conform Statutelor entităților vizate.

Materialele adiționale, inclusiv Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi expediate membrilor afiliați în termenii, prevăzuți de stipulările punctului 10.2.7 din Statutul CNOS.

Hotararea nr 21 Adunarea Generala 2023
Back to top button