Noutăți

Adunarea Generală ordinară a CNOS – 19 octombrie 2017

Membrii CNOS s-au întrunit astăzi, 19 octombrie, în ședință pentru a examina diverse chestiuni cu privire la activitatea CNOS din Republica Moldova în perioada dintre Adunările Generale 2016 și 2017.
Președintele CNOS, Nicolae Juravschi a prezentat raportul despre activitatea CNOS, referindu-se la participarea sportivilor la evenimentele organizate sub egida CIO și COE în perioada examinată, dar și la colaborarea cu Federațiile Naționale și Agențiile Teritoriale Olimpice.
Președintele Comisiei de Cenzori, Boris Boguș a prezentat raportul despre situația financiară a CNOS în perioada examinată.
În cadrul Adunării Generale a fost examinată și chestiunea “Cu privire la suspendarea Federației de Taekwondo WTF din Republica Moldova”.
Pe data de 3 octombrie 2017, la Lausanne (Elveția), la Curtea de Arbitraj Sportiv a avut loc ședința de audiere, care a examinat conflictul între CNOS din Republica Moldova și Federația de Taekwondo WTF din Republica Moldova, pentru a decide dacă Comitetul Executiv al CNOS a avut autoritatea de a suspenda provizoriu Federația de Taekwondo WTF pe data de 9 martie 2017.
Pe data de 9 octombrie 2017, CAS a decis că CNOS a avut autoritatea de a emite decizia respectivă, acordând astfel câștig de cauză Comitetului Național Olimpic și Sportiv.
După prezentarea declarațiilor din partea CNOS și a Federației de Taekwondo, dar și prezentarea probelor ambelor părți, recomandarea Comitetului Executiv al CNOS de a suspenda Federația de Taekwondo până la următoarea Adunare Generală a fost supusă votului.
Recomandarea Comitetului Executiv al CNOS de a suspenda Federația de Taekwondo a fost adoptată cu majoritatea voturilor membrilor și reprezentanților CNOS cu drept de vot la Adunarea Generală.

Back to top button