Adunarea GeneralaAdunarea Generala 2023Noutăți

Adunarea Generală Ordinară 2023 | Ordinea de zi

În atenția membrilor CNOS,

Comitetul Executiv al CNOS,  la ședința din 27 octombrie 2023 a decis organizarea Adunării Generale Ordinare din 29 noiembrie 2023 orele 11:00 la următoarea adresă – mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60, Universitatea de Stat din Moldova, blocul central (intersecția str. A. Mateevici cu str. Bănulescu-Bodoni),  parter,  Aula ,,Regina Maria”.

Înregistrarea delegaților la Adunarea Generală se realizează în intervalul orelor 10:00 – 10:30.

Descarcă raportul de activitate a Comitetului Executiv: Raport 2023
Proiect: Redactarea unor modificări/completări ale Statutului CNOS

1. Raport – Consiliul de supraveghere 2023
Consiliul_de_Supraveghere_2023 2. Comisia de cenzori 2023
Comisia_de_Cenzori_2023 3. Raportul Auditorului Independent 2022
Raportul Auditorului Independent 2022_web site

Proiectul Ordinei de zi a Adunării Generale se anexează.

Executivul CNOS

Ordinea_de_zi_29noiembrie2023
Back to top button