EvenimenteNoutăți

Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a CNOS din 02.10.2016

VEZI AICI – Regulament de organizare și desfășurare a Adunării Generale CNOS
VEZI AICI – Programele de activitate al candidaților la postul de Președinte al CNOS pentru perioada anilor 2016-2020

Membrilor CNOS, Reprezentaților Federațiilor sportive, ATOS, Cluburilor și Asociațiilor Sportive, delegați la Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a CNOS din 02.10.2016

Prin prezenta, Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova Vă aduce la cunoștință că în conformitate cu Hotărârea Executivului CNOS nr. 4/3 din 13 octombrie, d-voastră sunteți invitați să Vă prezentați la sesiunea Adunării Generale de dare de seamă și alegeri CNOS, care va avea loc la 02 noiembrie 2016 pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 77, Hotelul “Radisson Blu Leogrand Hotel”.

Înregistrarea delegaților de la ora 10:00 până la ora 11:00
Începutul lucrărilor sesiunii la ora 11:00

Vă prezentăm: Ordinea de zi a Sesiunii:

ORDINEA DE ZI:

 1. Alegerea comisiilor de validare-numărare, secretariatului, altor comisii de lucru după necesitate.

 2. Declarația comisiei de validare-numărare, validarea mandatelor și aprobarea proceselor verbale ale acestor comisii.

 3. Aprobarea Ordinii de zi a Adunării Generale de dare de seamă și alegere a CNOS.

 4. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Desfășurare a Adunării Generale a CNOS.

 5. Aprobarea hotărârii nr. 4/3 din 13.10.2016 a Comitetului Executiv al CNOS referitoare la membrii CNOS.

 6. Raportul de activitate al președintelui și Comitetului Executiv al CNOS pentru perioada 2015-2016; Aprobarea acestui raport.

 7. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori a CNOS pentru anul 2015-2016.

 8. Adoptarea Rezoluției Adunării Generale a CNOS.

 9. Prezentarea candidaților la funcția de președinte al CNOS; Admiterea/Neadmiterea candidaților la alegeri, prezentarea programului de activitate al candidaților, Determinarea modului (formei) de votare ; Alegerea președintelui CNOS.

 10. Alegerea membrilor Comitetului Executiv al CNOS.

 11. Alegerea prim-vicepreședintelui și vicepreședinților CNOS din rândul membrilor Comitetului Executiv al CNOS.

 12. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, Comisiei de Cenzori și Comisiei de Etică a CNOS.

 13. Delegarea atribuțiilor Adunării Generale a CNOS prevăzute la punctul 10.2.3 litera g) al statutului către Comitetului Executiv CNOS.

Back to top button