Noutăți
Trending

Adunarea Generală a CNOS din Republica Moldova din 13 februarie 2020

Membrii Comitetului Național Olimpic și Sportiv s-au întrunit astăzi în ședința Adunării Generale, în cadrul căreia au fost examinate diverse chestiuni cu privire la activitatea instituției pe parcursul anului 2019. În cadrul ședinței, președintele CNOS Nicolae Juravschi a prezentat raportul despre activitatea Comitetului Executiv.

Prin eforturile comune ale MECC și ale federațiilor sportive, CNOS a reușit în anul 2019 să asigure organizatoric și financiar pregătirea și participarea sportivilor la Jocurile Europene de la Minsk și Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku, unde sportivii au realizat rezultate remarcabile.

În raportul anual de control al Comisiei de Cenzori a CNOS pentru anul 2019 a fost subliniat, că activitatea financiară a CNOS în anul 2019 a fost verificată de către compania de audit și consulting Moldauditing

După ce au fost audiate toate rapoartele din Ordinea de zi, la Diverse membrii Comitetului Execitiv al CNOS au explicat delegaților la Adunarea Generală motivul pentru care în ședința din 31 ianuarie 2020 a fost respinsă cererea din partea  Federației Sportului Universitar, Federației de Biatlon și Uniunii Federațiilor de Gimnastică de a introduce în Ordinea de zi chestiunea cu privire la modificarea Statutului CNOS și anume a articolului 7.12.1 pentru a acorda tuturor membrilor câte un vot. Membrii Comitetului Executiv au explicat că această cerință încalcă Regula 28.3 din Charta Olimpică, prin care Federațiile Olimpice trebuie să dețină majoritatea voturilor în cadrul Comitetului Olimpic.

Totodată au fost explicate cerințele din partea CIO pentru modificarea Statutului. În acest sens, CNO sunt obligate să consulte Departamentul Relații cu CNO al CIO pentru a expedia Proiectul de modificare al Statutului în vederea examinării lui prealabile. Doar după aprobare prealabilă a CIO, Adunarea Genarală poate adopta formal versiunea finală, care va fi semnată de Președintele CNO și expediată CIO pentru aprobare finală. În 2014, când a fost modificat Statutul CNOS, au fost respectate toate aceste cerințe.

De fapt, CNOS a făcut și de data aceasta o interpelare la CIO pentru a transmite cererea de modificare a Statutului din partea acestor Federații.

Răspunsul din partea Departamentului Relații cu CNO al CIO a fost distribuit tuturor mebrilor CNOS și este următorul :

Regula 28.3 din Charta Olimpică – care se aplică în mod specific doar pentru CNO – cere ca Federațiile sportive Olimpice  să constituie tot timpul majoritatea votantă în cadrul Adunărilor Generale ale CNO. Aceasta este o cerință obligatorie care se aplică tuturor CNO. Dacă această majoritate votantă nu poate fi obținută prin număr (de exemplu: un membru – un vot) din cauza componenței specifice a CNO, atunci aceste CNO recurg la sistemul de vot diferențiat pentru a garanta majoritatea votantă pentru Federațiile sportive Olimpice. Anume acest moment a fost corect respectat de Comitetul vostru (și multe alte CNO) și acest fapt este în totală corespundere cu prevederile aplicabile ale Chartei Olimpice, motiv pentru care Statutul CNO-ului vostru a fost aprobat de către CIO. De aceea, sistemul de vot diferențiat care a fost implementat în articolul 7.12.1 din statutul CNO-ului vostru pentru a asigura majoritatea votantă pentru Federațiile Sportive Olimpice conform Regulei 28.3 din Charta Olimpică corespunde întocmai cu prevederile aplicabile din Charta Olimpică.”

Back to top button