Adunarea Generala 2023Noutăți

Adunarea Generală 2023 | În atenția membrilor CNOS

În conformitate cu prevederile Capitolului 10 punctul 10.2.6 din Statutul CNOS, Comitetul Executiv CNOS, prin Hotărârea nr. 5/1 din 27.01.2023, a decis convocarea Adunării Generale Ordinare pentru data de 03 martie 2023. Locul desfășurării și ora ședinței Adunării Generale va fi comunicat suplimentar.

Rugăm, să confirmați prezența, inclusiv persoana care va fi împuternicită pentru   participare, dacă eventual intervin modificări, conform Statutelor entităților vizate.

Materialele adiționale, inclusiv Ordinea de zi și locul desfășurării Adunării Generale Ordinare, vor fi expediate membrilor afiliați în termenii, prevăzuți de
stipulările punctului 10.2.7 din Statutul CNOS.

Scrisoare de anunt A.G. 03.03.23

Back to top button