Adunarea GeneralaAdunarea Generală 2021 - Noiembrie

Adunarea Generală 2021 | Ordinea de zi

   Proiect

ORDINEA DE ZI 

a Adunării Generale de dare de seamă și alegeri
a Comitetului Național Olimpic și Sportiv
din 23 noiembrie 2021, Palatul Republicii

 1. Informația privind înregistrarea delegaților la Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a CNOS.
 2. Cu privire la alegerea organelor de lucru al Adunării Generale: Secretariatul și Comisia de validare/numărare.
 3. Cu privire la aprobarea raportul Comisiei de validare/numărare privind validarea mandatelor delegaților la Adunarea Generală.
 4. Cu privire la aprobarea Ordinei de zi a Adunării Generale de dare de seamă și alegeri a CNOS.
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului ședinței Adunării Generale.
 6. Cu privire la unele modificări în componența membrilor afiliați ai CNOS.
 7. Cu privire la raportul de activitate a Președintelui CNOS, ale organelor de conducere și control pentru anilor 2020-2021.
 8. Adoptarea Hotărârii/Rezoluției Adunării Generale în baza raporturilor prezentate.
 9. Cu privire la alegerea Președintelui și a organelor de conducere ale CNOS pe perioada ciclului Olimpic 2021-2024.
 10. Cu privire la constituirea Comisiei de redactare a Statutului CNOS și
  a actelor statutare.

 

 IMPORTANT!

În contextul bunei organizări a lucrărilor Adunării Generale de dare de seamă și alegeri din 23 noiembrie 2021, ora 11:00, Palatul Republicii, str. Maria Cebatari 16,   Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS)

Vă informează următoarele:

Lucrările Adunării Generale se vor ține în condițiile unei situații pandemice foarte tensionate, cu respectarea strictă a normelor sanitare impuse de autorități;

Pentru accesul în incinta Palatului Republicii, participanții la Adunarea Generală,  vor prezenta, personalului specializat, următoarele acte confirmative:

– buletin de identitate;

– dovadă a vaccinării (eventual trecerea prin boală) cu prezentarea certificatului și a QR-codului; sau a Testului PCR valabil pentru 72 de ore; sau dovada efectuării a unui Test rapid antigen valabil pentru 48 de ore.

De asemenea, Vă rugăm să expediați informația solicitată la următoarea adresă electronică: contact@olympic.md  sau la tel. 069 132 156, Larisa Popova, vice-președinte CNOS.

Pentru persoanele care nu dețin certificate de vaccinare și testul PCR sunt așteptați începând de la ora 9:30 pentru a efectua testul rapid Anti-Gen.

Adunarea Generală își va ține ședința în Sala Mare a Palatului Republicii cu respectarea normelor sanitare anti pandemice. Accesul persoanelor, care nu vor satisface condițiile menționate anterior, va fi strict interzis.

 

Comitetul Executiv CNOS                                                                                        

 

 

Back to top button