Noutăți
Trending

Adunarea Generală 2018

20 decembrie | 11:00 | Capitoles Park

Comitetul Naţional Olimpic și Sportiv din Republica Moldova

Adunarea Generală Ordinară, 20 decembrie 2018,  ora 11:00

ORDINEA DE ZI

 

 1. Raportul de activitate a Comitetului Executiv al CNOS pentru anul 2018.

                              Raportor dl N.Juravschi – Președinte al CNOS

 1. Raportul Comisiei de Cenzori a CNOS pentru anul 2018.

                                              Raportor dl B.BOGUȘ – Preşedinte a Comisiei  de cenzori al CNOS

 1. Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul 2018.

                                                       Raportor dl S.Grișciuc – Președinte al Consiliului

 1. Cu privire la modificări în Statutul CNOS.

Raportor dl N.Piatac – Prim-vicepreședinte al CNOS

 1. Cu privire la acceptarea noilor membri în componența CNOS.

                                                          Raportor dl N.Piatac – Prim-vicepreședinte al CNOS

 1. Cu privire la excluderea Federației de Taekwondo WTF din componența membrilor Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova.

                                                                Raportor dna C.Vasilianov – Secretar General al CNOS

 


 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la excluderea Federației Naționale de Taekwondo din RM din componența CNOS din RM

Comitetul Executiv al CNOS din RM, în cadrul ședinței din 16 noiembrie 2018, a stabilit data și locul desfășurării Adunării Generale anuale a CNOS din RM. În aceiași zi, pe data de 16 noiembrie 2018, Comitetul Executiv a anunțat în scris, prin publicarea pe site-ul oficial al CNOS, că Adunarea Generală va fi convocată pe data de 20 decembrie 2018.

Pe data de 20 noiembrie 2018 au fost expediate tuturor membrilor CNOS mesaje electronice, dar și scrisori recomandate, conținând anunțul despre data și locul Adunării Generale a CNOS din RM.

Una din chestiunile din Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea: „Cu privire la excluderea Federației Naționale de Taekwondo din Republica Moldova din componența CNOS din Republica Moldova”.

În urma examinării activității Federației de Taekwondo din RM, în cadrul ședinței din 16 noiembrie 2018,  Comitetului Executiv al CNOS a hotărât să introducă în Ordinea de zi a Adunării Generale din 20 decembrie 2018 chestiunea cu privire la excluderea Federației Naționale de Taekwondo din RM din calitatea de membru al CNOS.

Reamintim, că la data de 9 martie 2017 Comitetul Executiv al CNOS a suspendat Federația Națională de Taekwondo din calitatea de membru al CNOS pentru o durată nedeterminată pentru încălcarea Cartei Olimpice, a Statutului CNOS și marginalizarea unor sportivi și antrenori ai Federației menționate. Comitetul Executiv a acuzat poziția conducerii Federației Naționale de Taekwondo, în persoana președintelui Igor Iuzefovici, pentru refuzul de a colabora cu forul olimpic și de a adopta măsuri de îmbunătățire a situației în cadrul Federației.

Federația de Taekwondo a atacat decizia Comitetului Executiv al CNOS la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) din Lausanne. Pe data de 9 octombrie 2017, decizia CAS confirmă drept legală decizia Comitetului Executiv al RM cu privire la suspendarea FN de Taekwondo. În cadrul Adunării Generale din 19 octombrie 2017, este confirmată decizia cu privire la suspendarea Federației de Taekwondo din calitatea de membru al CNOS pînă la următoarea Adunarea Generală. Dar și această decizie absolut legală a organului suprem de conducere al CNOS este atacată la Curtea de Arbitraj Sportiv din Lausanne de către Federația de Taekwondo.

În asa fel, la data de 3 octombrie 2018, CNOS a primit decizia Curții de Arbitraj Sportiv din Lausanne cu privire la recursul depus de Federația de Taekwondo din Republica Moldova împotriva deciziei emise de Adunarea Generală a CNOS din 19 Octombrie 2017.

Prin această decizie și cea anterioară, din 9 octombrie 2017, Curtea de Arbitraj Sportiv din Lausanne, apreciază drept absolut legale acțiunile CNOS și confirmă că atât decizia Comitetului Executiv CNOS din 9 martie 2017, cât și hotărârea Adunării Generale din 19 octombrie 2017, au fost adoptate în strictă conformitate cu prevederile Statului CNOS și ale Cartei Olimpice.

Astfel, a fost pus punctul final în cazul atacurilor nefondate ale Federației Naționale de Taekwondo la adresa CNOS din RM.

Menționăm, că prin deciziile de penalizare a Federației de Taekwondo, CNOS a sprijinit eforturile antrenorilor și a sportivilor care au fost marginalizați, ignorați de către conducerea Federației și care, în ciuda acestor abordări, ne reprezintă cu success țara pe arena internațională. Sportivii Vadim Dimitrov, Stepan Dimitrov, Ciuchitu Ana, Țămbalari Tatiana au obținut  rezultate remarcabile pe parcursul anului 2018 :

Stepan Dimitrov:

 • Campionatul European 2018 Seniori- Locul III;
 • Turkish Open 2018 G-1 – Locul I;
 • Dracula Open 2018 G-1 – Locul III.

Ciuchitu Ana:

 • Campionatul European de Tineret U21 2018- Locul I;
 • Dracula Open 2018 G-1- Locul II;
 • World`s Taekwondo President Cup 2018 G-2- Locul III;
 • Belgian Open 2018 G-1- Locul III;
 • Campionatul European Cluburi Seniori 2018- Locul III;

Vadim Dimitrov:

 • Belgian Open 2018 G-1- Locul III;
 • World`s Taekwondo President Cup 2018 G-2- Locul III;
 • Dracula Open 2018 G-1- Locul III.

Țîmbălari Tatiana:

 • Greece Open 2017 G-1- Locul III;
 • Israel Open 2017 G-1- Locul II;
 • Belgian Open 2018 G-1- Locul III;
 • Dracula Open 2018 G-1- Locul III.

În cadrul ședintei Comitetului Executiv din 16 noiembrie 2018, s-a constatat că, cu regret, conducerea Federației de Taekwondo in persoana președintelui Igor Iuzefovici nu a eliminat problemele constatate de Adunarea Generală si Comitetul Executiv și, în consecință, situația sportivilor, a antrenorilor, continuă să fie problematică.

Conform obligațiunilor care decurg din Articolul 4 al Statutului, CNOS trebuie să apere interesele sportivilor, antrenorilor, arbitrilor și a altor profesioniști la nivel național și internațional; trebuie să încurajeze și să sprijine promovarea eticii și bunei guvernanțe; și trebuie să promoveze principiile fundamentale ale Olimpismului la nivel național.

Comitetul Executiv al CNOS propune excluderea Federației Naționale de Taekwondo pentru încălcarea Articolelor 9.3 (a), (c), (d), (g), și (l) a Statutului CNOS din RM, conform împuternicirilor CNOS în temeiul: Art. 4.15; 4.19; Art. 4.29 și Art. 4.32.

 

ARGUMENTE

Comitetul Executiv propune excluderea Federației Naționale de Taekwondo în temeiul Articolului 7.10.3 al Statutului CNOS din RM în baza următoarelor argumente:

 • Federația Națională de Teakwondo din RM a admis marginalizarea continuă a sportivilor Liceului Internat Republican cu Profil Sportiv. În vederea pregătirii sportivilor pentru JOT din Buienos Aires, CNOS a solicitat includerea în lista loturilor naționale a sportivilor cu reușite remarcabile la proba sportiva Taekwondo, reprezentanți ai Liceului Internat Republican cu Profil Sportiv. Aceștia au fost ignorați în totalitate de către federație. Doi dintre acești sportivi au fost înregistrați de către CNOS din RM la competițiile de calificare la Jocurile Olimpice de Tineret din Buienos Aires. Doar doi sportivi au fost înregistrați de către FTM, Lupolov Danila 73 kg și Porcescu Loredana 59 kg, însă din cauza lipsei suportului financiar din partea federației, dar și a selecției preferențiale, doar Lupolov Danila a beneficiat de suportul financiar din partea Federației. Cheltuielile celorlalți participanți, inclusiv Porcescu Loredana, au fost acoperite de CNOS din RM. În afară de participarea la concursul de calificare, CNOS din RM a acoperit și cheltuielile necesare pentru participarea la două competiții internaționale cu scopul identificării și pregătirii pentru competițiile de calificare la JOT Buenos Aires 2018.
 • Federația Națională de Taekwondo a admis crearea impedimentelor pentru participarea sportivilor de performanță la competiții internaționale:
 • În perioada 19 octombrie 2017 – mai 2018, Federația de Taekwondo nu a întreprins măsuri privind pregătirea și participarea sportivilor, care în decursul ultimilor ani ocupă cele mai înalte poziții în raitingul mondial și Olimpic. CNOS din Republica Moldova a susținut financiar și logistic sportivii pentru a evolua la competiții și cantonamente. Federația nu a finanțat participarea sportivilor cu reușite remarcabile și care se află în poziții de top la nivel mondial, dar a ales să finanțeze alți sportivi pe criterii preferențiale. Menționăm că procedura de înregistrare la toate competițiile internaționale a fost efectuată de către CNOS din RM. Astfel, că o acțiune inacceptabilă este și faptul că CNOS a solicitat Federației Europene de Taekwondo înregistrarea a 5 sportivi pentru Campionatul European 2017, însă într-un final 2 dintre aceștia nu au fost înregistrați. Federația Europeană a explicat CNOS că au fost introduși toți cei 5 sportivi, însă Federația Națională de Taekwondo, având acces la baza de înregistrare, elimina sportivii pe care nu-i agrea. Astfel, Federația a adoptat o situație incorectă față de sportivi, făcându-i să se confrunte cu situații organizatorice complicate, lipsindu-i de sprijinul necesar pentru a excela la competitii.
 • Federația Națională de Taekwondo a refuzat să prezinte doi ani consecutiv Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a RM candidaturile sportivilor Dimitrov Stepan și Ciuchitu Ana, care au obținut rezultate remarcabile la competiții internaționale și au cel mai înal raiting mondial, pentru a fi desemnați la Burse de Stat.
 • FN a admis înlăturarea antrenorilor pe motive, bazate pe antipatii personale:
 • În pofida faptului că antrenorul Mazur Vladislav, a prezentat actele necesare din partea Centrului Național Anticorupție care au demonstrat că învinuirile aduse de către FTM nu sunt întemeiate, nici o acțiune nu a fost întreprinsă pentru restabilirea lui în funcția de Antrenor Principal al Lotului Olimpic. Mai mult, i s-a interzis participarea și prezența la Competiții Naționale, precum Cupa Ambasadorului din Korea și Campionatul Republicii Moldova în anul 2017.
 • Membrii Federației de Taekwondo Pavel Levițchi și antrenoarea Ludmila Iudina nu au fost înștiințați și invitați la Adunarea Generală a Federației, în 2017, în corespundere cu cerințele legislației în vigoare.
 • Conducerea Federației Naționale de Taekwondo admite conflict de interese în cadrul Federației, având în calitate de Președinte pe Iuzefovici Igor, care este concomitent vice-președinte al Federației de Taekwondo din Federația Rusă. Este o situație fără precedent în lume, care implică conflict de interese. Această dublă postură ar explica unele acțiuni ale președintelui Federației de natură să lezeze interesele sportului moldovenesc și să compromită instituțiile sportive din RM (marginalizarea sportivilor cu cel mai înalt raiting mondial în taekwondo; scrisori adresate CIO pentru a exclude CNOS din RM din Mișcarea Olimpcă, interviuri cu caracter denigrator la adresa instituției CNOS, etc).
 • Federația Națională de Taekwondo a admis încălcarea directivei Comitetului Executiv al Federației Europoene de Taekwondo. Există deja o decizie a Comitetului Executiv al Federației Europene de Taekwondo care prevede expres că una și aceeași persoană nu poate fi președinte al federației într-o țară și simultan vice-președinte de federație în altă țară. Până la acest moment Federația nu a prezentat CNOS argumente ce ar demonstra ca a soluționat aceasta problemă, ignorând directiva.
 • Conducerea Federației Naționale de Taekwondo admite includerea în calitate de membru al Federației de Taekwondo WTF din RM o asociație care nu este înregistrată în Registrul de Stat al asociațiilor obștești – Federația Transnistreană de Taekwondo.
 • Federația Națională de Taekwondo a admis în repetate rînduri discreditarea Mișcării Olimpice și a instituției CNOS în cadrul mai multor intervenții la emisiuni televizate și interviuri în ziare.
 • Federația Națională de Taekwondo a neglijat deciziile CAS din 9 octombrie 2017 si din 3 octombrie 2018. Prin decizia CAS din 9 octombrie 2017, FT este obligată să achite Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova suma de 5 000 ( franci elvețieni), această decizie fiind comunicată Federației atât de către Curte, cât și de către CNOS printr-o scrisoare. Evitând încercarea de a redresa această situație, FTM depune din nou recurs împotriva deciziei Adunării Generale din 19 octomrbie 2017. Acest recurs este respins din nou la data de 3 octombrie 2018. Astfel, decizia emisă de Adunarea Generală a CNOS este una confirmată și catalogată din nou ca o acțiune legală. De această dată costurile integrale pentru acest proces sunt puse în seama FTM din Republica Moldova, care este obligată să achite Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova suma de 10 000 ( franci elvețieni) în calitate de contribuție pentru taxele legale și alte cheltuieli suportate de procesul în cauză. Drept urmare a acestei decizii a CAS, dar și pentru a evita acțiunile de viitor, CNOS a înaintat la data de 8 noiembrie 2018 o Somație prin care se solicită respectuos ca sumele indicate să fie transferate la contul CNOS în decurs de 14 zile din momentul recepționării prezentei somații.
 • Federația Națională de Taekwondo a antrenat în litigiu CNOS, cauzandu-i prejudicii nejustificate. După emiterea deciziei de suspendare de către Adunarea Generală din 2017, Federația nu a manifestat dorința de colaborare și a atacat acestă decizie din nou la Curtea de Arbitraj Sportiv. Astfel, CNOS a fost antrenat într-un proces care a necesitat mijloace financiare substanțiale, ce puteau fi utilizate eficient pentru pregătirea sportivilor si realizarea altor scopuri statutare.

În conformitate cu Articolele 7.10.7 și 7.11.1 Federației Naționale de Taekwondo i se va oferi oportunitatea de a fi audiată pentru a se apăra în cadrul Adunării Generale a CNOS din RM din 20 decembrie 2018.


În atenția membrilor Federației de Taekwondo WTF din Republica Moldova

În data de 3 octombrie 2018 a fost emisă decizia Curții de Arbitraj Sportiv din Lausanne cu privire la recursul depus de Federația de Taekwondo din Republica Moldova pe data de 9 Noiembrie 2017 împotriva deciziei emise de Adunarea Generală a Comitetului Național Olimpic și Sportiv din 19 octombrie 2017.

Cererea depusă de Federația de Taekwondo a fost respinsă, iar  Decizia emisă pe data de 19 Octombrie 2017 de către Adunarea Generală a Comitetului Național Olimpic și Sportiv din

Republica Moldova a fost confirmată (Anexa nr.1 – Decizia CAS_2018).

Comitetul Executiv al CNOS din RM, în cadrul ședinței din 16 noiembrie 2018, a stabilit data și locul desfășurării Adunării Generale anuale a CNOS din RM. În aceiași zi, pe data de 16 noiembrie 2018, Comitetul Executiv a anunțat în scris, prin publicarea pe site-ul oficial al CNOS, că Adunarea Generală se va desfîșura pe data de 20 decembrie 2018.

Pe data de 20 noiembrie 2018 au fost expediate tuturor membrilor CNOS mesaje electronice, dar și scrisori recomandate, conținând anunțul despre data și locul Adunării Generale a CNOS din RM.

În urma examinării activității Federației de Taekwondo din RM, în cadrul ședinței din 16 noiembrie 2018,  Comitetului Executiv al CNOS a hotărât să introducă în Ordinea de zi a Adunării Generale din 20 decembrie 2018 chestiunea cu privire la excluderea Federației de Taekwondo WTF din componența membrilor Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală din 20 decembrie 2018 împreună cu Nota informativă și argumentele de excludere a Federației de Taekwondo au fost expediate tuturor membrilor CNOS prin poșta electronică, scrisori recomandate și pubicate pe site-ul oficial al CNOS din Republica Moldova pe data de 7 decembrie 2018.

Chestiunea cu privire la excluderea Federației de Taekwondo din calitatea de membru al CNOS din Ordinea de zi a Adunării Generale prevede audierea în conformitate cu Articolul 7.10.13 din Statutul CNOS (“Statut”) și Articolul și ale Regulamentului privind Organizarea și Conducerea Adunării Generale a CNOS (“Regulamentul AG”) a recomandării Comitetutului Executiv al CNOS de a exclude Federația de Taekwondo din RM din calitatea de membru al CNOS.

În scopul asigurării unei audieri complete și corecte cu privire la chestiunea vizată, documentele care vă sunt prezentate descriu procedura care va fi urmată în cadrul Adunării Generale din 20 decembrie 2020.

Imediat ce Adunarea Generală va trece la chestiunea vizată, Președintele sau Secretarul General al CNOS va da citire documentelor procedurale atașate pentru a asigura că toți membrii CNOS înțeleg  cum va avea loc procedura de audiere.

Adunarea Generală ordinară a fost convocată în strictă conformitate cu Regulamentul despre AG. La 16 noiembrie 2018 Comitetul Executiv s-a întrunit în ședință pentru a stabili data următoarei Adunări Generale ordinare. În aceiași zi Comitetul Executiv a anunțat în scris prin publicarea pe site-ul official al CNOS, că Adunarea Generală va fi convocată la 20 decembrie  2018. În conformitate cu Articolul 3.3 al Regulamentului AG, la 20 noiembrie 2018 toți membrii au fost notificați despre convocarea AG pe data de 20 decembrie 2018, prin poștă recomandată și e-mail. În invitație au fost clar indicate data, ora și locul desășurării Adunării Generale conform Articolului 3.4 al Regulamentului AG.

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a fost comunicată tuturor membrilor pe data de 7 decembrie 2018, respectându-se la fel cerințele statutare, deoarece Ordinea de zi a fost comunicată membrilor CNOS cu cel puțin 10 zile înainte de ședință, conform Articolului 10.2.7 al Statutului și Articolul 3.4 al Regulamentului AG. Această Ordine de zi a fost stabilită de către Comitetul Executiv al CNOS și urmează a fi aprobată de Adunarea Generală din 20 decembrie 2018, conform cerințelor Articolului 10.2.9 al Statutului și Articolului 3.6 al Regulamentului AG.

Întrebarea a 6-a a Ordinei de zi este următoarea : “Cu privire la excluderea Federației de Taekwondo WTF din Republica Moldova din componența membrilor Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova”. În conformitate cu Articolul 3.18 al Regulamentului Adunării Generale, atunci când se face referire la recomandarea de a exclude un membru, se va prezenta o notificare adecvată membrului a cărui excludere potențială va fi discutată la Adunarea Generală.

Astfel, împreună cu Ordinea de zi, care a fost publicată pe data de 7 decembrie 2018 pe site-ul CNOS, Secretarul General al CNOS a publicat, de asemenea, argumentele pentru recomandarea Comitetului Executiv de a exclude din calitatea de membru Federația de Taekwondo WTF. Aceste argumente au fost prezentate, așa cum prevede Articolul 3.4 al Regulamentului, cu 10 zile înainte de Adunarea Generală.

Membrii CNOS urmează a fi înregistrați în conformitate cu Articolul 10.1 al Regulamentului AG.

Adunarea Generală va asigura o audiere completă și corectă  părților interesate în scopul adoptării unei decizii legale, imparțiale și dezinteresate. Federației Naționale de Taekwondo i se va asigura dreptul de prezentare a propriei poziții și dreptul la replică, urmare a prezentării poziției Comitetului Executiv al CNOS în susținerea propunerii de excudere a membrului vizat. Pentru expunerea poziției sale părților li se oferă 10 min., cronometrate de către Președintele Adunării Generale.

Participanții la Adunărea Generală sunt în drept să pună întrebări, să intervină prin luări de cuvînt și exprimare de opinii. După încheierea procedurii de dezbatere a întrebîrii din ordinea de zi, Președintele Adunîrii Generale urmează să pună la vot propunerea Comitetului Executiv al CNOS. Votul va fi unul deschis prin ridicarea mâinei. Întrebarea care se va pune la vot este: Susțineți excluderea Federației de Taekwondo WTF din componența membrilor Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova: DA sau NU.

Decizia se va lua cu 2/3 din voturile celor prezenți la Adunarea Generală cu drept de vot. După numărarea voturilor Președintele Adunării Generale va comunica rezultatul votării participanților la Adunarea Generală. Rezultatul votării va fi fixat în procesul verbal al Adunării Generale.

Back to top button