Comunicate de presăParis 2024

Acreditare foto pentru Jocurile Olimpice Paris 2024

R E G U L A M E N T privind condițiile, criteriile și procedurile de selectare a fotografilor pentru acreditare la edițiile Jocurilor Olimpice aprobat prin Hotărârea CE nr. 3 din 27 decembrie 2023.

Cu scopul asigurării reflectării cât mai ample a organizării și desfășurării Jocurilor Olimpice, Paris – 2024, Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) stabilește modalitatea și procedurile de selectare a reprezentanților mijloacelor de informare și comunicare, care urmează să fie acreditați, pentru ediția ordinară a Jocurilor Olimpice de vară.

Condițiile, criteriile și procedurile de selectare a reprezentanților mass-media au fost elaborate în conformitate cu prevederile Cartei Olimpice Capitolul 5 Jocurile Olimpice, Regulile 51-53 Acoperirea mediatică a Jocurilor Olimpice, ale Statutului CNOS Capitolul 22 Jocurile Olimpice, p. 22.4, altor prevederi ale actelor interne CNOS.

Selectarea fotografilor va fi realizată de către Comisia specială, constituită de către Comitetul Executiv CNOS, urmare a respectării condițiilor/criteriilor și a procedurilor agreate. Decizia privind componența nominală a delegației/echipei media pentru ediția ordinară a Jocurilor Olimpice este  adoptată în ședința Comitetului Executiv (termenul adoptării deciziei se stabilește în fiecare caz separat, conform orarului aprobat de Comitetul Internațional Olimpic (CIO), de comun cu Comitetul de Organizare a Jocurilor Olimpice (COJO). Programul de activitate al Comisiei nominalizate supra, inclusiv locul și programul depunerii dosarelor, va fi mediatizat pe pagina oficială a CNOS.

Fotografii, care vor depune dosare pentru examinare și, ulterior acreditare la ediția ordinară a Jocurilor Olimpice vor corespunde cumulativ următoarelor condiții/criterii:

  1. Prezentarea informației, prin care vor face dovadă activității în cadrul unei instituții media din Republica Moldova. Condiția este valabilă, inclusiv pentru persoane care practică profesia de reporter foto.
  2. Dosarul depus va conține o recomandare din partea unei sau a mai multor instituții mass-media.
  3. Dosarul va conține materiale proprii de autor sau a grupului de autori, difuzate în mass-media sau editate în calitate de autor/coautor – fotograf. Trebuie să fie prezentate cel puțin 15 fotografii de la evenimentele sportive din ultimii 2 ani.
  4. Scrisoare de confirmare din partea instituției, altor persoane juridice cu obligația de a acoperi integral sau parțial cheltuielile pentru deplasarea, acomodarea reprezentanților mass-media la Jocurile Olimpice.
  5. Prezentarea declarației pe propria răspundere, în cazul când reprezentantul acreditat va suporta de sine stătător cheltuielile aferente deplasării și acomodării, precum și angajamentul de a reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice, pentru care este acreditat.
  6. Prezentarea a unui program pre/post eveniment de promovare și mediatizare a Jocurilor Olimpice, pentru care este acreditat, dar și mediatizarea Lotului Olimpic, inclusiv la competițiile de calificare și participare.
  7. Persoanele, care practică profesia de reporter foto, suplimentar la condițiile expuse supra, vor deține în posesie utilaj și echipamente specifice activității practicate.

Dosarele se vor depune la sediul CNOS, mun.  Chișinău, strada Pușkin 11, în perioada   10 –  23 ianuarie 2024, între orele 9:00-16:00. Persoana responsabilă – Eugen DRAGANOV, secretarul Comisiei speciale, tel. 0690 87 021, suplimentar 022 22 31 83 (anticamera).

În cazul în care dosarul nu va fi complet (nu va corespunde condițiilor/criteriilor vizate de pp. 1-7 din prezentul Regulament), acesta nu va fi prezentat Comisiei speciale  pentru examinare. Comitetul Național Olimpic și Sportiv garantează respectarea strictă a confidențialității drepturilor cu privire la proprietatea intelectuală, precum și a datelor cu caracter personal din actele dosarului prezentat.

Persoana desemnată drept reporter foto pentru Jocurile Olimpice este obligată să facă public imaginile foto captate la competițiile din cadrul programei Jocurilor, urmând să semneze un acord de colaborare cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv.

Perioada de examinare, ordinea depunerii și lista candidaților se publică pe pagina oficială a CNOS – www.olympic.md. Decizia Comitetului Executiv cu privire la aprobarea candidaturii va  fi prezentată public, inclusiv prin intermediul instituțiilor mass-media.

Back to top button