Lecții OlimpiceNoutăți

Acord de colaborare între CNOS și liceul teoteric ,,Lucian Blaga” din Chișinău

În această după-amiază, Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova și Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Chișinău au semnat un acord de colaborare. Actul semnat este axat pe dorința celor două părți de a dezvolta și diversifica relațiile de colaborare referitoare, dar nu limitate, cu referință la următoarele aspecte:

  1. Schimburi de informații, metode educative și experiență, cu și pentru tineri, inclusiv cei care practică exercițiul fizic și sport, cu accent pe aspectele de participare la activități sportive/cognitive;
  2. Schimburi de experiență și cooperare în domeniul activității informaționale/analițice și educative destinate tineretului studious;
  3. Cooperarea în domeniul implementării proiectelor derivate din Programul de adaptare la standardele Uniunii Europene în domeniul educației;
  4. Organizarea de comun a activităților de promovarea valorilor Mișcării Olimpice, a valențelor educative în practicarea sportului.

În cadrul realizării activităților preconizate de comun acord, Părțile au convenit asumarea următoarelor responsabilități:

  1. Comitetul Național Olimpic și Sportiv își asumă elaborarea programelor cu caracter sportiv și cognitiv, prezentarea acestora în mediul tineretului studious, inclusiv – Lecții Olimpice, acțiuni de promovarea Mișcării Sportive și Olimpice, suport la organizarea diverselor programe competiționale;
  2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Lucian Blaga” va asigura participarea tineretului studious la acțiunile de promovare a Olimpismului, precum și la competiții sportive cu caracter de masă.
Back to top button