Regulament: GOLDEN CANOE Juravschi-Reneiski, 2017

Regulament: GOLDEN CANOE Juravschi-Reneiski, 2017

INVITĂ:

________________N.JURAVSCHI

_________________V.RENEISKI

 

Regulamentul  

pentru desfăşurarea

TURNEULUI    INTERNAȚIONAL

GOLDEN CANOE Juravschi-Reneiski

sub egida Comitetul Național olimpic și sportiv,

Federaţiei de Caiac-Canoe a RM

 

1.Scopul şi sarcinile:

– popularizarea genului de sport Caiac-Canoe în Republica Moldova,

– întărirea relațiilor internaționale între sportivi și Federații de profil,

– remarcarea celor mai puternic sportivi;

2.Data şi locul desfăşurării :

Competiţiile se vor desfăşura în mun.Chişinău, lacul „Valea Morilor”

30 septembrie 2017,  după următorul program:

08.30   –  sosirea participanţilor – probarea bărcilor,

09.00   –  sfatul colegiului de arbitri;

09.30    –  Deschiderea oficială a competiţiilor,

10.30    –   Începutul competiţiilor;

3.Participanţii şi modul de desfăşurare:

La competiţii, participă elevii şcolilor sportive, asociaţiilor şi cluburilor sportive, liceilor

sportive, invitaţi din alte localităţi din Republica Moldova și din alte țări.

Competitiile se vor desfăşura pentru grupe de vîrstă:  tineret, juniori (pînă la 23 ani,

inclusiv), seniori, masters,

după următorul program:

B –  Tineret, Juniori (1994 a.n. și mai mici )    :          –       К-1, С-1,   K-2, C-2                    500m, 200m

F –Tineret, Junioare (1994 a.n. și mai mici )           –         К-1, C-1,   K-2                            500m, 200m

B – Seniori, Masters                                             :          –        К-1, С-1,   K-2, C-2                   500m, 200m

F – Senioare, Masters                                          :          –        К-1, С-1                                       500m, 200m

 

  1. Condiţiile desfăşurării.

Competițiele  poartă caracter individual și se vor desfășura conform regulilor de competiții ICF.

  1. Premierea:

Învingătorii şi premianţii vor fi menţionaţi cu diplome de gradul respectiv,medalii  și cadouri .  

  1. Condiţii administrativ – financiare :

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor (diplome, medalii, cadouri pentru învingători )

sînt suportate de către organizatorii Turneului.  Cheltuieli legate de transport şi hrană vor fi suportate de către

organizaţiile care deplasează sportivii.

  1. Organizatorii turneului:

Competiţiile  sunt  organizate și desfășurate de  către  membrii F.C.C. Conducerea nemijlocită a

competiţiilor revine colegiului de arbitri.

  1. Oferte de concurs:

Ofertele de   şi confirmările pentru participarea sportivilor cu avizul medicului se prezintă colegiului de arbitri pînă la ora 9.30,  data de 24.09.2017.

Prezentul regulament, serveşte drept invitaţie oficială la concurs. Relaţii la tel.  069115535 Iacob Buhnă, e-mail  саnoe-modova@mail.ru

 

 

Medali

B –  Tineret, Juniori (1994 a.n. și mai mici )    :          –       К-1, С-1,   K-2, C-2         500m, 200m                        36

F –Tineret, Junioare (1994 a.n. și mai mici )   :          –        К-1, C-1,   K-2                  500m, 200m                       24

 B – Seniori, Masters                                                  :         –        К-1, С-1,   K-2, C-2         500m, 200m                        36

  F – Senioare, Masters                                              :          –        К-1, С-1                              500m, 200m                       12