Contact

Email:
international@olympic.md
office@olympic.md
web@olympic.md

  • str. Pușkin 11, Chișinău, MD-2012
  • +373 (22) 22-31-83
  • +373 (22) 22-88-21

În atenția membrilor CNOS

În atenția membrilor CNOS 11.09.2017 Noutăți 0 comentarii

În atenția membrilor
Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova

Notă informativă

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că Adunarea Generală Ordinară a Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova va avea loc pe data de 19 octombrie 2017, începând cu ora 11:00. Înregistrarea delegaților va începe la ora 10:00, locul de desfășurare: hotelul „Radisson Blu Leogrand Hotel”, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 77.

Totodată, vă reamintim că conform prevederilor punctului 10.3.1 al statutului CNOS, membrii afiliați sunt obligați în termen de minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru desfășurarea Adunării Generale să prezinte la  CNOS  scrisori oficiale cu propunerea noilor reprezentanți delegați la această Adunare Generală sau reconfirmarea reprezentanților a căror împuterniciri încă sunt valabile în baza procurilor corespunzătoare. Pe lângă indicarea numelui, prenumelui solicităm și datele din buletinul de identitate ale reprezentanților delegați cu drept de vot. Aceste scrisori vor fi însoțite de procuri, prin care se certifică faptul că delegatul respectiv este împuternicit să reprezinte membrul afiliat  și/sau procesul verbal corespunzător în caz de necesitate.

Vă amintim că numărul reprezentanților delegați de membrii afiliați este stabilit de articolul 7.12 al Statutului CNOS.

În speranța unei colaborări și participări active din partea Dstră,

Cu considerație,

Nicolae JURAVSCHI
Președintele CNOS